anner-cyta-vodafone

Ξένοι κολοσσοί κατέρχονται στην Κύπρο

Μάριος Ιωάννου  19/01/2021 06:48
Ξένοι κολοσσοί κατέρχονται στην Κύπρο

Ξένοι κολοσσοί κατέρχονται στην Κύπρο

Μάριος Ιωάννου  19/01/2021 06:48

Ενδιαφέρον για πιθανή μεταφορά της έδρας τους στην Κύπρο έχουν εκφράσει περίπου 30 ξένες εταιρείες, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές και τις διευκολύνσεις που μπορεί να τους προσφέρει η χώρα. Από αυτές έξι έχουν υποβάλει επίσημα αιτήματα, ενώ τρεις αιτήσεις έχουν πάρει το πράσινο φως.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος προέκυψε κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες του εξωτερικού για εγκατάσταση στην Κύπρο.

Διαβάστε ακόμα:
Ο Χάρης Γωργιάδης ενώπιον της Ερευνητικής για διαβατήρια
REMU: 45 ακίνητα από €2.400 μέχρι €81.000

Σε δηλώσεις της στο InBusinessNews, η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου τόνισε ότι οι διεθνείς εταιρείες που διερεύνησαν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στην Κύπρο προέρχονται κυρίως από τον τομέα της τεχνολογίας.

Παράλληλα, όπως είπε, ενδιαφέρον προέκυψε και από ναυτιλιακές και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και επιθυμούν να επεκτείνουν την παρουσία τους στο νησί.

Απλές διαδικασίες, μεγαλύτερες επενδύσεις
Σημειώνεται ότι ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προσφέρει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εγγραφών για τη σύσταση επιχείρησης σε ένα και μόνο σημείο, μέσω της παροχής υπηρεσιών που αφορούν, την εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος, εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μητρώο Εργοδότη, όπως επίσης εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στον φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας της επιχείρησης, με ταυτόχρονη διευκόλυνση στην έκδοση και ανανέωση αδειών απασχόλησης και διαμονής προσωπικού από τρίτες χώρες στη βάση κριτηρίων. 

«Στόχος μας είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να υπάρχει μονοθυριδική εξυπηρέτηση για τη σύσταση επιχείρησης και ένα σημείο επαφής, μέσω του οποίου θα καθοδηγούνται και θα κατευθύνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/επενδυτές», εξήγησε σχετικά η κ. Πηλείδου.

Επεσήμανε ακόμα ότι καταβάλλεται προσπάθεια όπως διορθωθούν βήμα βήμα οι διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εντοπίζονται, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο από την πλευρά του προχωρεί σε νέες προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

Πέραν από τη δημιουργία της ιστοσελίδας για τον Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εναλλακτικούς τρόπους παροχής διευρυμένων υπηρεσιών, καλύπτοντας περισσότερες εταιρείες, καθώς, μέσω της εξεύρεσης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού καθίσταται εφικτή η εξυπηρέτηση και άλλων εταιρειών.

Τα κριτήρια και η ταχεία έκδοση αδειών
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για να ενταχθούν στον Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, θα πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο με τη λειτουργία αυτοτελών γραφείων σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία.

Από την άλλη, οι υφιστάμενες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο πρέπει να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών €500.000 ανά έτος για τρία από τα τελευταία πέντε έτη. Παράλληλα, θα αξιολογείται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας στη βάση των στοιχείων των εξελεγμένων οικονομικών λογαριασμών.

Οι νέες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο θα πρέπει να έχουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες να τεκμηριώνονται στο πενταετές επιχειρηματικό τους πλάνο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για σύσταση εταιρειών στην Κύπρο που κάνουν χρήση του Μηχανισμού ολοκληρώνονται εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα ένταξης της εταιρείας σε αυτόν.

Την ίδια ώρα, ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Πρόσθετο κίνητρο αποτελεί η δυνατότητα εργοδότησης μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και δεξιότητες, για τα οποία έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, με την πλειοψηφία να σχετίζεται με ψηφιακές δεξιότητες.

Πώς μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική η Κύπρος
Αξία στην κυπριακή οικονομία προσθέτει η παρουσία ή εδραίωση εταιρειών με εκτενή φυσική παρουσία στο νησί, αποδεικνύοντας πόσο ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός μπορεί να καταστεί η Κύπρος. 

Ωστόσο, αγκάθι εξακολουθούν να αποτελούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να δυσχεράνουν ή να αποτρέψουν μία μεγάλη επένδυση στην Κύπρο.

«Παρά τα αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα, όπως το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επιχειρήσεις, αλλά και το ταλαντούχο και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του μειονεκτήματος της γραφειοκρατίας», υπογράμμισε η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι είναι κρίμα να χάνεται η ευκαιρία επέκτασης στην Κύπρο τέτοιου βεληνεκούς εταιρειών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προσέλκυση επενδύσεων είναι ο Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής. 

Όσον αφορά τους τομείς που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις η Κύπρος, ενδιαφέρον διαπιστώνεται μέχρι στιγμής στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ναυτιλίας, δημιουργώντας πρόσθετη αξία από πλευράς τεχνογνωσίας. Εντούτοις, το αρμόδιο Υπουργείο δεν περιορίζεται στην εξυπηρέτηση αποκλειστικά αυτών των εταιρειών, ενώ προσφέρει διευκολύνσεις στην εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες σε επαγγέλματα και δεξιότητες, για τα οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας