Π. Ανδρέου: Τα πανεπιστήμια δημιουργούν θετικό οικονομικό αντίκτυπο

InBusinessNews  17/03/2022 10:57
Π. Ανδρέου: Τα πανεπιστήμια δημιουργούν θετικό οικονομικό αντίκτυπο

Π. Ανδρέου: Τα πανεπιστήμια δημιουργούν θετικό οικονομικό αντίκτυπο

InBusinessNews  17/03/2022 10:57

Οι καρποφόρες συνεργασίες πανεπιστημίων-επιχειρήσεων οδήγησαν στη μετατροπή των σύγχρονων πανεπιστημίων σε ισχυρά κέντρα μεταφοράς γνώσης, με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο. Ταυτόχρονα, τέτοιες συνεργασίες προσφέρουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνουν πιο καινοτόμες και ανταγωνιστικές, καθώς και να τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη.

Τη συνεισφορά των πανεπιστημίων ανέλυσε στο πλαίσιο παρουσίασής του ο Δρ Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείρισης Δεδομένων και Υπεύθυνος του Προγράμματος MSc Data Analytics του πανεπιστημίου UCLan Cyprus κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο».

«Στα πανεπιστήμια παράγουμε καινοτόμα προϊόντα και τα προμηθεύουμε σε οργανισμούς και θέλουμε να δημιουργήσουμε θετικό οικονομικό αντίκτυπο» είπε ο Ομιλητής, για να αναλύσει στη συνέχεια τη φιλοσοφία του πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Φιλοσοφία, που στηρίζεται στην παραγωγή γνώσης, που με τη σειρά της οδηγεί σε έρευνα και καταλήγει σε διαρκή συνεργασία.  Στους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες του πανεπιστημίου και ΜμΕ, ο Δρ Ανδρέου περιέλαβε τις προτάσεις/έργα έρευνας και τις οι προτάσεις/έργα καινοτομίας όπως επίσης και τις συνεποπτίες διπλωματικών εργασιών, τα εργασιακά μαθήματα, την  εξωτερική ανάθεση (outsourcing) και τις κοινοπραξίες.

Σημαντικό μέρος της παρουσίασής του ήταν το κεφάλαιο της πρακτικής άσκησης, μέσω τις οποίας οι ΜμΕ έχουν πλεονέκτημα. Όπως είπε οι επιχειρηματίες ωφελούνται από το να δοκιμάζουν υποψήφιους υπαλλήλους, καθώς ελαχιστοποιείται ο χρόνος εξεύρεσης εργατικού δυναμικού και υλοποιούνται καινοτόμες ιδέες.

Συνοψίζοντας, ο Δρ Ανδρέου είπε πως για την έναρξη σχέσεων ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ΜμΕ το σημαντικότερο είναι να γίνει «το πρώτο βήμα». Χρειάζεται να οριστεί ο οραματισμός και στη συνέχεια να αναπτυχθεί στρατηγική για επίτευξή του.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας