Γερό στήριγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα σχέδια χορηγιών

InBusinessNews  16/03/2022 18:09
Γερό στήριγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα σχέδια χορηγιών

Γερό στήριγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα σχέδια χορηγιών

InBusinessNews  16/03/2022 18:09

Ενδιαφέροντα ήταν τα συμπεράσματα συζήτησης με θεματική το «Πώς οι ΜμΕ μπορούν να αναβαθμιστούν, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν μέσα από ευρωπαϊκά και κρατικά Σχέδια Χορηγιών», στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κύπρο», που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Ενίσχυση των ΜμΕ και τεχνολογική αναβάθμιση

Ο Χρίστος Φωτιάδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μίλησε για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τα Σχέδια Χορηγιών του αντίστοιχου Υπουργείου.

Το Υπουργείο έχει θέσει τη διευκόλυνση πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ενίσχυσης της μεταποιητικής βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας γενικότερα. Στόχος του πυλώνα είναι μεταξύ άλλων η τεχνολογική αναβάθμιση, η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση του επιπέδου καινοτομίας.

Ο κ. Φωτιάδης είπε στη συνέχεια πώς το Υπουργείο εφαρμόζει σχέδια χορηγιών και ενισχύει οικονομικά τις επιχειρήσεις. Τους τελευταίους 12 μήνες προκηρύχθηκαν σχέδια συνολικού ύψους 146 εκατ., στο πλαίσιο της πολιτικής για εμπροσθοβαρή διάθεση πόρων και για να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες μετά την κρίση.

Πέραν από τα σχέδια χορηγιών που εφαρμόζει με κίνητρα για δημιουργία νέων ή επέκτασης υφιστάμενων επιχειρήσεων, το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι απαιτείται και η εξεύρεση μηχανισμών διευκόλυνσης δανεισμών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πράσινη ανάπτυξη

Ακολούθως, ο κ. Μάριος Α. Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, επεξήγησε στους συνέδρους τις δράσεις του Υπουργείου, υπενθυμίζοντας ότι συνολικά διατίθενται €462 εκατ. για καινοτόμες δράσεις, πράσινη ανάπτυξη, υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας και ενθάρρυνση δράσεων έξυπνης γεωργίας.

Ο κ. Αδαμίδης μίλησε για την εναρμόνιση με τις κεντρικές πολιτικές της Ε.Ε. και τους στόχους στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Πρώτος στόχος είναι η υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας. Δεύτερος στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην έρευνα την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ως τρίτος στόχος έχει τεθεί η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων.

Όσο για τον τέταρτο ειδικό στόχο, η έμφαση δίνεται στη συμβολή για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τη συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας. Πέμπτος στόχος η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας. Η συμβολή για διατήρηση της βιοποικιλότητας η ενίσχυση οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση οικοτόπων είναι στον 6ο στόχο.

Ο 7ος στόχος είναι η προσέλκυση των νέων γεωργών και διευκόλυνση επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και 8ος έχει καθοριστεί η προώθηση της απασχόλησης της κοινωνικής ένταξης και τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Ο 9ος είναι η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ε.Ε. στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Για το ΙΔΕΚ μίλησε η Επιστημονικός Λειτουργός Α, Λίτσα Κουντουρίδου. Η κ. Κουντουρίδου μίλησε για τις ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσα από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και τα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ, ενώ παρουσίασε τον ρόλο και την αποστολή του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε την δομή των προγραμμάτων του 2021-2027 που ανακοίνωσε το ΙΔΕΚ, αναφέροντας ότι θα διατεθούν στην αγορά συνολικά 150 εκατ. ευρώ στο σύνολο.

Στις επερχόμενες προσκλήσεις περιλαμβάνεται το πρόγραμμα συνεργατική ανάπτυξη (co develop) που θα ανακοινωθεί εντός του Μάρτη.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Ορίζοντας, η κ. Κουντουρίδου μίλησε για τις κύριες επιδιώξεις του και τη δομή του. Αναφέρθηκε επίσης στα κύρια είδη έργων μέσα από τα οποία δίνεται η χρηματοδότηση, όπως και στο ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και χρηματοδότησης.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας