Στον κυκλώνα των κόκκινων δανείων

Μαρία Βασιλείου  30/11/2020 07:25
Στον κυκλώνα των κόκκινων δανείων

Στον κυκλώνα των κόκκινων δανείων

Μαρία Βασιλείου  30/11/2020 07:25
Καθημερινά, ακούμε να λέγεται, ότι, το επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο παραμένει χαμηλό και ο Κορονοιός έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω αυτού..!

Θα πρέπει, όμως, να γίνουν άμεσες διορθώσεις, ώστε, να δημιουργηθούν σχέδια αναδιαρθρώσεων τα οποία να είναι προσιτά προς αποπληρωμή. Οι Τράπεζες, σήμερα, προτείνουν σχέδια αναδιαρθρώσεων, όπου, οι οφειλέτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν δεόντως.

Προφανώς, δεν είναι αρκετές οι συστάσεις που γίνονται στις Τράπεζες, εφόσον, αυτές ως επιχειρήσεις, δουλεύουν για την αύξηση των κερδών τους, με οποιοδήποτε τρόπο, που έχουν στα χέρια τους, όπως, την πώληση των δανείων και να προχωρούν με νομικά μέτρα και πλειστηριασμούς ακόμα και σε χαμηλότερες αξίες.

Το γεγονός, ότι, το Κράτος μέχρι σήμερα, έχει προστατεύσει το Τραπεζικό Σύστημα, ψηφίζοντας νομοθεσίες προς όφελος τους, χωρίς δικλείδες προστασίας του πολίτη/οφειλέτη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτεθειμένος και φοβισμένος, εφόσον, δεν του δίνονται βιώσιμες λύσεις συν ότι δημιουργήθηκε και μια σχέση ανισότητας, εφόσον, οι Τράπεζες έχουν δεσπόζουσα θέση.
 
Η πανδημία, θα δημιουργήσει τάση, για περαιτέρω αύξηση, της αδυναμίας αποπληρωμής, με αποτέλεσμα, να δημιουργείται ένας Κυκλώνας Κόκκινων Δανείων. Είμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο στάδιο, όπου, θα πρέπει, να αξιολογήσει το Κράτος, με μεγαλύτερη ευαισθησία, τις επιλογές που υπάρχουν για τη καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων με έμφαση στην ευημερία της κοινωνίας και όχι μόνο του Τραπεζικού Συστήματος. Είναι εμφανές, πλέον, ότι, θα πρέπει να υιοθετηθούν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης και μείωσης των κόκκινων δανείων για την ομαλότητα της οικονομίας αλλά και να μην προκύψει μέγιστο κοινωνικό θέμα.
 
Για παράδειγμα, θα έπρεπε να υπάρχει ένας Κεντρικός Φορέας, που να επιλαμβάνεται, εποπτεύει, συμβουλεύει, δέχεται παράπονα και καταγγελίες με σκοπό να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Είναι η απαραίτητη, η βελτίωση της νομοθεσίας σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ώστε θα βοηθήσει στην μείωση του ιδιωτικού χρέους.
 
Εν συνεχεία, θα έπρεπε ο νομοθέτης, να δώσει περισσότερες δικαιοδοσίες στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ώστε να μπορεί να επέμβει σε διαπραγμάτευση μεταξύ Τράπεζας και οφειλετών και να έχει βαρύτητα η απόφαση του ή/και η σύσταση του, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κατάχρηση μέτρων .

Επίσης, θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει γίνει αναθεώρηση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας ώστε να γίνουν προσιτά τα σχέδια αναδιάρθρωσης προς τους οφειλέτες είτε είναι δανειολήπτες είτε εγγυητές. Θα έπρεπε , σε οποιοδήποτε στάδιο , να μπορεί να γίνεται έλεγχος του Manager/Receiver που διορίζεται από την Τραπεζα, για το αν δουλεύει αμερόληπτα. Θα έπρεπε να υιοθετηθεί η διαδικασία του εξεταστή (Examinership) σε προβληματικές επιχειρήσεις. Θα έπρεπε με απλές διαδικασίες να υπάρχουν προγράμματα αποπληρωμής ώστε να προσελκύουν και όχι να φοβίζουν τον οφειλέτη.

Επιπλέον, η δημιουργία, ασχέτως των δυσκολίων που υπάρχουν, μιας «ΚΑΚΗΣ» Τράπεζας, είναι απαραίτητη.

Ακόμα, η ενοποίηση των πολλαπλών φορολογικών οφειλών, σε ένα χρέος/δάνειο, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, να πληρώνουν μια χαμηλότερη δόση, σε μακροχρόνιο σχέδιο αποπληρωμής με προϋποθέσεις, με σκοπό την εξόφληση και όχι την πτώχευση. Με αυτό τον τρόπο, θα φανούν και ποιες (θα) είναι οι βιώσιμες επιχειρήσεις προς όφελος της γενικότερης οικονομίας του τόπου.

Περαιτέρω, υιοθέτηση διαδικασιών, όπως, είναι η Διαμεσολάβηση και η Διαιτησία, που συμβάλλουν στην αποτροπή δικαστικών διαδικασιών ή/και εκποιήσεων. Σκοπός τους, είναι, η επίτευξη δίκαιης αναδιάρθρωσης των δανείων προς όφελος και των δυο μερών, με γρήγορες διαδικασίες και με λιγότερα έξοδα, καθώς, επίσης, βοηθά στην απάλειψη καθυστερήσεων και τη κατηγοριοποίηση δανείων ως μη εξυπηρετούμενα.

Συνεπώς, η πρακτική δείχνει ότι, απαραίτητη προϋπόθεση, για τη μείωση των κόκκινων δανείων, είναι, να εισαχθούν βιώσιμα και δίκαια προγράμματα αναδιάρθρωσης που να προσελκύουν τον οφειλέτη και όχι να επιβάλλονται όλα τα καταχρηστικά μέτρα προς εκβιασμό και άρνηση συνεργασίας.

Χρειάζεται συνεργασία και σύνεση από όλους, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Κεντρική Τράπεζα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τις Τράπεζες, τα διάφορα χρηματοοικονομικά Lobby και τους οφειλέτες ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, προτού δημιουργηθεί, από τον Κυκλώνα των Κόκκινων Δανείων, μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία του τόπου αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο

της Μαρίας Βασιλείου
Ειδική Νομικός Σύμβουλος-Διαμεσολαβητής/Σύμβουλος Αφερεγγυότητας
 
 
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας