Ηθική ηγεσία και ποικιλομορφία

Ηθική ηγεσία και ποικιλομορφία

Ηθική ηγεσία και ποικιλομορφία

Το ποσό, η συζήτηση και η έρευνα σχετικά με την ηθική ηγεσία αυξάνεται καθώς οι άνθρωποι γίνονται πιο κυνικοί όσον αφορά τα κίνητρα, την ικανότητα και την ακεραιότητα των επιχειρηματικών και πολιτικών ηγετών. Οι έννοιες της ηθικής ηγεσίας περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση των οπαδών, την ενδυνάμωσή τους και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ηθική ηγεσία περιλαμβάνει προσπάθειες για την ενθάρρυνση δεοντολογικών συμπεριφορών καθώς και προσπάθειες για την παύση των ανήθικων πρακτικών. Οι ηθικοί ηγέτες επιδιώκουν να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό μεταξύ διαφορετικών οπαδών και να βρουν ολοκληρωμένες λύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων με ανταγωνιστικά συμφέροντα Αυτοί οι ηγέτες δεν ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη για να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη για την επίτευξη προσωπικών στόχων. Οι καθοριστικοί παράγοντες της ηθικής συμπεριφοράς ενός ηγέτη περιλαμβάνουν την επιρροή της κατάστασης και τις πτυχές της προσωπικότητας του ηγέτη, όπως το επίπεδο της γνωστικής ηθικής ανάπτυξης. Τα κριτήρια αξιολόγησης της ηθικής ηγεσίας περιλαμβάνουν τις ηγέτιδες αξίες, τις προθέσεις και το βαθμό στον οποίο η ηγετική συμπεριφορά είναι ηθικά δικαιολογημένη. Οι πολλαπλοί παράγοντες, οι ποικίλες συνέπειες των ενεργειών ενός ηγέτη και οι διαφωνίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο δικαιολογούν τα μέσα, περιπλέκουν την αξιολόγηση της ηθικής των μεμονωμένων ηγετών. Η διάκριση λόγω φύλου στους παραβάτες επιλογής και προώθησης εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε μεγάλους οργανισμούς και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για αυτές τις διακρίσεις, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί καλύτερα το πρόβλημα και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης. Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, αλλά τα ευρήματα είναι αδύναμα και ασυνεπή. Οι μελλοντικές μελέτες πρέπει να ελέγχουν για τις επιπτώσεις των πιθανών μεταβλητών, να αναφέρουν το μέγεθος οποιωνδήποτε σημαντικών διαφορών που υπάρχουν και να μετρήσουν τις διαδικασίες που παρέχουν πληροφορίες για τους λόγους των διαφορών. Με την ταχεία πορεία των παγκοσμιοποιήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, η διαπολιτισμική ηγεσία έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα για την έρευνα. Το ποσό της διαπολιτισμικής έρευνας αυξάνεται, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με τις καθολικές και μοναδικές πτυχές της ηγεσίας. Οι μεθοδολογικές δυσκολίες στη διεξαγωγή αυτού του τύπου έρευνας είναι σημαντικές. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιλύσουν συλλογικά τα προβλήματα με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Μια σημαντική ηγετική λειτουργία είναι να επηρεάσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα αντί να το αρνούνται, να εκπέμπουν τη σοβαρότητα των προβλημάτων, να αναβληθούν διορθωτικές ενέργειες ή να παράσχουν πλαστά διορθωτικά μέτρα και εκτροπές περιορισμού του άγχους. Μια άλλη σημαντική λειτουργία είναι να βοηθηθούν τα προβλήματα πλαισίου, ταξινομούμενα βασικά ζητήματα, ενθαρρύνοντας τις αποκλίνουσες απόψεις, διαχωρίζοντας τις αιτίες από τα συμπτώματα και εντοπίζοντας πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις. Οι ηγέτες μπορούν να διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν πληροφορίες, εντοπίζοντας σημεία συμφωνίας και διαφωνίας και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να βρουν ολοκληρωμένες λύσεις στις συγκρούσεις. Μια σημαντική ευθύνη για τους ηγέτες είναι η ποικιλομορφία της διαχείρισης. Οι ηγέτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην επίτευξη ίσων ευκαιριών και στην εξάλειψη των αθέμιτων διακρίσεων στις αποφάσεις επιλογής και προώθησης. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να ενθαρρύνουν την ανοχή και την εκτίμηση της διαφορετικότητας στις οργανώσεις. Ωστόσο, θα είναι μια πρόκληση για τους ηγέτες να προωθήσουν την ποικιλομορφία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να οικοδομήσουν μια ισχυρή οργανωτική κουλτούρα με κοινές αξίες και συλλογική αναγνώριση.
 
* Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ιακώβου επίκουρος καθηγητής και υπεύθυνος στον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών του American College.  
 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας