Απαλλάσσονται από θητεία οι πλοιοκτήτες και τα τέκνα τους

InBusinessNews  26/07/2018 14:27
Απαλλάσσονται από θητεία οι πλοιοκτήτες και τα τέκνα τους

Απαλλάσσονται από θητεία οι πλοιοκτήτες και τα τέκνα τους

InBusinessNews  26/07/2018 14:27
Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη των πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των τέκνων τους αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα το Υπουργικό αποφάσισε μα απαλλάξει από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση για θητεία στην Εθνική Φρουρά ενδέχεται να αποτελεί αντικίνητρο στην προσέλκυση πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής για την ανάπτυξη επωφελών οικονομικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία, τις πιο κάτω κατηγορίες προσώπων:

i) Τα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2015 και είναι, σύμφωνα με βεβαίωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κατ΄ ωφέλιμη κυριότητα, ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία ή ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφεία στην Κύπρο.

ii) Τα τέκνα των προσώπων της παραπάνω κατηγορίας.

Παράλληλα εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στη δημοσίευση σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας