Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Ν. Ιωάννου: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα για καταπολέμηση της διαφθοράς

Νέες προκλήσεις έφερε η πανδημία στο επιχειρείν, οι οποίες έχουν να κάνουν με την  ψηφιακή αναβάθμιση, την προσφορά πιστοληπτικών προϊόντων, αλλά και την κανονιστική συμμόρφωση, τονίζει στο InBusinessNews ο Business Development Director της Infocredit Group, Νίκος Ιωάννου.

Ωστόσο, προβλέπει ότι στο 2022 θα κυριαρχήσει η ανάγκη για επιχειρηματική διαφάνεια στις συναλλαγές, καθώς έχουν ήδη εισέλθει στο προσκήνιο νέοι νόμοι, οι οποίοι προϋποθέτουν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του «In Business 2022 Forecasting-Towards Sustainable Growth», ο Νίκος Ιωάννου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στους στόχους και τις νέες στρατηγικές της Infocredit Group, και παραθέτει τις προβλέψεις του για το πώς θα κινηθεί η κυπριακή οικονομία το 2022.

 

Διαβάστε ακόμα:

Μπήκαμε στο εντυπωσιακό Labs Tower του Teddy Sagi στη Λευκωσία (pics)

Σε διαβούλευση η πολυτελής οικιστική ανάπτυξη στη Γλάδστωνος

Θ. Τσιόλας: Το σχέδιο ανάκαμψης, απάντηση στην κρίση της πανδημίας

Ακολουθεί πιο κάτω η συνέντευξη του Business Development Director της Infocredit Group.

Πώς αναμένετε να κινηθεί η κυπριακή οικονομία και η αγορά κατά το 2022;

Η πανδημία του COVID-19 επέφερε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην Κύπρο, όσο και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πολλές επιχειρήσεις που πλήγηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις προσπαθούν ακόμη να επανέλθουν, δίνοντας έμφαση σε βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης. Οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών πήραν τεράστια στροφή, κυρίως λόγω της μείωσης των εισοδημάτων ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Όμως, μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από περιορισμούς το 2022 αναμένεται σταδιακή ανάπτυξη. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,6% το 3ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το 7,6% του 2020, ενώ παράλληλα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατηρεί τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα (0,39%), σε μια προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να τονώσει την κυπριακή οικονομία, καθιστώντας την πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη σε μελλοντικές προκλήσεις, αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε το γεγονός ότι ο τουρισμός παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας μας. Παρόλο που η τουριστκή κίνηση από το εξωτερικό επιφέρει αισιόδοξα μηνύματα για την Κύπρο, η εξέλιξη της πανδημίας και οι περιορισμοί στην Ευρώπη θα αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία του τουρισμού.

Ένα σημαντικό μάθημα που μας δίδαξε η πανδημία είναι η σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις και οι τεράστιες διευκολύνσεις που μπορεί να μας παρέχει η υιοθέτηση του. Στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για την ανάκαμψη της οικονομίας, η απρόσκοπτη πρόσβαση στις τεχνολογίες αιχμής και η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντες. Η επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας παρέχει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να βελτιώσουν τις ταμειακές τους ροές, βοηθώντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξητου νησιού. Προβλέπεται λοιπόν ότι η κυπριακή́ οικονομία θα κινηθεί σε πιο ασφαλή́ μονοπάτια μέσα από μια υγιή αγορά με προϋποθέσεις ανάπτυξης για το 2022.

Ψηφιοποίηση, κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρηματική διαφάνεια

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε το 2022; Εκτιμάτε πως θα κινηθεί θετικά, αρνητικά ή το ίδιο με το 2021;

Όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, η πανδημία έφερε νέες προκλήσεις όσον αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση, τη προσφορά πιστοληπτικών προϊόντων αλλά και τη κανονιστική συμμόρφωση. Η οικονομική αβεβαιότητα που προκάλεσε, έφερε στην επιφάνεια τη σημασία της σύγχρονης αγοράς δανεισμού αλλά και της παγκόσμιας διαφάνειας.

Τόσο οι ευέλικτες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όσο και οι παραδοσιακοί δανειστές και πιστωτές διοχέτευσαν μεγάλο όγκο επενδύσεων στην τεχνολογία, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων για καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά και της καλύτερης αξιολόγησης και επίλυσης κινδύνων σε σχέση με τους πελάτες / συνεργάτες και προμηθευτές τους.

Αναμένουμε λοιπόν το 2022 οι κύριες προκλήσεις να εστιαστούν στην  εταιρική διακυβέρνηση, στην ρύθμιση / εποπτεία της κανονιστικής συμμόρφωσης. Η ανάγκη για επιχειρηματική διαφάνεια στις συναλλαγές θα είναι κυρίαρχη  για το 2022.  Έχουμε ήδη παρατηρήσει νέους νόμους και κανονισμούς να εισέρχονται στο προσκήνιο, προϋποθέτοντας μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανά το παγκόσμιο συνεχίζουν να βελτιώνουν τους υφιστάμενους κανονισμούς που εφαρμόστηκαν στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τώρα δίνουν έμφαση σε τομείς πολιτικής όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η προστασία προσωπικών δεδομένων και η μείωση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και διακυβερνητικού ρίσκου. Επομένως, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το κομμάτι της κανονιστικής συμμόρφωσης και οι διαθέσιμες λύσεις είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις, γεγονότα και εξελίξεις που θα πρέπει να περιμένουμε και να δώσουμε έμφαση το 2022, όσον αφορά τον τομέα δραστηριοποίησής σας;

Το 2022 αναμένεται να είναι μια χρονιά εξελίξεων και συνεχούς ανάπτυξης, όσον αφορά τον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και των πιστωτικών υπηρεσιών. Ήδη παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στους προαναφερθέντες τομείς, όπως η νέα οδηγία PSD2 που καθίστησε υποχρεωτική την ανοιχτή τραπεζική στην Ευρώπη, δημιουργώντας την ανάγκη για ευελιξία, αποτελεσματική διαχείρηση του κινδύνου και περισσότερη ασφάλεια.

Επιπλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, πρόκειται να αλλάξει τόσο τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η πιστοληπτική  ικανότητα ενός ατόμου, όσο και τον τρόπο που παραχωρούνται οι πιστωτικές διευκολύνσεις.

Καθώς ο ρυθμός της καινοτομίας επιταχύνεται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε συμβουλευτικές εταιρείες ώστε να μπορύν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις, τηρώντας παράλληλα τους κανονισμούς της κανονιστικής συμμόρφωσης.                  

Οι νέες στρατηγικές της Infocredic Group

Τι να αναμένουμε για τον δικό σας όμιλο το 2022; Ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Ο κύριος στόχος της εταιρείας μας είναι η εξέλιξη, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση των υφιστάμενων και των νέων υπηρεσιών μας, ώστε να βοηθούμε τους πελάτες μας να καλύπτουν τις ανάγκες τους με πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Επενδύουμε διαρκώς σε ψηφιακές λύσεις βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας συνεχώς τη γκάμα των υπηρεσιών μας. Παραμένουμε ενημερωμένοι και ανταγωνιστικοί, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά.  Με γνώμονα την εξέλιξη του πορτφόλιου των προϊόντων μας, έχουμε επεκτείνει  υφιστάμενες συνεργασίες και έχουμε αναπτύξει νέες στρατηγικές συνέργειες  με εταιρείες κολοσσούς στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε όπως την Lexis Nexis, Finclude, CICM κτλ κάτι που θα συνεχιστεί (και ενισχυθεί περαιτέρω) και το 2022.

Στα μέσα του 2021 η εταιρεία μας ενίσχυσε την στρατηγική της συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία LexisNexis με μια πρόσθετη γκάμα προϊόντων που απευθύνεται σε δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη νομική, για την οποία θα έχει αποκλειστική εκπροσώπηση η Infocredit Group σε διάφορες χώρες (όπως Μάλτα, Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο-corporate lawyers/legal advisors).

Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο νομικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων καταστατικών,  νομικές συμβουλές και πρακτική καθοδήγηση μέσα από βιβλιοθήκες. Τα εργαλεία θα βοηθήσουν τους χρήστες να εργαστούν πιο έξυπνα και ταχύτερα, ενώ παράλληλα τους παρέχουν βαθιά γνώση σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος αλλά και μέγιστη ανάλυση του θέματος τους, αποφεύγοντας λάθος συμπεράσματα. 

Σταθμός και  ορόσημο για την εταιρεία μας αποτελεί επίσης η νέα μας συνεργασία με την εταιρεία Finclude, για την παροχή εργαλείων μέτρησης κινδύνων μέσα από την νέα μας πλατφόρμα  echeck360, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τα πρότυπα της πιστοληπτικής αξιολόγησης φυσικών προσώπων. Η πλατφόρμα αυτή αναλύει με τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, τη συναλλακτική συμπεριφορά των ατόμων, αξιολογώντας τις οικονομικές τους δυνατότητες, ενώ παράλληλα προσφέρει εργαλεία για επαλήθευση του εισοδήματος και της ταυτότητας των πελατών τους.

Επιπλέον, η Infocredit Group προχώρησε στην ανάπτυξη του νέου λογισμικού Decol24, που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η είσπραξη χρεών και απαιτήσεων. Πρόκειται για μια οικονομικά αποδοτική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί μια ευέλικτη, καινοτόμο προσέγγιση για τη διαχείριση των απαιτήσεων. Οι βασισμένες στην τεχνολογία υπηρεσίες της, δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες είσπραξης ρυθμίζοντας αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συλλέκτη και επιταχύνοντας τις ταμειακές τους ροές.

Κλείνοντας, η εταιρεία μας άρχισε να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, στο κομμάτι του Πιστωτικού Κινδύνου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να χαράξουν μια σωστή 

στρατηγική, επανεξετάζουμε τη λειτουργία υφιστάμενων διαδικασιών, τεχνολογικές υποδομές, τα συστήματα που αξιοποιούνται όπως επίσης και τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν.

Kαι όλα τα πιο πάνω είναι απλά η αρχή για το έτος 2022!

Δειτε Επισης

In Business Awards 2023: Oι υποψήφιοι στην κατηγορία best workplace/εργοδότης προτίμησης
Αναβαθμίσεις, ανακαινίσεις, μετοχικές αλλαγές, επενδύσεις και νέες αφίξεις στον τομέα της υγείας
Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού IN Business: Βήμα και λόγος στη νεότερη γενιά των επιχειρήσεων
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης εθνικός συντονιστής για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών
Cyta: Η σημαντική κερδοφορία, οι τεχνολογικές πρωτιές και οι προθέσεις για την αγορά ενέργειας
Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ με σπάνιες παθήσεις μοιράστηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους
Εκστρατεία «Ride to Green» υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας-Πού στοχεύει και οι συντελεστές
PwC Κύπρου: Ανθεκτικός ο τομέας των ακινήτων το 2023
In Business Awards 2023: Oι υποψήφιοι στην κατηγορία εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα(ESG-ΕΚΕ)
Έρευνα της EY Global Bank Risk Survey 2023: Ο ρόλος του CRO έχει επεκταθεί και εξελιχθεί