anner-cyta-vodafone

Συμβούλιο Οικονομίας: Βάσεις για νέο μοντέλο ανάπτυξης

Μαρία Στυλιανού  18/02/2020 13:42
Συμβούλιο Οικονομίας: Βάσεις για νέο μοντέλο ανάπτυξης

Συμβούλιο Οικονομίας: Βάσεις για νέο μοντέλο ανάπτυξης

Μαρία Στυλιανού  18/02/2020 13:42
Με την παραδοχή ότι υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες στην κυπριακή οικονομία και με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης που θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, άρχισε η διενέργεια σχετικής μελέτης από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (ΣΟΑΚ).

RELATED ARTICLES

 
Το εν λόγω έργο με τίτλο «Μακροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για την Κύπρο – στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα», το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, αφορά την εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κυπριακή οικονομία.  
 
Βασική επιδίωξη του είναι η διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Μέσα από το έργο αναμένεται να παρέχονται οι απαιτούμενες στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και οι προϋποθέσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών πολιτικών της χώρας, για τα επόμενα 10-15 χρόνια.
 
Σημαντικό αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να αποτελέσει η αναγνώριση των κύριων, υφιστάμενων αλλά και νέων τομέων που μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη βάση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία έχει ή μπορεί να αναπτύξει η Κύπρος. Ο νέος σχεδιασμός θα στοχεύει στην ενισχυμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της οικονομίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
  
Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Τάκης Κληρίδης, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2021. Τα πρώτα παραδοτέα, περιλαμβανομένων των στρατηγικών κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να είναι έτοιμα εντός του 2ου εξαμήνου του 2020.
 
Τη μελέτη πίσω από το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ανέλαβε η PWC διεθνώς και Κύπρου. Για την παρακολούθηση του έργου συστάθηκε καθοδηγητική επιτροπή, στην οποία μετέχουν μέλη του ΣΟΑΚ, άλλοι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου τομέα.  Ο κ. Κληρίδης ανέφερε τόνισε ότι η επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εβδομαδιαία βάση, ενώ υπάρχει παρακολούθηση και από εκπρόσωπο της ΕΕ. Δήλωσε, παράλληλα, αισιόδοξος ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν.
 
Παράλληλα, θα γίνεται και διαβούλευση του ΣΟΑΚ με τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου, προκειμένου να προωθηθούν και υλοποιηθούν οι εν λόγω πολιτικές. Παράλληλα, θα υπάρχει πρόνοια για αναβάθμιση των όποιων προνοιών στης στρατηγικής, εφόσον προκύπτει ανάγκη σε βάθος χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κύπρου στην ΕΕ, το οποίο επιλέχθηκε και εγκρίθηκε μεταξύ εκατοντάδων άλλων αιτημάτων κρατών μελών. Εξ’ ού και όπως επισημάνθηκε, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες
Δικαιολογώντας την ανάγκη του έργου, σημείωσε ότι παρά την ευρωστίας των δημόσιων οικονομικών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες που επηρεάζουν τις προοπτικές τις οικονομίας. Γι αυτό, πρόσθεσε, «απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου με στόχο την ισχυρή ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη διερεύνηση της παραγωγικής βάσης, την ενίσχυση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας της οικονομίας στις μεταβαλλόμενες  συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».
 
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναφορές του μέλους του Συμβουλίου και Προέδρου της καθοδηγητικής επιτροπής για το έργο,  Ανδρέα Ασσιώτη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι η δημιουργία μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, έτσι ώστε η οικονομία μας να συνεχίσει να βιώνει βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και να αντέχει τυχών κραδασμούς από το εξωτερικό.
 
Σημείωσε ότι με βάση τη εν λόγω στρατηγική, θα καθοριστούν η κατεύθυνση μας ως χώρα και τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πχ μεταρρυθμίσεις, στρεβλώσεις, ώθηση προς τον ιδιωτικό τομέα να λειτουργήσει σε υγιείς συνθήκες. Τόνισε, παράλληλα, ότι α ενσωματωθούν υγιή στοιχεία της κυπριακής πραγματικότητας όπως και μεμονωμένα εφαρμόσιμα σ’ εμάς  χαρακτηριστικά από πετυχημένα οικονομικά μοντέλα άλλων χωρών, πχ Σιγκαπούρη.
 
Λείπουν οι παραγωγικές επενδύσεις
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στράτης Καστρισιανάκης, τόνισε πως αν και η Κύπρος έχει πετύχει τόσο τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της όσο και τη χρηματοπιστωτικής της σταθερότητα, εντούτοις υπολείπεται παραγωγικών επενδύσεων.  (πχ σε πράσινη ανάπτυξη, εκπαίδευση κ.α.). Η έλλειψη αυτή, πρόσθεσε, «θα αποτελέσει τροχοπέδη στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας γι αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί».
 
Ερωτηθείς για το ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο, αρκέστηκε να δηλώσει ότι η Κύπρος πλέον έχει πετύχει να αντλεί υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, κάτι που δείχνει τη θέληση της να υλοποιήσει έργα. Τόνισε ότι το νησί μας φέτος άντλησε €3,3 εκατ, ενώ την προηγούμενη χρονιά €2,8 εκατ.
 
PWC: Θέλουμε στοχευμένες δράσεις
Εξάλλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PWC, Ευγένιος Ευγενίου, έκανε λόγο για ένα ταξίδι 22 μηνών με συγκεκριμένες δράσεις και με τη στήριξη και τοπικών οικονομολόγων, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη σκοπιά της κυπριακής πραγματικότητας. «Θέλουμε στοχευμένες δράσεις, απόψεις και να δουλέψουμε συλλογικά», κατέληξε.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας