anner-cyta-vodafone

Ελεγκτής: Διορθωτικά μέτρα για πληρωμές από ΟΑΠ

InBusinessNews  19/02/2020 12:17
Ελεγκτής: Διορθωτικά μέτρα για πληρωμές από ΟΑΠ

Ελεγκτής: Διορθωτικά μέτρα για πληρωμές από ΟΑΠ

InBusinessNews  19/02/2020 12:17
Πορίσματα του ελέγχου και εισηγήσεις απέστειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (YEEB) και τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων σε σχέση με καταβολές πληρωμών από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) στο πλαίσιο μέτρων για Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική. Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

RELATED ARTICLESΣε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα η ΕΥ αναφέρει ότι κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΠ για το έτος 2017, έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος σε πληρωμές που καταβλήθηκαν από τον ΟΑΠ στο πλαίσιο του υπό αναφορά Μέτρου, από τον οποίο προέκυψε η ανάγκη διενέργειας επιπρόσθετου ελέγχου σε συγκεκριμένες αιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό,  αναφέρεται, εξετάστηκαν οι διαδικασίες επιλογής του Οργανισμού Εκτέλεσης (ΟΕ) για την εφαρμογή τεσσάρων Προγραμμάτων του Μέτρου (Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων σε Τρίτες Χώρες-Snack a fruit, Πρόγραμμα Pan-Dora/It’s from Europe, Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης νωπής πατάτας στην εσωτερική αγορά, Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο και Πρόγραμμα προώθησης χαλουμιού σε Τρίτες Χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)-Κίνα-Αυστραλία), για τα οποία καταβλήθηκε, κατά το έτος 2017, συνολική χρηματοδότηση ύψους €1,5 εκ.

Επίσης, για το Πρόγραμμα προώθησης χαλουμιού, διενεργήθηκε επιπρόσθετος έλεγχος για όλο το φάσμα των ενεργειών που χρηματοδοτήθηκαν κατά το 2017, ύψους €0,58 εκ.

Όπως αναφέρει η ΕΥ, προκηρύχθηκαν ανοιχτοί διαγωνισμοί με συνολική εκτίμηση δαπάνης ύψους €14 εκ που κατακυρώθηκαν στον ίδιο ΟΕ και η ΕΥ εξέφρασε την άποψη ότι, η μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού θα έπρεπε να προβληματίσει και υποδείχθηκε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους η Υπηρεσία Εμπορίου  δεν διασφάλισε την εφαρμογή ουσιωδών προνοιών.

Αναφέρεται ακόμη ότι κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), τον Νοέμβριο του 2019 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έγινε αναφορά σε ένα από τα Προγράμματα αυτά, για το οποίο διενεργήθηκε, τον Μάρτιο του 2019, έλεγχος από το ΕΕΣ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΕΕΣ, το ποσό της πληρωμής που ελέγχθηκε κρίθηκε ως μη επιλέξιμο σε ποσοστό 100%, αφού διαπιστώθηκε ότι ο δικαιούχος οργανισμός (ΠΟ) δεν εφάρμοσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες περί δημόσιων συμβάσεων. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τα ευρήματα της Υπηρεσίας μας, σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής ΟΕ και για τα τέσσερα Προγράμματα και καταδεικνύει τη σοβαρότητά τους, αφού για την περίπτωση που διερεύνησε το ΕΕΣ, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και θεώρησε όλο το ποσό που καταβλήθηκε ως μη επιλέξιμο.

Συνεπώς, αναφέρει η ΕΥ , κατά πάσα λογική πιθανότητα, θα απαιτηθεί από την ΕΕ, η ανάκτηση της δαπάνης, γεγονός που θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στη Δημοκρατία.
 
"Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας, με επιστολή, ημερ. 30.1.2020, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, εισηγήθηκε, ως οι καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές, όπως προωθήσουν διαδικασία για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, ώστε να διαφανεί κατά πόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα", αναφέρεται.

Αδυναμίες εντοπίστηκαν σύμφωνα με την ΕΥ και στο Πρόγραμμα προώθησης χαλουμιού σε Τρίτες Χώρες, ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία, και έγινε εισήγηση για περαιτέρω έλεγχο από τον ΟΑΠ.

Στα γενικά συμπεράσματα για υλοποίηση του Μέτρου η ΕΥ αναφέρει πως οι πρόνοιες αναφορικά με τη δημοσίευση των διαγωνισμών για επιλογή του ΟΕ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων, οι οποίες κρίνονται ουσιώδεις, εφαρμόστηκαν με τρόπο που περιόριζε την ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, που ενδεχομένως να διασφάλιζε πιο οικονομικά συμφέρουσες προσφορές.

Επιπρόσθετα με επιστολή, ημερ. 30.1.2020, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, η ΕΥ εισηγήθηκε όπως, ως οι καθ΄ύλην αρμόδιες Αρχές, προωθήσουν διαδικασία για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, έτσι ώστε να διαφανεί κατά πόσον προκύπτουν πειθαρχικά, είτε ποινικά, αδικήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας