anner-cyta-vodafone

Αυτό είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας

InBusinessNews  17/05/2021 12:34
Αυτό είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας

Αυτό είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας

InBusinessNews  17/05/2021 12:34

Σε πέντε άξονες κινείται το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, το οποίο παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, για ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας. Το σχέδιο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 του Μάη και υποβάλλεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το σχέδιο αποτελεί το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας, είναι ο οδικός χάρτης για την μετά- covid εποχή. «Αντιμετωπίζει», υπογράμμισε, «τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κυρίως αποτελεί το άλμα στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψει από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται -χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών- στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Νίκο Αναστασιάδη να επισημαίνει πως ως αποτέλεσμα εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Επιπλέον, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου, προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο».

Διαβάστε ακόμη: 

Ανοίγει τον δρόμο για άντληση €968 εκατ. το Υπουργικό

ΥΠΟΙΚ: Μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης

Διακοπές από €45 σε 40 ξενοδοχεία Αγίας Νάπας και Πρωταρά

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου, αφορά τη δημόσια υγεία και πολιτική προστασία και αποσκοπεί στην περαιτέρω αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες.

Με το Σχέδιο «Κύπρος-το αύριο» δίδεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ενδεικτικά, προς την κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν:

•Τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

•Τη δημιουργία Καινοτόμου Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Δημόσιας Υγείας.

•Το Σχέδιο χορηγιών για αγορά ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

•Το Σχέδιο διαπίστευσης δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.

•Την ανάπτυξη γενικών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

•Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Η πράσινη οικονομία συνιστά με το Σχέδιο πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας  μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Ενδεικτικά:

•Τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης με την Ηλεκτρική Διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

•Την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτηρίων και άλλων κτιριακών υποδομών του δημοσίου.

•Περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•Νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα νοικοκυριά.

•Την ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών Ψηφιακού Αντιγράφου .

•Τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και την προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

•Τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Πρόκειται για σχεδιασμούς που με την εφαρμογή τους θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και θα δημιουργήσουν ένα πραγματικά καλύτερο περιβάλλον, στο σπίτι, στη γειτονιά και στη χώρα γενικότερα.

Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Η Κυβέρνηση προχωρά σε σχεδιασμούς για μία νέα οικονομία που προωθεί:

•Τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας.

•Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

•Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων.

•Στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων.

•Τον εκσυγχρονισμό της  δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών.

•Τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος.

•Τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

•Τη καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.

•Την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού τομέα.

Ο τέταρτος άξονας καθορίζει την πορεία προς μία ψηφιακή εποχή και αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής που υιοθετεί η Κυβέρνηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ενδεικτικά:

•Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, καθιέρωση της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς.

•Ψηφιακός μετασχηματισμός συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

•Στρατηγική για έξυπνες πόλεις.

•Επέκταση του δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε

απομακρυσμένες ή μη καλυπτόμενες περιοχές.

•Την ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο.

Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό και περιλαμβάνει δύο τομείς:

Α. Της παιδείας.

Β. Της εργασίας και κοινωνικής ευημερία και ενσωμάτωσης.

Στον τομέα της παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις:

•Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

•Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών.

•Επέκταση της δωρεάν  υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων.

•Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

•Δημιουργία δύο πρότυπων Τεχνικών Σχολών σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Στον τομέα της αγοράς εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης προβλέπονται σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων:

•Εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει συντάξεις, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης, δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρατηρούνται.    

•Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

•Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας.

•Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εργασίας και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.

•Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά, οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας