Στο «σφυρί» περιουσιακά στοιχεία οφειλετών

Μαρία Βασιλείου  17/08/2017 11:32
Στο «σφυρί» περιουσιακά στοιχεία οφειλετών

Στο «σφυρί» περιουσιακά στοιχεία οφειλετών

Μαρία Βασιλείου  17/08/2017 11:32
Οφειλές, από δάνεια που έχουν καταστεί, ληξιπρόθεσμα, αντιμετωπίζουν πολλοί επιχειρηματίες και επι τω πλείστων οι μικρομεσαίοι.  Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες , ξενοδόχοι και επιχειρηματίες, σε πρώτη φάση μπαίνουν στο στόχαστρο των Τραπεζών, μέσω εταιρειών ή μονάδων, που δημιουργούνται από τις ίδιες τις Τράπεζες, με σκοπό τη « διαχείριση» των οφειλών των δανειοληπτών, που έχουν καταστεί, πλέον, ληξιπρόθεσμες, από δάνεια που είχαν λάβει στο παρελθόν. 

RELATED ARTICLES


Λόγω κοινωνικών και νομοτυπικών περιορισμών, που, ακόμα,  υπάρχουν, πρωτίστως, ο στόχος αυτών των εταιρειών, είναι η εθελοντική ανταλλαγή των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών με το χρέος  και ακολούθως,  στο άμεσο μέλλον,  οι Τράπεζες,  θα υιοθετήσουν, ότι άλλου είδους διαδικασίες προκύψουν, για την είσπραξη του χρέους.

Ήδη, δεκάδες επιχειρηματίες / οφειλέτες,  ενημερώνονται καθημερινώς, ειδικά στις περιπτώσεις, όπου η αναδιάρθρωση των δανείων τους, δεν ήταν εφικτή, είτε, για αγωγές που έχουν υποβληθεί εκ μέρους των Τραπεζών εις βάρος τους, είτε,  για το διορισμό στην εταιρεία τους, του Διαχειριστή / Παραλήπτη. 

Οι οφειλές, περιλαμβάνουν, τους τόκους και τις προσαυξήσεις από τη μη εξυπηρέτηση των δανείων αυτών, που είχαν ληφθεί σε παλαιότερα χρονικά διαστήματα  και που οι ίδιες οι Τράπεζες, δεν αξιολόγησαν σωστά, τότε. Δεν αξιολόγησαν,  είτε τη δυνατότητα αποπληρωμής του  δανειολήπτη, είτε δεν λάμβαναν υπόψη, τους πιστωτικούς κινδύνους που καραδοκούσαν,  είτε, ακόμα, δεν διαχειρίστηκαν, τις οφειλές, σωστά, οι ίδιες οι Τράπεζες.

Επιπρόσθετα, λόγω της απελθούσης οικονομικής κρίσης, οι οφειλέτες διέκοψαν να αποπληρώνουν, με αποτέλεσμα, μαζί με τους τόκους και τις  προσαυξήσεις και έπειτα  τους νέους κανονισμούς που άρχισε να ακολουθεί η  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δημιουργήθηκαν μέγιστα προβλήματα στην οικονομία του τόπου.

Οι νέες εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων , όπως τις ονομάζουν, στόχος τους θα είναι ο «εμπλουτισμός» επιχειρησιακών σχεδίων ώστε να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πολιτικές διαχείρισης και εκποίησης ώστε στην περίπτωση μη συνεργάσιμου οφειλέτη, να μπορούν οι Τράπεζες μέσω των εταιρειών αυτών, να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών/οφειλετών,  εφόσον, όχι μόνον απαιτείται αλλά και οφείλει, η κάθε Τράπεζα, να ενεργήσει άμεσα προς το συμφέρον και την προστασία της και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος για την αποφυγή πτώχευσης της ίδιας της Τράπεζας.

Βεβαίως, θεωρούμε ότι,  η ΚΤΚ, συνεχίζει αδιαλείπτως, το εποπτικό της έργο προς τις Τράπεζες, που αποσκοπεί στην τήρηση του νόμου, των αποφάσεών αυτής και του ρίσκου που λαμβάνει η κάθε Τραπεζα  καθώς  και την υιοθέτηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως εκ των πιο πάνω, καθήκον της ΚΤΚ σε σχέση με τα δάνεια είναι, 

α) Η θέσπιση, επικαιροποίηση και εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό να θεσμοθετηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οφειλετών, πάντοτε εντός του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου .

β) Η εισαγωγή όρων και προϋποθέσεων  για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 

γ) Ο καθορισμός των γενικών αρχών, που διέπουν τη διαχείριση των οφειλών, σύμφωνα με τις οποίες η Τραπεζα, θα  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας με τον οφειλέτη, με βάση την καλή πίστη και τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του οφειλέτη προς αποπληρωμή της απαίτησης/οφειλής. 

δ) Εμπλουτισμός διαδικασιών που περιλαμβάνει τις πολιτικές διαχείρισης , πώλησης αλλά και άλλων παραμέτρων όπως της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων στη βάση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών 

ε) Σε περίπτωση, θέσπισης της πλειοδοτικής διαδικασίας εκποίησης των περιουσιακών  στοιχείων των οφειλετών αναμένεται, η εισαγωγή ενός ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου.

Εν κατακλείδι, εφόσον, οι Τραπεζικοί Οργανισμοί, τροχοδρόμησαν τα πράγματα,  αναμένεται, προφανώς, ότι, όσοι οφειλέτες, δεν είναι συνεργάσιμοι, σύμφωνα με τις διαδικασίες που (θα) ακολουθούνται από τις Τράπεζες, θα έχουν το κίνδυνο να δουν στο «σφυρί» τα περιουσιακά τους στοιχεία.
 
Μαρία Βασιλείου
Νομικός /Σύμβουλος Αφερεγγυότητας
mvassiliou@lawyer.com
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας