Κανονιστικές προκλήσεις και λύσεις για FX Brokers

Christina Barbash  21/09/2021 11:00
Κανονιστικές προκλήσεις και λύσεις για FX Brokers

Κανονιστικές προκλήσεις και λύσεις για FX Brokers

Christina Barbash  21/09/2021 11:00

*Christina Barbash, Business Development Manager στην Point Nine, με εκτενή εμπειρία και γνώση της αγοράς Forex

Ως μία καθαρά Regtech (Regulatory Technology) εταιρεία, η οποία εδώ και χρόνια είναι δεσμευμένη στην παροχή ποιοτικών λύσεων προς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας (fintech), αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι retail Forex Brokers, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, σε θέματα παρακολούθησης, ετοιμασίας και υποβολής των απαιτούμενων κανονιστικών αναφορών.

Ταυτόχρονα, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπουμε ότι σταδιακά η Κύπρος εξελίσσεται ως προορισμός επιλογής για τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Ως Point Nine, ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που πιστέψαμε στη συγκεκριμένη προοπτική της Κύπρου, και σήμερα, συνεχίζουμε αυτήν την πορεία βοηθώντας τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να επιτελέσουν το έργο τους με ασφάλεια, διαφάνεια και μέσω απλοποιημένων διαδικασιών. Σ’ αυτά τα πλαίσια, μία από τις προτεραιότητές μας, είναι να βρίσκουμε λύσεις για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Forex Brokers όπως τα παρακάτω:

  1. Κατανόηση των εποπτικών απαιτήσεων για αναφορές. Οι περισσότερες εταιρείες του τομέα, υπάγονται σε τουλάχιστον ένα εποπτικό καθεστώς, και στις πλείστες περιπτώσεις ακόμα και η κατανόηση των εποπτικών απαιτήσεων για αναφορές μπορεί να είναι δυσνόητη.
  2. Ενοποίηση δεδομένων. Oι retail Forex Brokers στις πλείστες περιπτώσεις χρησιμοποιούν πολλά συστήματα (trading platforms, CRM bridge κτλ.) για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους, και εν τέλει δυσκολεύονται να μαζέψουν στο ίδιο σημείο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να υποβάλουν την απαιτούμενη αναφορά.
  3. Ποιότητα δεδομένων. Ο τρόπος που οι περισσότεροι brokers αποθηκεύουν τα δεδομένα τους οδηγεί στη δημιουργία ασυνέπειας, ανακριβειών, ελλείψεων αλλά και επαναλήψεων.
  4. Διαχείριση λαθών στις αναφορές. Όταν οι αναφορές υποβληθούν στα συστήματα των αρμόδιων εποπτικών Αρχών, οι εποπτευόμενες εταιρείες λαμβάνουν αυτόματη ανατροφοδότηση στην οποία περιλαμβάνονται τυχόν λάθη. Η άμεση και σωστή επίλυση των όποιων προβλημάτων εντοπίζονται στις αναφορές είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί πολλές fintech εταιρείες. 
  5. Ταυτοποίηση εμπλεκόμενων μελών (υποχρέωση λόγω EMIR). Η πιο δύσκολη υποχρέωση που έχουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσης οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό EMIR, αφορά στην ταύτιση της κάθε πράξης (Unique Transactions Identifier) με τις αντίστοιχες νομικές οντότητες. 
  6. Κανονιστικές αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις. Οι αλλαγές των εποπτικών απαιτήσεων αναφοράς είναι συνεχείς και μπορεί να προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές. Από την ESMA (European Securities and Markets Authority), από Trade Repositories, από εγκεκριμένους μηχανισμούς υποβολής αναφορών ή και από εθνικές εποπτικές Αρχές.
  7. Νομιμότητα προϊόντων (Σχετίζεται με MiFIR). Η επιλεξιμότητα ή ακόμα και η νομιμότητα ενός προϊόντος το οποίο υπάγεται στην Οδηγία MiFIR, μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Η διαρκής παρακολούθηση των συγκεκριμένων αλλαγών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για τις ελεγχόμενες εταιρείες.
  8. Μορφή υποβολής δεδομένων. Οι αρμόδιες Αρχές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, ζητούν διαφορετικού τύπου αρχεία υποβολής αναφορών, τα οποία πολλές φορές είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, όπως για παράδειγμα ένα αρχείο xml.
  9. Παρακολούθηση αναφορών. Τέλος, αφού γίνουν όλα τα πιο πάνω σωστά, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να διατηρούν αρχείο με το τι έχει υποβληθεί και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές. 

Όλα τα πιο πάνω ζητήματα τα έχουμε εντοπίσει και αναγνωρίσει. Γι’ αυτό και στην Point Nine έχουμε αναπτύξει λύσεις οι οποίες στοχεύουν όχι απλώς στην απλοποίηση των πιο πάνω προβλημάτων αλλά και στην επίλυσή τους. Λύσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με όλους, brokers κι ενδιαφερόμενα στελέχη των εταιρειών, στην επερχόμενη iFX EXPO International. Δικός μας στόχος είναι οι εταιρείες παροχής ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τα στελέχη τους να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των εργασιών τους νιώθοντας την ασφάλεια ότι σε θέματα συμμόρφωσης και υποβολής αναφορών έχουν ένα συνεργάτη τον οποίο μπορεί να εμπιστευθούν για ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών τους. Είτε πρόκειται απλώς για να τους κρατά ενήμερους για τις τελευταίες κανονιστικές απαιτήσεις, είτε για να απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής αναφορών, είτε ακόμα και για να τους προτείνει λύσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ρόλος των Regtech εταιρειών όπως η Point Nine είναι εξίσου σημαντικός τόσο για τις τεχνολογικές εταιρείες όσο και για χώρες όπως η Κύπρος, οι οποίες επιδιώκουν να καταστούν προορισμοί επιλογής για διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας