anner-cyta-vodafone

Τρ. Κύπρου: Break even τα αποτελέσματα εξαμήνου

InBusinessNews  01/09/2021 09:19
Τρ. Κύπρου: Break even τα αποτελέσματα εξαμήνου

Τρ. Κύπρου: Break even τα αποτελέσματα εξαμήνου

InBusinessNews  01/09/2021 09:19

Σε ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η Τράπεζα Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα και κέρδη σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα από την Τράπεζα. 

Η τράπεζα αναφέρει ότι ολοκλήρωσε την πώληση ΜΕΔ ύψους €1.3 δις (Helix 2 Χαρτοφυλάκια Α και Β) κατά το β’ τρίμηνο 2021, με τον Διευθύνων Σύμβουλο να τονίζει ότι «Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ».

Πιο κάτω, παρατίθενται τα κύρια σημεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, όπως παρουσιάστηκαν από την Τράπεζα Κύπρου: 

Ισχυρή ανάκαμψη σε εξέλιξη

• Ρυθμός ανάπτυξης 12.9% για το β΄τρίμηνο 2021

• Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €894 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021, αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση

• Ο τουρισμός επιδεικνύει σημάδια ανάκαμψης. Οι αφίξεις Ιουλίου 2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 358% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο 54% των αφίξεων Ιουλίου 2019

• 78% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση1 και 74% έχει εμβολιαστεί πλήρως

Διαβάστε ακόμη: 

Golber: Η Λάρνακα θα γίνει Eilat με το λιμάνι και τη μαρίνα

Οικιστικά ακίνητα σε ελκυστικές τιμές σε Πάφο και Αμμόχωστο

Στο βάθρο οι ξένες επενδύσεις στην Κύπρο 

Αυτά είναι τα ξενοδοχεία του Σχεδίου Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού

Θετική Απόδοση από Λειτουργικές Δραστηριότητες

• Συνολικά έσοδα ύψους €152 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 11% σε τριμηνιαία βάση. Λειτουργικά κέρδη ύψους €57 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 28% σε τριμηνιαία βάση

• Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) 52 μ.β. για το β’ τρίμηνο 2021, βελτιωμένη κατά 14 μ.β. σε τριμηνιαία βάση

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €34 εκατ. για το β΄ τρίμηνο 2021 και €51 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021

• Μετά την αναγνώριση μη-επαναλαμβανόμενων εξόδων, ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €7 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2021 και κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €1 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα

• Συνολικά λειτουργικά έξοδα ύψους €89 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας την εποχικότητα κατά το προηγούμενο τρίμηνο

• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 58% για το β’ τρίμηνο 2021, μειωμένος κατά 2 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση

Καλή Κεφαλαιακή Θέση, Ισχυρή Ρευστότητα

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.2%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.2%

• H συμμόρφωση με την ενδιάμεση απαίτηση MREL για την 1 Ιανουαρίου 2022 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση του ομολόγου Tier 2 και την πρώτη έκδοση ομολόγου (Senior Preferred Notes), κατά το β’ τρίμηνο 2021

• Καταθέσεις ύψους €16.8 δις, αυξημένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €5.7 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 303%)

Συνέχιση Μείωσης Κινδύνου στον Ισολογισμό

• Ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ ύψους €1.3 δις (Helix 2 Χαρτοφυλάκια Α και Β) κατά το β’ τρίμηνο 2021

• ΜΕΔ ύψους €1.6 δις (€0.6 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές)

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 14.6% (6.4% μετά τις πιστωτικές ζημιές). Οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €171 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021

• Αύξηση ποσοστού κάλυψης με προβλέψεις στο 60% κατά το β’ τρίμηνο

• 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασαν καθυστερήσεις

Ακολουθεί πιο κάτω η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου:

«Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σηματοδότησε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, υποβοηθούμενη από την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε ολόκληρη την Κύπρο και τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Αξιοποιώντας το ισχυρότερο οικονομικό περιβάλλον, η στρατηγική μας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βελτίωση της απόδοσής μας εξαιρουμένων των μη-επαναλαμβανομένων στοιχείων, η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, ενισχύσαμε περαιτέρω τον ισολογισμό μας μέσω της ολοκλήρωσης του Project Helix 2, και προσφύγαμε στις αγορές δύο φορές κατά το τρίμηνο με επιτυχία, για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), καθώς και την πρόωρη επίτευξη της ενδιάμεσης απαίτησης για Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Οι εμβολιασμοί έχουν καταλυτική επίδραση, ξεκλειδώνοντας τόσο την οικονομία, όσο και την κοινωνία. To 78% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και το 74% έχει εμβολιαστεί πλήρως. Υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη δέσμευσή μας για συνέχιση της στήριξης για επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη, παραχωρήσαμε νέα δάνεια ύψους €407 εκατ. κατά το τρίμηνο, φθάνοντας στα €894 εκατ. νέα δάνεια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ, και παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση των δανείων στα οποία χορηγήθηκε αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το προηγούμενο έτος. Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίων και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις. Η απόδοση αυτή είναι καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τη λήξη της αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων, δημιουργώντας καλές προοπτικές για το μέλλον.

Παραμένουμε σε εγρήγορση αναφορικά με τις αβεβαιότητες που η πανδημία συνεχίζει να επιφέρει. Παρ’ όλα αυτά, αναμένουμε την οικονομική ανάκαμψη να συνεχιστεί κατά το β’ εξάμηνο του έτους και εντός του 2022, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο αναμένεται να στηρίξει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και την εργοδότηση μέσω αύξησης των επενδύσεων, και να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων.

Ως ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί σε αυτή την ανάκαμψη, μέσω της συνεχιζόμενης στήριξης προς τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την κοινότητα, και παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες που είναι η ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, η αύξηση των εσόδων και βελτιστοποίηση των εξόδων μέσω του επιχειρησιακού μετασχηματισμού έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας