Ανάλυση δεδομένων και ευφυείς αποφάσεις

Ανάλυση δεδομένων και ευφυείς αποφάσεις

Ανάλυση δεδομένων και ευφυείς αποφάσεις

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που ουσιαστικά έχει καταργήσει τον παραδοσιακό τρόπος λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι επιχειρηματίες που «έβλεπαν μπροστά», που «διάβαζαν τις εξελίξεις», σήμερα έχουν αντικατασταθεί από τους επιχειρηματίες που αξιοποιούν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και μέσω της ορθής επεξεργασίας λαμβάνουν στοχευμένες, μετρήσιμες και με περιορισμένο ρίσκο αποφάσεις.

Στα αγγλικά έχει επικρατήσει ο όρος Decision Intelligence. Εμείς θα τις πούμε Ευφυείς Αποφάσεις (μερικές φορές νιώθουμε ότι η πλούσια και ωραία ελληνική γλώσσα έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους τεχνολογικούς όρους της εποχής). Επί της ουσίας, πρόκειται για τη διαδικασία που παντρεύει τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής φύσης με την αξιοποίηση πλατφόρμων ανάλυσης διαθέσιμων δεδομένων. Εφόσον η διαδικασία εφαρμοστεί σωστά, δημιουργεί σημαντικά οφέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίες: βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία, είναι πιο γρήγορες, λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα ενός οργανισμού, μειώνουν τους επιχειρησιακούς κινδύνους.

Οι Ευφυείς Αποφάσεις λοιπόν, βασίζονται στο σημαντικότερο άυλο περιουσιακό στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα οι επιχειρήσεις, τα δεδομένα. Σύμφωνα με την McKinsey, μέχρι το 2025 η σημασία των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε επιχείρηση, θα είναι τόσο σημαντική που ουσιαστικά θα καθορίζει βασικές πτυχές της λειτουργίας της. Μάλιστα, εκτιμάται πως οι επιχειρήσεις δεν θα αξιοποιούν απλώς τα δικά τους δεδομένα αλλά θα συνεργάζονται μέσω κοινών πλατφόρμων για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Αποτέλεσμα; Οι Chief Data Officers και οι ομάδες τους θα είναι τόσο σημαντικοί για την αύξηση των εσόδων μίας επιχείρησης όσο και οι Εμπορικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Μάρκετινγκ. Τα δεδομένα, δεν θα είναι πλέον απλώς δεδομένα ή έστω αναλύσεις, αλλά θα αποτελούν, για πολλούς τομείς, προϊόντα τα οποία θα αναβαθμίζονται και θα βελτιστοποιούνται διαρκώς με την προσθήκη νέων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Μέχρι το 2025, η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, μέσω πολλών συσκευών ταυτόχρονα και θα παράγει άμεσα ισχυρές τελικές πληροφορίες. Οι επιχειρήσεις που θα ασπασθούν την αναγκαιότητα για ορθή αξιοποίηση των δεδομένων, θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα μέσα σε μερικές ώρες και να βελτιώνουν σχεδόν άμεσα την αποδοτικότητά τους. Όλα αυτά βέβαια, συνεπάγονται και αυξημένους κινδύνους για την ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα και σε θέματα ηθικής και ασφάλειας. Η αξιοποίηση των δεδομένων δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς σεβασμό στα πρόσωπα, φυσικά και νομικά. Αλλιώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος για καταστροφικές συνέπειες στη φήμη και την ίδια τη βιωσιμότητα αυτών των οργανισμών.

Αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των δεδομένων και της ορθής ανάλυσης τους, η WiRE εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για να αυξήσει τη διαφάνεια και την ορατότητα του τομέα των ακινήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το όραμα μας ασπάστηκαν πρόσφατες σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι αναγνώρισαν το κενό που υπάρχει στην αγορά. Οι λύσεις που αναπτύσσουμε, συλλέγουν, αντιπαραβάλλουν και αναλύουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών βάσεων και τα συνδυάζουν με δυναμικά δεδομένα από δορυφόρους.

Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε επενδυτές ακινήτων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες που προωθούν προϊόντα σε νοικοκυριά να λαμβάνουν στοχευμένες και Ευφυείς Αποφάσεις. Το μέλλον είναι πιο κοντά από ότι υπολογίζουμε. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, αυτό που θεωρούμε ως το μέλλον, μπορεί να είναι ήδη εδώ. 

*Διευθύνων Σύμβουλος WiRE FS

 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας