anner-cyta-vodafone

Γιώργος Καρατζιάς: Έτοιμο το νομοσχέδιο των fund administrators

InBusinessNews  27/05/2022 09:11
Γιώργος Καρατζιάς: Έτοιμο το νομοσχέδιο των fund administrators

Γιώργος Καρατζιάς: Έτοιμο το νομοσχέδιο των fund administrators

InBusinessNews  27/05/2022 09:11

Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο ρύθμισης και λειτουργίας των κυπριακών εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ΟΕΕ (fund administrators) σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργο Καρατζιά, ο οποίος προέβη σε αυτή την δήλωση κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του CIFA.

Το νομοσχέδιο έχει παραδοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για τη συνέχιση της διαδικασίας νομοθέτησής του και με την ψήφισή του σε νόμο οι εταιρείες που λαμβάνουν την ανάθεση τέτοιων εργασιών θα πρέπει να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από την ΕΚΚ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έκανε αναφορά στην κρίση στην Ουκρανία που οδήγησε σε αποσταθεροποίηση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η ΕΚΚ από την πρώτη στιγμή της επιβολής των πρώτων κυρώσεων βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες τοπικές αρμόδιες Αρχές, καθώς και αντίστοιχες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές Αρχές, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο και την Ε.Ε. 

Ειδικότερα, η ΕΚΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση αριθμού εγκυκλίων προς τις εποπτευόμενες οντότητες με σκοπό την ενημέρωση τους για θέματα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις και για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν.

Με βάση την πληροφόρηση που έλαβε η ΕΚΚ, οι κυρώσεις υπέδειξε ο κ. Καρατζιάς έχουν επηρεάσει ένα αριθμό εποπτευόμενων οντοτήτων, και αναλόγως της περίπτωσης προχωρεί στην παροχή καθοδήγησης ή και εποπτικής δράσης, όπως κρίνεται αναγκαίο.    

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Καρατζιάς χαρακτήρισε ως επιτυχημένο έτος το 2021 για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων στην Κύπρο, καθώς ο τομέας συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο κλάδος έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 47%, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στο παρόν στάδιο σε €11,6 δισ.

Από αυτό, το ποσό €2,5 δισ. επενδύονται στην Κύπρο και αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνολικού ποσού, ποσοστό πολλαπλάσιο σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς θέσπισης Επενδυτικών Ταμείων. Περίπου το 57% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση, προερχόταν από τους ΔΟΕΕ, το 21% από τις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, το 14% από τους ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων και το 7% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. 

Αυτή την περίοδο βρίσκονται υπό διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση 106 αιτήσεις για διάφορες οντότητες, εκ των οποίων οι 33 αφορούν τον τομέα των ΟΕΕ. Ενδεικτικά, καθ’ όλη την διάρκεια του 2021 είχαν αδειοδοτηθεί ή εγγραφεί συνολικά 85 εποπτευόμενες οντότητες, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια του 2020, άλλες 91.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, η ανάπτυξη του τομέα οφείλεται στην όλη προσπάθεια θέσπισης ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης του τομέα των συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία τα τελευταία 9 χρόνια και ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ παραγωγικής συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  με το Υπουργείο Οικονομικών, τον CIFA και άλλους φορείς της αγοράς.

Μέσω του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, ενθαρρύνθηκε η ανάπτυξη εναλλακτικών επενδύσεων, σε τομείς όπου η Κύπρος διαθέτει ισχυρή παρουσία σε διεθνές επίπεδο, όπως η ναυτιλία, καθώς και σε αναδυόμενους τομείς, όπως η ενέργεια, οι βιώσιμες επενδύσεις και η χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ειδικότερα, στο τέλος του 2021 αριθμός ΟΣΕ επένδυσε συνολικά €309,4 εκατ. στον τομέα της Ενέργειας, €110,3 εκατ. στην Ναυτιλία, €46,9 εκατ. στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων,  €30,4 εκατ. στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία. Επίσης, έγιναν και οι πρώτες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αξίας  €9,4 εκατ.

«Ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζουμε να αποδίδουμε τεράστια σημασία στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι επενδύσεις αυτές συνδράμουν στην εδραίωση της Κύπρου ως αξιόπιστου διεθνούς κέντρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε. 

Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της προσπάθειας το Συμβούλιο της ΕΚΚ προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση και αναβάθμιση των αποφάσεων πολιτικής που αφορούν το σχετικό πλαίσιο, πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής ΚΟΕΕ, ώστε να συμβαδίζει με άλλους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς προορισμούς, αλλά και την αυξανόμενη εμπειρία πλέον των επαγγελματιών του τομέα, αποφασίστηκε η αναθεώρηση  της διαδικασίας εγγραφής στο μητρώο των ΚΟΕΕ. Ήδη, έχει εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος. Εφόσον ικανοποιηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η νέα διαδικασία εφαρμόζεται ικανοποιητικά, τότε με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας και την γρηγορότερη έγκριση θα εκχωρηθεί η εξουσία αποδοχής της εγγραφής των ΚΟΕΕ από το Συμβούλιο της ΕΚΚ στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Οργανισμού. 

Επίσης, οι εξωτερικά διαχειριζόμενοι ΟΕΕ, των οποίων οι εξωτερικοί διαχειριστές διοικούνται από ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρούνται πλέον από την πολιτική διορισμού Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων, εφόσον οι εξωτερικοί τους διαχειριστές ήδη πληρούν και εφαρμόζουν τους κανόνες χρηστής διοίκησης σε σχέση με την ανεξαρτησία τους.

Ακολούθως ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι οι πιο πάνω αλλαγές πολιτικής δημιουργούν αυξημένη ανάγκη επιμέλειας πλέον για τους Διαχειριστές οι οποίοι επωμίζονται πλήρως την τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας στα εμμέσως ρυθμιζόμενα σχήματα αλλά και της εφαρμογή χρηστής διοίκησης στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία διαχειρίζονται.  Ως  αποτέλεσμα, η Εποπτεία προς τις συγκεκριμένες οντότητες έχει αυξηθεί, ενώ ετοιμάζονται από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΚΚ επιπλέον οδηγίες όπως και ενημερωτικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται συστηματικά από τους διαχειριστές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της εποπτείας τους.

Στο παρόν στάδιο, οι ΟΕΕΠΑΠ έχουν την δυνατότητα να επενδύουν σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία. Η πολιτική αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ΟΕΕ και ΚΟΕΕ. Ωστόσο, τόσο οι ΟΠΕΕΠΑΠ, οι ΟΕΕ και οι ΚΟΕΕ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν επενδυτικές πολιτικές που αφορούν τις υποκείμενες τεχνολογίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, όπως blockchain. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψιν την απουσία ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, το επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των εποπτικών αρχών σχετικά με τις επενδύσεις σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους επενδυτές, τους Διαχειριστές και για τον τομέα των ΟΕΕ γενικότερα, κρίνει ότι η παρούσα πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στη βάση αυτών θα διαμορφώνει τις πολιτικές της.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημέρωσε το κοινό ότι, συζητείται αυτή την στιγμή η νέα οδηγία ΔΟΕΕ, η AIFMD II όπως αποκαλείται, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου. Η νέα οδηγία αφορά αλλαγές κυρίως σε θέματα διάθεσης μεριδίων, παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, ΟΕΕ με δανειακές δραστηριότητες και  δυνατότητας μόχλευσης των ΟΕΕ. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάζει  σε κάποιο βαθμό και την εσωτερική διαδικασία της ΕΚΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αλλαγή της οδηγία κατηγοριοποίησης των ΟΕΕ.  

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι αποφασισμένη να συμβάλει στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των προσπαθειών εδραίωσης της Κύπρου ως χώρας επιλογής στην εγκατάσταση και διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων, σε ένα περιβάλλον που θα συνεχίσει να διασφαλίζει παράλληλα την προστασία των επενδυτών.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας