Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα νοικοκυριά σε 10 κράτη της Ε.Ε.

  28/11/2022 18:26
Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα νοικοκυριά σε 10 κράτη της Ε.Ε.

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα νοικοκυριά σε 10 κράτη της Ε.Ε.

  28/11/2022 18:26

Η πλειοψηφία του πληθυσμού στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ανά τρίμηνο συγκέντρωση στοιχείων για τις συνθήκες διαβίωσης της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αντιμετώπισε δυσκολίες στο να τα βγάλει πέρα οικονομικά σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα, με την αύξηση να είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών από τις αρχές του 2022.

Γενικότερα, πάνω από το 20% των ερωτηθέντων απάντησαν πως αντιμετώπιζαν δυσκολίες ή μεγάλες δυσκολίες να αντεπεξέλθουν οικονομικά στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, και τη Σλοβακία.

Συνολικά 11 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία) συμφώνησαν να συλλέξουν στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης την περίοδο 2021 - 2022. Τα πρώτα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 καλύπτουν όλα τα πιο πάνω κράτη μέλη εκτός από την Ουγγαρία.

Ειδικότερα, το ποσοστό όσων δήλωσαν πως αντεπεξέρχονται οικονομικά με δυσκολία ή με μεγάλη δυσκολία αυξήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις μετρήσεις, με την εξαίρεση της Σλοβενίας (μείωση 0,1 ποσοστιαίων μονάδων) και της Φινλανδίας (μείωση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε αυτό το ποσοστό καταγράφηκαν στη Γαλλία (αύξηση 5,6 ποσοστιαίων μονάδων) και στην Αυστρία (αύξηση 2,7 ποσοστιαίων μονάδων).

Το χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετώπιζε δυσκολίες ή μεγάλη δυσκολίες καταγράφηκε στη Φινλανδία (11,0%) και το υψηλότερο στη Βουλγαρία (39,8%).

Από την άλλη, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το χαμηλότερο ποσοστό αυτών που δήλωναν πως μπορούσαν εύκολα ή πολύ εύκολα να αντεπεξέλθουν οικονομικά καταγράφηκε στη Βουλγαρία (3,6%) και το υψηλότερο στη Φινλανδία (40,5%).

Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε όλες τις χώρες για τις οποίες υπήρχαν στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την εξαίρεση της Ιταλίας (όπου αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Η μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό αυτό καταγράφηκε στη Σλοβενία (μείωση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων) και στην Ιταλία (μείωση 4,0 ποσοστιαίων μονάδων).

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας