Κανονιστική Συμμόρφωση Και Επιχειρήσεις

Μαρία Βασιλείου  18/04/2019 15:40
Κανονιστική Συμμόρφωση Και Επιχειρήσεις

Κανονιστική Συμμόρφωση Και Επιχειρήσεις

Μαρία Βασιλείου  18/04/2019 15:40

Η Κανονιστική Συμμόρφωση (Regulatory Compliance), όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) και όχι μόνον, δεν αποτελεί απλά μια τυπική υποχρέωση που οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν, αλλά ενισχύει την αξιοπιστία και τη φήμη τους και προστατεύει την επιχείρηση από λάθη, δικαστηριακές μάχες, αποζημιώσεις και πρόστιμα. Επίσης, υποστηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης, εφόσον, διαμορφώνει τις πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετεί μία επιχείρηση με σκοπό την πρόληψη αλλά και την κερδοφορία. 

RELATED ARTICLES


Η Κανονιστική Συμμόρφωση, είναι πυλώνας προστασίας για την επιχείρηση. Προστατεύει τον πλούτο της, αποτρέπει την απάτη και προάγει την διαφάνεια. Το δε κόστος, εφαρμογής της, είναι σημαντικά μικρότερο, από το κόστος, μη εφαρμογής της. Συνεπώς, είναι απαραίτητο, οι επιχειρήσεις, να επιθυμούν την ένταξη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη δομή τους.

Σήμερα, η πλειονότητα των εταιρειών, που την εφαρμόζει, προέρχεται, επί τω πλείστων,  από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς είναι μία από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές του κλάδου. Καθώς, όμως, δεν υπάρχει χώρα άνοση στην διαφθορά, επιβάλλεται η εφαρμογή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε εταιρείες όλων των κλάδων.

Για την επίτευξή της εφαρμογής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μία Επιχείρηση, είναι αναγκαία η υιοθέτηση Εταιρικής Κουλτούρας, που να περιλαμβάνει την Κανονιστική Συμμόρφωση ως κύριο συστατικό. Για να καταφέρει μία επιχείρηση να το επιτύχει, θα πρέπει να λειτουργεί με ακεραιότητα, να τηρεί τις υποσχέσεις της και να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες ηθικής, αλλά και να ενισχύει την εμπιστοσύνη τόσο στους εργαζόμενους της όσο και της κοινής γνώμης. Συνεπώς, είναι αναγκαία, η έμφαση της ακεραιότητας στην κουλτούρα της επιχείρησης, ειδικά στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν, την ακεραιότητα, ως ένα προσόν, μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε χώρες υψηλού ρίσκου, να εξετάζουν νέες αγορές και πιθανές εξαγορές, να καινοτομούν και να ενσωματώνουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους συνεργάτες και τους μετόχους τους. Στατιστικά, όσοι οργανισμοί αποτυγχάνουν να επιδείξουν ακεραιότητα και ηθική, έχουν καταστρεπτικές συνέπειες, για τη φήμη τους, αλλά και για τη λειτουργία τους.
Για να ανταποκριθεί επαρκώς μια επιχείρηση με τη συμμόρφωση – μετατρέποντας ένα κανονιστικό βάρος, σε επιχειρηματική ευκαιρία – πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών της και πως αυτές συνάδουν με τους στόχους της. Θα πρέπει να  κατανέμει αρμοδιότητες με σαφή και ανιχνεύσιμο τρόπο, να εφαρμόζει αποτελεσματική εποπτεία από την ανώτερη διοίκηση, να ευθυγραμμίζει τις διαδικασίες της σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που επιδιώκει καθώς και να βελτιστοποιεί τη διαχείριση δεδομένων.

Κοινή διαπίστωση είναι, πως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πρόθεσης και πράξης για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με ακεραιότητα. Συνεπώς, αλλάζοντας την Εταιρική τους Κουλτούρα και υιοθετώντας την Κανονιστική Συμμόρφωσή στις διαδικασίες τους, στις αξίες τους, στον κώδικα δεοντολογίας, στα πρότυπα, στις πολιτικές και στις πρακτικές τους, αλλά και από τα μηνύματα της ηγεσίας, θα βελτιώσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς και τους άγραφους κανόνες για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και των συνεργατών τους με αποτέλεσμα να τηρούν Κανονιστική Συμμόρφωση ΚΑΙ να έχουν προβάδισμα και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.  

*Η Μαρία Βασιλείου είναι Νομικός / Σύμβουλος Αφερεγγυότητας με εξειδίκευση στα Τραπεζικά και Εργασιακά καθώς και σε Θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης όπως Προσωπικά Δεδομένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
CONSULTING ZONE LTD
www.consultingzones.com 
Email: info@consultingzones.com

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας