Θέλουν να μαζέψουν μπάζα από …χρυσάφι

InBusinessNews  27/07/2018 08:01
Θέλουν να μαζέψουν μπάζα από …χρυσάφι

Θέλουν να μαζέψουν μπάζα από …χρυσάφι

InBusinessNews  27/07/2018 08:01

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την απομάκρυνση των σωρών εξορυκτικών αποβλήτων στην περιοχή του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού της κοινότητας Μαθιάτη κατέθεσε στην περιβαλλοντική αρχή η εταιρεία Hellenic Copper Mines (HCM). 
 

Η μελέτη αφορά το έργο απομάκρυνσης και αξιοποίησης των παλαιών εξορυκτικών αποβλήτων, που βρίσκονται στοιβαγμένα σε σωρούς στην περιοχή του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού της κοινότητας Μαθιάτη. Τα μπάζα αυτά αποτελούν χρήσιμη πρώτη ύλη για την εταιρεία, καθώς περιέχουν χαμηλές περιεκτικότητες χρυσού και σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
 
Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο αφορά την φόρτωση – μεταφορά για αξιοποίηση, του οξειδωμένου χρυσοφόρου μεταλλεύματος που βρίσκεται στοιβαγμένο σε σωρούς στην ευρύτερη περιοχή του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού.

Το μετάλλευμα αυτό αποτελεί απόρριμμα παλαιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας που, εξαιτίας του τρόπου που έχει αποτεθεί, αποτελεί πηγή ρύπανσης της περιοχής. Το μετάλλευμα θα φορτωθεί και θα μεταφερθεί στη μεταλλευτική της Σκουριώτισσας για περαιτέρω κατεργασία και ασφαλή τελική απόθεση σε κατάλληλο και αδειοδοτημένο χώρο (τμήμα κοιλότητας μεταλλείου). Η ποιότητα και η ποσότητα του χρυσοφόρου μεταλλεύματος της περιοχής Στρογγυλού έχει υπολογισθεί με ακρίβεια, κατόπιν εκτέλεσης ενδελεχών γεωλογικών ερευνών. Σκοπός της HCM είναι η έναρξη των δραστηριοτήτων αξιοποίησης κατόπιν απόκτησης των απαραίτητων αδειών σύμφωνα με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 
Η εταιρεία είχε υποβάλει αντίστοιχη αίτηση και στο παρελθόν, ωστόσο είχε απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εξ’ ού και η εταιρεία επανέρχεται με αναθεωρημένη αίτηση, για διενέργεια των εργασιών που επιθυμεί σε μικρότερη έκταση από αυτήν που είχε αιτηθεί στην αρχή.
 
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας