Καλογήρου: Πληρώνουν τα πρόστιμα οι τραπεζίτες

INBusinessNews  07/08/2014 06:29
Καλογήρου: Πληρώνουν τα πρόστιμα οι τραπεζίτες

Καλογήρου: Πληρώνουν τα πρόστιμα οι τραπεζίτες

INBusinessNews  07/08/2014 06:29
•     Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρά αδιάκοπα με όλες τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
•     Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΚΚ πρέπει να πληρώνονται, ασχέτως εάν τα άτομα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί, έχουν εφεσιβάλει ή σκοπεύουν να εφεσιβάλουν την απόφαση. 
 
•     Ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

•     Το ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στην κυπριακή αγορά επενδυτικών υπηρεσιών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις που δύναται να έχουν οι πρόσθετες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας.

Σε συνέντευξή της στο InBusinessNews, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου αποκαλύπτει τι μέλλει γενέσθαι με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή σε τράπεζες και τραπεζίτες. Επίσης, αναφέρει ότι η Επιτροπή αν και «φορτώθηκε» καινούργιες αρμοδιότητες, το προσωπικό της είναι λίγο σε αριθμό ώστε να ανταποκριθεί γρήγορα στις νέες της υποχρεώσεις. Τέλος, η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων έχει μέλλον, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις που δύναται να έχουν οι πρόσθετες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας είτε άλλα ενδεχόμενα μέτρα που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τις εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Ερ. Πώς προχωρά η  διερεύνηση των παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από τις τράπεζες;  Ποιες έρευνες εκκρεμούν;

Απ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρά αδιάκοπα με όλες τις υπόλοιπες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, παράλληλα με τις έρευνες που διεξάγει για τους υπόλοιπους εποπτευόμενους οργανισμούς, όπως άλλους εκδότες τίτλων, ΚΕΠΕΥ, κ.ά. 
Οι έρευνες που αφορούν εκδότες του τραπεζικού τομέα, εξετάζουν ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας σε θέματα ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, την επάρκεια των προβλέψεων για δάνεια που είχαν παραχωρηθεί και υπεραξίες, καθώς και παραπλανητικές δηλώσεις ανώτατων αξιωματούχων και στελεχών και άλλα θέματα.

Ερ. Έχουν πληρώσει τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι τραπεζίτες και οι τράπεζες; Πώς θα προχωρήσετε;

Απ. Αρκετά από τα άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα έχουν προχωρήσει είτε με άμεση εξόφληση των προστίμων είτε συμφωνώντας με την ΕΚΚ σταδιακή πληρωμή τους. Σε περίπτωση που κάποια άτομα δεν καταβάλουν τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί, ούτε επικοινωνήσουν με την ΕΚΚ για να διευθετήσουν κάποιο σχέδιο αποπληρωμής τους, η ΕΚΚ είναι αναγκασμένη να προχωρήσει με τη δικαστική διεκδίκηση αποπληρωμής. Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΚΚ πρέπει να πληρώνονται, ασχέτως εάν τα άτομα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί, έχουν εφεσιβάλει ή σκοπεύουν να εφεσιβάλουν την απόφαση. 

Ερ. Πότε πιστεύετε ότι θα επανενταχθούν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑΚ; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ΕΚK σε περαιτέρω αναβολή;

Απ. Η διαπραγμάτευση της μετοχής παραμένει σε αναστολή μέχρι η εταιρεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβεί σε όλες τις ενέργειες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες πριν μπορέσει να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της. Η πρόοδος στο σχέδιο ενεργειών που έχει ετοιμάσει η ίδια η Τράπεζα παρακολουθείται στενά από την ΕΚΚ και η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το Συμβούλιο της ΕΚΚ αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής των αξιών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως και ανακοινώθηκε.

Ερ. Εξετάζετε τις πράξεις αγοραπωλησίας μετοχών στην Tράπεζα Κύπρου εάν γίνονται νομότυπα; Ποιο πλαίσιο καλύπτει τις εξωχρηματιστηριακές πράξεις (π.χ. εξωχρηματιστηριακές αγοραπωλησίες μετοχών της Τράπεζας Κύπρου);

Απ. Η ΕΚΚ έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό τον περασμένο Φεβρουάριο, τονίζοντας ότι άτομα τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες, διευκολύνοντας τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών σε επαγγελματική βάση, χωρίς να κατέχουν άδεια λειτουργίας ως ΚΕΠΕΥ από την ΕΚΚ, ενεργούν κατά παράβαση του Νόμου. Επομένως, οι επενδυτές πρέπει να βεβαιώνονται ότι δεν λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από μη αδειοδοτημένα άτομα, ώστε να αποφύγουν τους κινδύνους που αυτό ενέχει. 

Ερ. Πού βρίσκεται το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση των επενδυτικών πυραμίδων;

Απ. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα η οποία θα εισάγει πρόνοιες ειδικά για τα παράνομα σχέδια τύπου πυραμίδας προχωρά και, όπως πληροφορούμαστε, θα κατατεθεί πολύ σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την ψήφισή της τροποποίησης αυτής από την Βουλή, καταγγελίες για ενδεχόμενη σύσταση και λειτουργία τέτοιων σχεδίων θα πρέπει να υποβάλλονται στην αστυνομία η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνησή τους.

Ερ. Ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες που επωμίσθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου;

Απ.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) έχει αναλάβει την εποπτεία των εταιρειών που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες σε σχέση με δυαδικά συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (financial binary options). Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν υπόκειντο σε εποπτεία, κάτι που άλλαξε με απόφαση της ΕΚΚ το 2012, εφαρμόζοντας την σχετική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επίσης, από τον Δεκέμβριο του 2012 η ΕΚΚ έχει αναλάβει την αδειοδότηση και ρύθμιση των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός αυτών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας. Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί 79 Εταιρείες ενώ άλλες 114 αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων η αρμοδιότητα για αδειοδότηση και εποπτεία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει ανατεθεί στην ΕΚΚ.  Ως αποτέλεσμα η ευθύνη για την εποπτεία των 90 περίπου υφιστάμενων διεθνών επενδυτικών σχεδίων τα οποία βρίσκονταν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει μεταφερθεί στην EKK.

Νέες αρμοδιότητες για την ΕΚΚ έχουν προκύψει επίσης σε σχέση με την εποπτεία των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο που έχει τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2013. 

Επιπρόσθετα, η ΕΚΚ ανέλαβε τη διενέργεια των εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις των προσώπων που απασχολούνται σε Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και πιστωτικά ιδρύματα. 

Ερ. Με αυτά τα δεδομένα, να υποθέσουμε ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

Απ. Βεβαίως. Η ανάγκη ενίσχυσης της ΕΚΚ με πρόσθετο προσωπικό προϋπήρχε και  έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό ως αποτέλεσμα των νέων αρμοδιοτήτων που η ΕΚΚ έχει κληθεί να αναλάβει. Επίσης, πέραν των νέων αρμοδιοτήτων, υπάρχει και σημαντική αύξηση στον αριθμό των εποπτευόμενων από την ΕΚΚ οργανισμών αλλά και στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών τους τις οποίες η ΕΚΚ έχει την νομική υποχρέωση να εποπτεύει σε συνεχή βάση. 

Ιδιαίτερα μετά τα κρούσματα παραβάσεων της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, αναμένουμε ότι θα αναγνωριστεί η ανάγκη να ενδυναμωθεί ουσιαστικά ο θεσμός της εποπτείας της χρηματοοικονομικής αγοράς από την Πολιτεία και να ενισχυθούν οι εποπτικές Αρχές με τους πόρους που χρειάζονται ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στον εποπτικό τους ρόλο.
 

Ερ. Ποιο το μέλλον των επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο; Τι άλλο να περιμένουμε;

Απ. Σε γενικές γραμμές, συνεχίζουμε να βλέπουμε επενδυτικό ενδιαφέρον και περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι οι αιτήσεις για εγγραφή νέων εταιρειών στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που συνεχίζουν να υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων επίσης θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, έχουν τεθεί τα θεμέλια για την άνθιση αυτού του θεσμού στην Κύπρο. 

Εντούτοις, η συνέχιση της παρουσίας των εταιρειών αυτών στην Κύπρο και το ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στην κυπριακή αγορά επενδυτικών υπηρεσιών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις που δύναται να έχουν είτε οι πρόσθετες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας, είτε άλλα ενδεχόμενα μέτρα που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τις εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας