Η ανάπτυξη του προσωπικού εν καιρώ πανδημίας: Γιατί αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποκατάστασης και διασφάλισης βιωσιμότητας και όχι πολυτέλεια

Η ανάπτυξη του προσωπικού εν καιρώ πανδημίας: Γιατί αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποκατάστασης και διασφάλισης βιωσιμότητας και όχι πολυτέλεια

Η ανάπτυξη του προσωπικού εν καιρώ πανδημίας: Γιατί αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποκατάστασης και διασφάλισης βιωσιμότητας και όχι πολυτέλεια

Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει αλλάξει άρδην την καθημερινότητά μας. Τα περιοριστικά μέτρα μας ανάγκασαν να διαφοροποιήσουμε τις συνήθειες και τους τρόπους λειτουργίας μας, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ενώ οι επιχειρήσεις μετακινούνται από το στάδιο της αντίδρασης στο στάδιο της ανάκαμψης, οι ηγεσίες των οργανισμών καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό και να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας και αντίδρασής τους στις κρίσεις. 

RELATED ARTICLESΕπιπτώσεις της πανδημίας στον ανθρώπινο παράγοντα
Ενόσω οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο στάδιο της ανάκαμψης και εστιάζονται στη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, είναι καίρια στιγμή προβληματισμού για την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα για τις επιπτώσεις στον πυρήνα των επιχειρήσεων, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι δραματικές ανατροπές έφεραν το προσωπικό των επιχειρήσεων αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες καταστάσεις και ενώ βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης, η παροχή στήριξης προς το προσωπικό χρειάζεται να αποτελεί προτεραιότητα.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωτικής σημασίας
Ειδικά σήμερα, οι έννοιες της ανθεκτικότητας (resilience) και της προσαρμοστικότητας (agility) έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αποτελούν ζωτικές δεξιότητες για όλο το προσωπικό μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως ιεραρχίας.

Βέβαια, οι δεξιότητες αυτές δεν είναι σχετικές μόνο τη δεδομένη στιγμή, αλλά έχουν διαχρονικότητα και είναι καθοριστικές για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου οι μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε στο οικονομικό, πολιτικό, νομικό, τεχνολογικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο είναι πλέον συχνότερες και εντονότερες.

Το ερώτημα είναι, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να παρέχουν τη στήριξη για υποβοήθηση της ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων τη στιγμή που σε κάποιες περιπτώσεις η κατάρτιση του προσωπικού έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα;

Η ανάπτυξη του προσωπικού μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η ανάπτυξη των πιο πάνω και άλλων συναφών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο στάδιο της ανάκαμψης για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και να διαμορφώσουν την επόμενη μέρα, γι’ αυτό και θα πρέπει να εντάξουν το θέμα της ανάπτυξης του προσωπικού πίσω στην ατζέντα τους και μάλιστα ως προτεραιότητα. Παρά την κοινωνική αποστασιοποίηση, αυτό είναι εφικτό χάρη στην τεχνολογία η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ή τηλεκπαίδευσης (virtual training).

Εργαλεία και λύσεις για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπάρχει πλέον μία πληθώρα από πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις οποίες χρησιμοποιούμε και στην Deloitte τόσο για τους ανθρώπους μας αλλά και για τις ανάγκες των πελατών μας. Κάποιες από αυτές μάλιστα έχουν αναπτυχθεί από το παγκόσμιο δίκτυό μας. Η κάθε πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη (scalable) ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων, αλλά και στο είδος και τον σκοπό του κάθε προγράμματος. Σε κάποιες περιπτώσεις αξιοποιούμε επίσης υβριδική μεθοδολογία (συνδυασμό από πλατφόρμες και μέσα) για μεγιστοποίηση της διαδραστικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έχει επίσης προσαρμοστεί και συνεχίζει να προσφέρει επιχορηγήσεις για προγράμματα που αξιοποιούν μεθόδους εξ’ αποστάσεως. Οι σύμβουλοι και οι εγκεκριμένοι εκπαιδευτές της Deloitte συνεργάζονται στενά με τους πελάτες και την ΑνΑΔ, για την υλοποίηση διαδραστικών και εποικοδομητικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως κατάρτισης.

Θεματολόγιο εκπαίδευσης
Τα πιο κάτω παραδείγματα εστιάζουν σε προγράμματα που θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή του προσωπικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που βιώνουμε:

 

·         Προσαρμοστική Ηγεσία (Agile Leadership)

·         Οικοδόμηση Εικονικών Ομάδων Υψηλής Απόδοσης (Creating High Performing Virtual Teams)

·         Ανθεκτικότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη (Resilience and Emotional Intelligence)

 

Επιπλέον, οργανισμοί επιλέγουν να υλοποιήσουν εικονικά (virtual) team building προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας, αλλά κυρίως την επανένταξη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας ομάδας στην εικονική τους εργασία. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουν οι πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως την εργασία σε υποομάδες (break-out sessions), αυτά τα προγράμματα κατάρτισης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αναζωογονηθεί η αίσθηση του «ανήκειν» και τα μέλη των ομάδων να νιώσουν ξανά κοντά και να προσαρμοστούν για την επόμενη μέρα.

Η έξαρση του COVID-19, εκτός από τα διάφορα προβλήματα που επέφερε, φανερώνει και ευκαιρίες για ανάπτυξη. Σημαντική είναι η ευκαιρία του να αποτελέσει η ηγεσία του οργανισμού τρανταχτό παράδειγμα προσαρμοστικότητας, υιοθετώντας εναλλακτικούς και ευέλικτους τρόπους λειτουργίας όπως την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγχρόνως, αποδεικνύει έμπρακτα ότι στις δύσκολες στιγμές, η επιχείρηση βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό της, παρέχοντας τη στήριξη που χρειάζεται. Αυτή η στάση και η προσέγγιση είναι καθοριστικός παράγοντας διατήρησης των ταλέντων σε έναν οργανισμό αλλά και εδραίωσης του οργανισμού ως εργοδότη προτίμησης. Στο στάδιο της ανάκαμψης από μία κρίση, είναι σημαντικό η κάθε επιχείρηση να αφομοιώνει καλές πρακτικές από τα «μαθήματα» για να αναδυθεί ισχυρότερη.

Στέφανη Δικαίου Φεσσά, Επιχειρησιακή Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Deloitte

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας