anner-cyta-vodafone

Τα 7 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΠΑ

Τα 7 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΠΑ

Τα 7 μεγάλα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΠΑ

Εφτά τσουχτερά πρόστιμα, ύψους σχεδόν €9 εκ., έχει επιβάλει τα τελευταία τρία χρόνια η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της, ως εποπτική Αρχή για τον ανταγωνισμό, με το ηχηρότερο όλων, το οποίο ήταν ύψους €3,3 εκατ., να έχει επιβληθεί τον περασμένο Μάιο. 

RELATED ARTICLES

Το πρόστιμο μαμούθ ήταν προς τις GPM Henkel Ltd και Henkel AG & Co. KGaAμ, μετά από καταγγελία της Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της GPM-Henkel Ltd. Η ΕΠΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά της χονδρικής πώλησης απορριμματικών πλυντηρίου βαρέως τύπου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή ή η διάθεση των προϊόντων στην αγορά, προς ζημιά των καταναλωτών.

Το δεύτερο υψηλότερο πρόστιμο, ύψους €1.557.180, ήταν προς τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), τον Σεπτέμβριο του 2018. Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Industries Ltd ο ΠΟΑ δέχτηκε πρόστιμο για επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγής και επιβολή αθέμιτων τιμών.

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι υπήρξε παράβαση αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων όρων συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των αυθαίρετων και μονομερών αυξήσεων της βασικής τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος και των αυθαίρετων και μονομερών αυξομειώσεων στις παραδοθείσες ποσότητες νωπού αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο 2004-2014. Επιπρόσθετα, υπήρξε παράβαση αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών ως αποτέλεσμα της συμπίεσης του περιθωρίου μεταξύ της τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος και της τιμής που χρέωνε ο ΠΟΑ, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Papouis στην αγορά παρασκευής και προμήθειας χαλλουμιού, για το έτος 2012. 

Hermes Airports και ΑΤΗΚ
Τον Ιούνιο του 2018 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο ύψους €1.193.864 στην Hermes Airports, για καταχρηστική εκμετάλλευση της συνεργασίας με την εταιρία Karydas, σχετικά με τον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Λάρνακας, μετά από καταγγελία της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd.

Η ομόφωνη απόφαση της ΕΠΑ σημείωνε ότι η εταιρεία Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Λάρνακας και κατ’ επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της, τις πρακτικές της και τους αθέμιτους όρους συναλλαγής, που επέβαλλε στην εταιρεία Karydas, κυρίως στη βάση των εκάστοτε μεταξύ τους συμφωνιών χρήσης χώρου στάθμευσης εντός του αεροδρομίου ή τη μη ανανέωση αυτών για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών στάθμευσης valet.

Ένα ακόμα μεγάλο διοικητικό πρόστιμο και συγκεκριμένα ύψους €1.166.175, επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, μετά από καταγγελία της PrimeTel. Η ΕΠΑ ομόφωνα κατέληξε στην απόφαση ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο 2009 έως 2010, πωλούσε την υπηρεσία της συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision», καθώς και τις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, όταν αυτές προσφέρονταν μαζί, σε ληστρικές τιμές (κάτω του κόστους).

Η υπόθεση με τις εννέα εταιρείες
Τον Οκτώβριο του 2018 η ΕΠΑ, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους €1.155.593 σε εννέα εταιρείες για νόθευση τριών διαγωνισμών προμήθειας και μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν συμπράξεις στο πλαίσιο τριών δημόσιων διαγωνισμών, κατά την περίοδο 2011-2012, σε σχέση με τη χειραγώγηση προσφορών (bid-rigging). Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:  ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ €175.522, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ €128.466, BETOMAN €76.828, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON €312.262, ATHINODOROU & POULLAS €207.566, TOP MIX €21.850, SKYRAMIX €50.018, I & S KRITONIS €114.366 και ΨΑΡΟΥΔΗΣ €68.715.

ΘΟΚ και MTN
Τον Νοέμβριο του 2019 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €342.221 στον ΘΟΚ, μετά από καταγγελία του Θεάτρου Ένα. Η καταγγελία ανέφερε ότι ο ΘΟΚ «εκμεταλλευόμενος τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει, ελέγχει τα οικονομικά των θεάτρων καθώς κρίνει και αποφασίζει το ύψος των χορηγιών στο κάθε θέατρο, ανεξαρτήτως κριτηρίων που καθορίζει η αγορά, αλλά με κριτήρια τα οποία θέτει μονομερώς και χωρίς έλεγχο».

Στην απόφαση της η ΕΠΑ σημείωνε πως, ενώ ο ΘΟΚ διαμοιράζει χορηγίες προς τα ελεύθερα θέατρα και σχήματα ανά παράσταση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο Θυμέλη, ο ίδιος λαμβάνει χρηματοδότηση χωρίς κάποιο αντίστοιχο έλεγχο.

Παράλληλα, η αρμοδιότητα του ΘΟΚ να διαμοιράζει χορηγίες στα ελεύθερα θέατρα του δίνει την περαιτέρω δυνατότητα να αποκτά πληροφόρηση για τους ανταγωνιστές του. Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός στην αγορά των θεατρικών παραστάσεων, καθώς ο ΘΟΚ παγιώνει τη δεσπόζουσα θέση του λόγω και του ότι είναι σε θέση να ορίζει την οικονομική ισχύ των ανταγωνιστών του.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2019, η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €237.181 στην MTN, μετά από καταγγελία της Golden Telemedia Limited. Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ΕΠΑ, η MTN από την αρχή της συνεργασίας της με την GT (2005) αρνείτο να της παράσχει υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων των Συνδρομητών Συμβολάιου κινητής τηλεφωνίας, διά της φραγής κλήσεων, προς Υπηρεσίες Ηχητικής Πληροφόρησης (ΥΗΠ) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους πελάτες της ΜΤΝ.

Ειδικότερα, την περίοδο από το 2005 έως το 2007 οι συνδρομητές συμβολαίων της ΜΤΝ δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηχητικής πληροφόρησης, ενώ από το 2007 έως και το 2015, η ΜΤΝ έθετε στους συνδρομητές συμβολαίων της περιορισμούς ως προς τη χρήση, αφού για τις εν λόγω υπηρεσίες έπρεπε να καταβάλουν €170 ως χρηματική εγγύηση. Η πλήρης άρση του περιορισμού που οδήγησε στην απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της MTN, από το 2005 έως και το 2015, η GT δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ΥΗΠ στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας της ΜΤΝ. Απόφαση που όπως σημείωσε, στην απόφαση της, η ΕΠΑ είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διάθεσης υπηρεσιών ΥΗΠ προς ζημιά των καταναλωτών, για περίοδο 10 ετών.
 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας