Α. Παπαδόπουλος: Η τράπεζα έχει το ρόλο χρηματοδότη, συνεργάτη και συμβούλου

InBusinessNews  09/11/2021 18:09
Α. Παπαδόπουλος: Η τράπεζα έχει το ρόλο χρηματοδότη, συνεργάτη και συμβούλου

Α. Παπαδόπουλος: Η τράπεζα έχει το ρόλο χρηματοδότη, συνεργάτη και συμβούλου

InBusinessNews  09/11/2021 18:09

Σχεδόν 1 στα 5 κυπριακά νοικοκυριά έχει τη δική του επιχείρηση σε αντίθεση με 1 στα 10 που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ, ανέφερε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας, επισημαίνοντας πως η σχέση τράπεζας και επιχείρησης πρέπει να είναι σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς εάν χάσει ο πελάτης, θα χάσει και η τράπεζα, άρα η σχέση θα πρέπει να οδηγεί σε ένα win-win situation.

Μιλώντας ενώπιον του συνεδρίου «Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου» ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο που καλείται η τράπεζα να διαδραματίσει σε μια επιχείρηση και τι αναμένει η τράπεζα από την επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν συχνά απαιτείται η Τράπεζα να συνεισφέρει τη μερίδα του λέοντος σε μια επιχείρηση ή σε ένα έργο για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως όταν μια Τράπεζα δίνει ένα δάνειο στην ουσία δίνονται χρήματα των καταθετών σε τρίτους, παρακρατούνται κεφάλαια των μετόχων ίσα με 16% του δανείου, ενώ παράλληλα παρακρατούνται κεφάλαια για τυχόν επισφάλειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει, πρόσθεσε, είναι οι πωλήσεις του πελάτη, να υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους, διασπορά των πωλήσεων, ικανότητα είσπραξης από τους χρεώστες και σωστή διαχείριση της ρευστότητας της εταιρίας.

Από πλευράς Τράπεζας, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, αναμένεται έγκαιρη πληρωμή δόσεων, ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς (χωρίς qualifications) μέσα σε 12 μήνες και πρόσφατους διευθυντικούς λογαριασμούς, προβλέψεις ταμειακών ροών / πωλήσεων για την επόμενη χρονική περίοδο, ενημέρωση όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην εταιρία, επικαιροποιημένα εταιρικά στοιχεία, καθώς και διαχωρισμό προσωπικών εξόδων.

Καιρός για δάνεια;
Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως βρισκόμαστε  βρισκόμαστε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές και υπάρχει μαζική προσπάθεια από πολλά εμπλεκόμενα μέρη (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κυβέρνηση) για την παραχώρηση χρηματοδότησης. Πρόσθεσε πως η Ελληνική Τράπεζα ανέκαθεν βρίσκεται στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως ένας ισχυρός συνεργάτης με προϊόντα που να ταιριάζουν στις ανάγκες του πελάτη.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης
Για δανεισμό νέων επιχειρήσεων, συνήθως χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας (σκοπός, βιογραφικό διευθυντών, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, πελατολόγιο, σχέδιο προώθησης, ταμειακές ροές, σενάρια ευαισθησίας).

Για μικρά ποσά ή υφιστάμενες εταιρίες χρειάζονται ταμειακές προβλέψεις για 2-3 χρόνια από λογιστή / ελεγκτή, ενώ το επιτόκιο προσδιορίζεται από την ευρωστία της εταιρίας και τις εξασφαλίσεις.

Η διάρκεια του δανείου συνήθως δεν ξεπερνά τα 10 χρόνια (μπορεί να φτάσει τα 15).

Το ύψος χρηματοδότησης εξαρτάται από:

  • την ικανότητα αποπληρωμής - 2 βασικοί δείκτες
  • Συνολικός Δανεισμός : Κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) < 6x
  • Διαθέσιμη ρευστότητα για το έτος : Δανειακές υποχρεώσεις έτους > 1.3x
  • τη συμμετοχή του πελάτη με ελάχιστη εισφορά ιδίων κεφαλαίων: 30%


Partners: Epic, Ελληνική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας