Επιχειρήσεις – Η επόμενη μέρα

Τάσος Τουμασής*  02/06/2020 15:11
Επιχειρήσεις – Η επόμενη μέρα

Επιχειρήσεις – Η επόμενη μέρα

Τάσος Τουμασής*  02/06/2020 15:11
Εν μέσω της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, οι επιχειρήσεις επαναλειτουργούν μετά από μια απότομη και βίαιη παύση δύο - τριών μηνών. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες τόσο για την Κύπρο όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Η κοινωνική αποστασιοποίηση που θα συνεχιστεί για αρκετούς ακόμα μήνες, θα οδηγήσει παγκοσμίως σε πτώση της ζήτησης και σε κατάρρευση των βασικών τομέων υπηρεσιών όπως του τουρισμού, των μεταφορών, του εμπορίου και του επισιτισμού. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας θα προκαλέσει παγκόσμια αύξηση της ανεργίας και του ιδιωτικού χρέους, που με τη σειρά τους θα επιφέρουν μείωση των κρατικών εσόδων, αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. 

RELATED ARTICLES


Η κάθε επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει και να βελτιώσει τα δεδομένα της. Η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της κάθε διοίκησης αυτή την ώρα.

Το πρώτο και το βασικό βήμα είναι η εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης και η ρευστότητα της  επιχείρησης. Ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να σχεδιάσει και να προγραμματίσει το τι θα μπορεί να εισπράξει και τι θα πρέπει να πληρώσει μέσα στους επόμενους μήνες. Έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση κάποια εργαλεία προς τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γίνει ορθολογική χρήση τους ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Τα μέτρα είναι κατά βάση βραχυπρόθεσμα και αφορούν ενίσχυση της  ρευστότητας των επιχειρήσεων, την αναβολή πληρωμής κάποιων υποχρεώσεων κυρίως προς το κράτος και την ανάληψη μέρους του κόστους μισθοδοσίας. 

Η παρακολούθηση όλων των προαναφερθέντων αλλά και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους θα μπορούσε να γίνει με την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με αυτό τον τρόπο θα ποσοτικοποιηθούν οι τελικοί στόχοι της επόμενης περιόδου, αλλά και να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα υλοποίησης τους, με ενδιάμεσους επιμέρους στόχους. Το επιχειρηματικό σχέδιο απευθύνεται από τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, είτε αυτός είναι  χρηματοδότης, είτε είναι πελάτης, είτε είναι συνεργάτης, είτε οποιοσδήποτε άλλος που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα και θέλει να πληροφορηθεί.

Αρχικά, θα πρέπει να γίνει μια πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης  κατάστασης της επιχείρησης και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Στη συνέχεια να γίνει ο καθορισμός των ρεαλιστικών στόχων και η λεπτομερής καταγραφή τους. Ακολούθως να γίνει εξέταση και ανάλυση της προοπτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικά σενάρια και την μελλοντική πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων. Τέλος θα πρέπει να συμφωνηθούν και να εξασφαλιστούν οι  τρόποι χρηματοδότησης.

Είναι καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες που θα εγγυώνται το μελλοντικό αποτέλεσμα, με τη χρήση των ήδη διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών και υλικοτεχνικών) που βρίσκονται στον οργανισμό. Οι διαθέσιμοι πόροι, μαζί με την ταχύτητα και την ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία του σχεδίου. Το όποιο κρατικό εργαλείο ή άλλη χρηματοδότηση, θα προστεθεί ενισχυτικά στους ίδιους πόρους.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνεται βαρύτητα στην καταγραφή των στόχων και των εργασιών, οπότε η παρακολούθηση, η αξιολόγηση τους αλλά και ο επανασχεδιασμός τους, είναι αδύνατον να γίνουν με αποτελεσματικό τρόπο.  

Μια επιχείρηση οφείλει να έχει ένα καλά τεκμηριωμένο σχέδιο με λεπτομερή ανάλυση, του οποίου όμως η λειτουργικότητα θα ελέγχεται τακτικά. Ο έλεγχος επιτρέπει την εύρεση σφαλμάτων του σχεδιασμού και τη διόρθωση τους, αυξάνει το αίσθημα ασφαλείας των εργαζομένων και επιτρέπει την κατανόηση των ρόλων και της ευθύνης των εμπλεκομένων. Ο καλός σχεδιασμός κι ο έλεγχος της λειτουργικότητας του σχεδίου συντελεί επίσης στην εξισορρόπηση των σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

Μια δύσκολη νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται, μέσα από την οποία όμως ξεπροβάλλουν αισιόδοξα μηνύματα και ευκαιρίες. Μπορεί να αξιοποιηθούν τις αλλαγές που θα  αναγκαστεί κάποιος να κάνει, προκειμένου να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την επιχείρηση του.
 
*Οικονομολόγος, MBA-TQM, MA

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας