anner-cyta-vodafone

Α.Κυπριανού: Χρειάζεται νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την οικονομία

InBusinessNews  24/11/2020 18:21
Α.Κυπριανού: Χρειάζεται νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την οικονομία

Α.Κυπριανού: Χρειάζεται νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την οικονομία

InBusinessNews  24/11/2020 18:21
Το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και απαιτείται η εφαρμογή νέου οικονομικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου για το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. 
  
Ως τέτοια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν ο Άντρος Κυπριανού καθόρισε τις αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, την προβληματική κατάσταση του τραπεζικού τομέα και το τεράστιο βάρος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), την χαμηλή τεχνολογική προσαρμογή και τις μειωμένες δαπάνες σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφιακή αναβάθμιση τόσο του δημόσιου τομέα όσο και των επιχειρήσεων. 
 
Επίσης, την αντιμετώπιση της συγκέντρωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε συγκεκριμένους κλάδους αντιμετωπίζοντας τη φθίνουσα πορεία του πρωτογενούς τομέα και το μικρό ποσοστό συνεισφοράς του μεταποιητικού τομέα, σε αυτό, την απουσία υποδομών στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πολιτικής που αφορά την κοινωνική πρόνοια και τη στεγαστική πολιτική.
 
Πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν συνέχισε, τα μεγάλα ελλείμματα  στο  ισοζύγιο πληρωμών και η σημαντική υστέρηση στους δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας.
 
«Η πανδημία, όπως και στην Ευρώπη και διεθνώς, έτσι και στην Κύπρο έφερε στην επιφάνεια αντιφάσεις και αδιέξοδα των πολιτικών που εφαρμόσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και χωρίς τη διαμόρφωση νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούμε και πάλι ενώπιον της οικονομικής στασιμότητας, της αύξησης της ανεργίας και ενώπιον πιέσεων για περικοπές σε μισθούς και κοινωνικές παροχές». Επίσης, είπε, υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω διόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην κλιματική κρίση. Για εμάς αυτή η πολιτική κατεύθυνση δεν αποτελεί επιλογή.
 
Το νέο πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, χρειάζεται να επιδιώξει θεσμικές αλλαγές τόσο στο επίπεδο του κράτους όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να θεμελιωθεί το αίσθημα της ισονομίας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Να επιδιώξει επίσης, την δημιουργία οικονομίας της γνώσης, αυξάνοντας την επένδυση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους και των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας.
 
Να επιδιώξει θεσμικές αλλαγές, συνέχισε, όπως την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με στόχο τη στήριξη των αγροτών και την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας με τον καταρτισμό νέας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την εξάλειψη των διαρθρωτικών αδυναμιών και τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού μεταποιητικού τομέα.
 
Ακόμη, την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών μέσω της φορολόγησης του πλούτου, την υιοθέτηση κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής και διαφθοράς, την ενίσχυση της συνεργατικής οικονομίας και των δημόσιων οργανισμών όπου κρίνεται ωφέλιμο και αναγκαίο και την αποφασιστική έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και κλιματικής κρίσης με δραστικό προσανατολισμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 
Επικρίσεις κατά της κυβέρνησης
Η αδυναμία σχεδιασμού εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης από την Κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα κάνει την επόμενη μέρα ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέφερε λέγοντας ότι η φθίνουσα πορεία που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση, η εμμονή σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και στη βιομηχανία διαβατηρίων και η υιοθέτηση οικονομικής προσέγγισης που ευνόησε την «αρπακτή» και το βραχυπρόθεσμο κέρδος προκάλεσαν διαρθρωτικές αδυναμίες και στρεβλώσεις διογκώνοντας τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Το αποτέλεσμα, πρόσθεσε, ήταν να καταστρέψουμε τη δυνατότητα για βιώσιμη πορεία ανάπτυξης, η οποία να βασίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ενίσχυση των εξαγωγών, τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και την υιοθέτηση αναπτυξιακού μοντέλου που να σέβεται το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους.
 
Ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κουβαλούν ακόμα το βάρος της τραπεζικής κρίσης από το 2013 με αποτέλεσμα να βρίσκονταν ήδη σε πολύ δύσκολή οικονομική κατάσταση, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. «Η τραπεζική κρίση και η συνεπακόλουθη επιβολή των μέτρων λιτότητας από την Κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη στα πλαίσια του μνημονίου εδραίωσαν στην Κύπρο ένα ακραίο πλαίσιο νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, που έχει αφήσει σημάδια οικονομικής δυσπραγίας και ανισότητας μέχρι σήμερα».
 
Η επαναφορά θετικών ρυθμών ανάπτυξης και η σταδιακή αύξηση της συνολικής παραγωγής κατά τον κ. Κυπριανού ήταν αποτέλεσμα περισσότερο συγκυριακών εξελίξεων, όπως η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων στα πλαίσια της διεθνούς τάσης, αλλά και ευκαιριακών προσεγγίσεων για την εξυπηρέτηση διάφορων συμφερόντων όπως για παράδειγμα η εισροή κεφαλαίων στα πλαίσια της ανεξέλεγκτης βιομηχανίας που στήθηκε για την πώληση διαβατηρίων.
 
Το ξέσπασμα της πανδημίας, πρόσθεσε, αποτύπωσε με τον πιο γλαφυρό τρόπο το τέλμα στο οποίο η Κυβέρνηση Αναστασιάδη με τα λάθη και τις επιλογές της μας έχει φέρει. Η αδυναμία να δράσουμε έγκαιρα κατέστησε την πορεία που ακολουθήσαμε ως μη βιώσιμη, αφού βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης, δήλωσε.
 
Προβλέψεις
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι οι προβλέψεις αναφορικά με την κρίση της Κυπριακής οικονομίας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξες ενόσω η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής παραμένει αναλλοίωτη, κυρίως λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον τομέα του τουρισμού. Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2020, πρόσθεσε, δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 15% συγκριτικά με το 2019. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου υπολογίζονται σε €235εκ. σε σύγκριση με €1.85 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 87,3%, ανέφερε.
 
«Παρά τη διαφορετική εικόνα που έδωσε η Κυβέρνηση στα πρώτα στάδια της πανδημίας, οι εξελίξεις για τον τουριστικό κλάδο την έχουν διαψεύσει με τον πιο τραγικό τρόπο για την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Η Κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα ακολούθησε πορεία του «βλέποντας και κάνοντας» καλλιεργώντας ψευδαισθήσεις και εσφαλμένες προσδοκίες στον κυπριακό λαό.» Είναι χαρακτηριστικό, συνέχισε, ότι σήμερα όλες οι βασικές πηγές ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας δέχονται πιέσεις και η ανάγκη διαμόρφωσης συνολικής εναλλακτικής οικονομικής στρατηγικής σε άλλη βάση καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Συγκεκριμένες προτάσεις 
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση σε σχέση με τις προτάσεις που αυτή θα καταθέσει προς την ΕΕ για συμπερίληψη της χώρας στο πακέτο ύψους 1,4 δις ευρώ για στήριξη της οικονομίας λόγω της πανδημίας. Οι προτάσεις αυτές, πρόσθεσε, κινούνται στον άξονα πολιτικής που ανέπτυξε στη διάσκεψη Τύπου, ενώ για τις προτάσεις της κυβέρνησης για την στεγαστική πολιτική, είπε ότι θα τις δουν ως κόμμα και θα τις αξιολογήσουν.
 
Στην ερώτηση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ο Χάρης Πολυκάρπου, επικεφαλής του γραφείου οικονομικών μελετών του ΑΚΕΛ είπε ότι η πρόταση που κατέθεσε το κόμμα του στην κυβέρνηση αφορά τον άξονα διαφάνειας, ισομερούς διάθεσης των κονδυλίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητης διαχείρισης του κονδυλίου από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Έχουν ζητήσει είπε από την κυβέρνηση να αξιοποίηση τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση του τομέα της υγείας, των δημόσιων νοσηλευτηρίων, την διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών, την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων και την ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας κα, αλλά και προτάσεις που αφορούν την πράσινη οικονομία και των περιβάλλον.
 
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι το κόμμα του κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσσεις στη Βουλή στο πλαίσιο των περιορισμών αφού δεν τους επιτρέπεται να καταθέτουν προτάσεις που αυξάνουν τα έξοδα του κράτους.
 
Προβλήματα στην Υγεία
Ο Άντρος Κυπριανού εξέφρασε τέλος ανησυχία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο αναφοράς «η πίεση που ασκείται πάνω στο προσωπικό είναι τεράστια και φτάνει στα όριά του, ενώ δεν μπορεί να υπηρετήσει τους ασθενείς της περιοχής». Τα τμήματα άμεσης ανάγκης σε άλλα νοσοκομεία, συνέχισε, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της μετακίνησης προσωπικού και όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα από τον ΟΚΥΠΥ. Σημείωσε δε ότι το ΑΚΕΛ είχε υποβάλλει 18 προτάσεις για την καλύτερη προετοιμασία πριν τον δεύτερο κύμα αλλά τίποτε δεν έγινε.
 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε την κυβέρνηση και τον ΟΚΥΠΥ να πάρουν όλα τα μέτρα για να στηρίξουν τον τομέα της δημόσιας υγείας και να αυξήσουμε τις δαπάνες. Είμαστε έκτοι πριν το τέλος στις χώρες μέλη της ΕΕ και αυτό λέει πολλά, ανέφερε.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας