Στέφανη Παναγή: Ο γυναίκες δυναμικά στις επιχειρήσεις

Άντρια Τόλλα  10/09/2019 18:00
Στέφανη Παναγή: Ο γυναίκες δυναμικά στις επιχειρήσεις

Στέφανη Παναγή: Ο γυναίκες δυναμικά στις επιχειρήσεις

Άντρια Τόλλα  10/09/2019 18:00

Οι γυναίκες έχουν εισέλθει πλέον δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων, όπου κατέχουν σημαντικές θέσεις και ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, αναφέρει η κα Στέφανη Παναγή, αντιπρόσωπος των Νέων Γυναικών (Young BPW) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ). 

RELATED ARTICLES


Ως Αντιπρόσωπος των Νέων Γυναικών (Young BPW) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), η κα Παναγή έχει την ευθύνη να μεταφέρει και να υποστηρίζει τις θέσεις και τις απόψεις των Νέων Γυναικών στο επίπεδο της Εκτελεστικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος. Επιπλέον, ως Αντιπρόσωπος των Young BPW είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της ενθάρρυνσης των δραστηριοτήτων όλων των Νέων Γυναικών μελών της ΚΟΓΕΕ  παγκυπρίως, δηλαδή όλων των επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών ηλικίας 18 με 35 ετών . 

Ποιους στόχους έχετε θέσει από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας; 
Πρώτιστο μέλημά μου, από την πρώτη μέρα της εκλογής μου, ήταν και παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη κι ενδυνάμωση της Ομοσπονδίας με νέα μέλη, προσελκύοντας νεαρές γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και νέες που διακρίνονται στον επαγγελματικό στίβο. Όραμα μου αποτελεί η καθιέρωση του Young BPW ως του κατεξοχήν φορέα προαγωγής της επαγγελματικής και επιχειρηματικής δυναμικής των νεαρών Κυπρίων γυναικών, όπου με συλλογικότητα και μεθοδικότητα θα διαδραματίζουμε ρόλο συνδιαμορφωτή των εξελίξεων, σχεδιάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. 

Πώς κρίνετε τα επίπεδα της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο;
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη γυναίκα να δραστηριοποιείται σε ένα αρκετά ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων, πέραν των παραδοσιακών που ίσχυαν ορισμένες δεκαετίες προηγουμένως.                                            

Γυναίκες επιχειρηματίες, γιατροί, νομικοί, ακαδημαϊκοί, γυναίκες πιλότοι. Η νέα γυναίκα πλέον δίνει έμφαση στην προσωπική επαγγελματική καταξίωση και επιτυχία και βάζει στόχους για το μέλλον.                                                  

Σήμερα οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά στον κόσμο των επιχειρήσεων και κατέχουν μια σημαντική θέση. Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο, όπου παρατηρούμε όλο και περισσότερες νεαρές γυναίκες να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε νέους και απαιτητικούς ρόλους. 

Πού οφείλεται η αύξηση του αριθμού των γυναικών στον κόσμο των επιχειρήσεων;
Πέραν των προκαταλήψεων και των κατεστημένων, που σε μεγάλο βαθμό έχουν πλέον αρθεί, σημαντικό ρόλο αναμφίβολα διαδραματίζουν και τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι νεαρές γυναίκες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γνωστά κρατικά σχέδια χορηγιών για ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ως επίσης και τα αναμενόμενα σχέδια προώθησης επιχειρήσεων στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (Start-ups). 

Ειδικά τα δύο σχέδια Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στόχο έχουν αποκλειστικά την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νεαρών γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Σε ποιους τομείς δείχνουν προτίμηση οι νεαρές γυναίκες επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια;
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην αυξητική τάση των τελευταίων ετών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης νεαρών γυναικών σε τομείς που έχουν να κάνουν ακριβώς με την ίδια τη γυναίκα. Για παράδειγμα, αρκετές νέες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία και ανάπτυξη των δικών τους καλλυντικών προϊόντων ή έχουν συνεργαστεί με εταιρείες του εξωτερικού μέσω franchising.  

Ορισμένα μέλη μας έχουν ήδη προβεί στη δημιουργία δικής τους εταιρείας κι έχουν προχωρήσει στην εισαγωγή καινούριων brands. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν οδηγήσει αρκετές νεαρές γυναίκες να ασχολούνται σήμερα με το διαδικτυακό μάρκετινγκ, δημιουργώντας δικές τους ιστοσελίδες με στόχο την καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας και των προϊόντων τους.   

Πέραν του προαναφερθέντος τομέα όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός νεαρών γυναικών επαγγελματιών, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το χώρο της δικηγορίας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της ιατρικής, αφού διέγραψαν η καθεμιά τη δική της πετυχημένη πορεία, προχώρησαν στην αυτόνομη επαγγελματική δραστηριοποίηση, ιδρύοντας και διατηρώντας πλέον τα δικά τους γραφεία ή ιατρεία.

Εσείς με τι ασχολείστε επαγγελματικά; 
Είμαι Λειτουργός Προώθησης Επενδύσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων. Στόχος του Οργανισμού είναι η προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου καθώς επίσης και η ενίσχυση ξένων επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη δουλειά μου έχει η άμεση και η συνεχής επικοινωνία με τους ξένους επενδυτές, παρέχοντας απαντήσεις και διευκολύνοντας τις διαδικασίες όσο αφορά τις επενδυτικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο. Στόχος μου είναι φυσικά η επιτυχής προώθηση της χώρας μας προς τον ξένο επενδυτή αλλά και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με σκοπό την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στην αρχή της καριέρας σας;
Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην αρχή της επαγγελματικής μου πορείας. Θυμάμαι ότι, τελειώνοντας τις σπουδές μου και επιστρέφοντας στην Κύπρο, είχα την αγωνία και την ανησυχία για το ποια θα ήταν η πρώτη επαγγελματική μου στέγη, ποιους ανθρώπους θα συναντούσα, πόσο εύκολη ή δύσκολη θα ήταν η προσαρμογή μου και πόσο εύκολα θα μπορούσα να εφαρμόσω όλες εκείνες τις γνώσεις που αποκόμισα από το πανεπιστήμιο. Αυτό που ήθελα ήταν να ενταχθώ σε μια εταιρεία που θα μου παρείχε σταθερότητα και θα μου έδινε την ευκαιρία να προσφέρω απ’ τη μια τις γνώσεις μου κι απ’ την άλλη να συσσωρεύσω εμπειρίες και να αναπτύξω δεξιότητες που να με βοηθήσουν στη μελλοντική μου πορεία. Σήμερα, θεωρώ ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. 

Τι θα συμβουλεύατε τις νεαρές γυναίκες, που αρχίζουν σήμερα την καριέρα τους;
Μια συμβουλή που θα έδινα σε όσες νεαρές γυναίκες τώρα ξεκινάνε τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, είναι να πιστέψουν στον εαυτό τους, να μην επηρεάζονται από διάφορες απόψεις και προκαταλήψεις και να έχουν την αυτοπεποίθηση να παλέψουν γι’ αυτά που θέλουν, μέχρι να τα πετύχουν.  

Τι θα λέγατε σ’ εκείνες που μπορεί να βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα καριέρα ή οικογένεια;
Tο δίλημμα καριέρα ή οικογένεια φαίνεται να απασχολεί ακόμα περισσότερες γυναίκες ειδικά στην εποχή μας. Σίγουρα δεν είναι απλό να μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο, όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Πρόσφατα, σε μια από τις εκδηλώσεις μας, το θέμα ήταν κατά πόσο υπάρχει ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας και πώς τα καταφέρνει μια σύγχρονη εργαζόμενη μητέρα.

Οι ομιλήτριές μας, μητέρες αλλά και στελέχη εταιρειών, μίλησαν για τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν όταν έγιναν μητέρες και πώς κατάφεραν στην πορεία να βρουν τις ισορροπίες και να είναι σωστές απέναντι στην οικογένειά τους αλλά και στην καριέρα τους. 

Τόνισαν πώς όλο αυτό απαιτεί αυτοέλεγχο και δυναμισμό αλλά και σωστό προγραμματισμό. 

Πού βρίσκεται το μυστικό της ισορροπίας;
Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο που σκεφτόμαστε αλλά και στις προτεραιότητες που θέτουμε. Η καριέρα αλλά και η οικογένεια χρειάζονται αρκετές ώρες αφοσίωσης.   

Δεν έχω γίνει ακόμα μητέρα, αλλά έχοντας δίπλα μου γυναίκες που έχουν συνδυάσει καριέρα και οικογένεια, θεωρώ ότι είναι εφικτό να συνδυάσει ένας άνθρωπος ικανοποιητικά την καριέρα και την οικογένεια.

Το κλειδί είναι να μπορεί κάποιος να ισορροπήσει και τα δύο. Η προσωπική επιτυχία και ευτυχία καθορίζονται από τις επιλογές μας και από το πόσο καλά μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες σε ό,τι και να κάνουμε.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο newsletter της ΚΟΓΕΕ «Σε επαφή» 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας