anner-cyta-vodafone

YOUTHShare - Μια θέση για τη νεολαία στo Μεσογειακό ΕΟΧ

Δελτίο Τύπου  12/08/2019 14:29
YOUTHShare - Μια θέση για τη νεολαία στo Μεσογειακό ΕΟΧ

YOUTHShare - Μια θέση για τη νεολαία στo Μεσογειακό ΕΟΧ

Δελτίο Τύπου  12/08/2019 14:29
Ο κ. César Gimeno Rodríguez, εκπρόσωπος της Μονάδας Επικοινωνίας του Ταμείου EEA and Norway Grants επισκέφθηκε τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και του έργου YOUTHShare, κατά την περίοδο 24 - 26 Ιουλίου 2019. 

RELATED ARTICLES


Τον Εκπρόσωπο του Ταμείου καλωσόρισε ο Αναπληρωτής Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, κ. Κύπρος Πρωτοπαπάς, σε συνάντηση που είχαν στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη Λευκωσία μαζί με τους τρεις Υπεύθυνους του Έργου στην Κύπρο, τον κ. Μαρίνο Άνιφτο, Λειτουργό Α’ στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρείων, τον Δρ. Ιωάννη Πισσούριο, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και την κα Θεογνωσία Πέτρου, ερευνήτρια στον οργανισμό CARDET. Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις σε σχέση με το ρόλο και τις δράσεις των πιο πάνω Οργανισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης Λειτουργοί της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Συνεργατική Εταιρεία Τριανταφυλοπαραγωγών Αγρού Λτδ, η οποία αποτελεί μία από τις Συνεργατικές Εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης και κατάρτισης ατόμων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs). Κατά την επίσκεψη έγινε σύντομη ιστορική αναδρομή της Εταιρείας και επεξηγήθηκε η όλη διαδικασία δραστηριότητάς της σε σχέση με την παραλαβή τριαντάφυλλων, την απόσταξη και την εμπορία ροδοστάγματος. Επισημάνθηκε επίσης ο κοινωνικός ρόλος της Συνεργατικής Εταιρείας και ανταλάχθηκαν απόψεις σε σχέση με το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης και κατάρτισης ατόμων NEETs στην Εταιρεία.

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ο οργανισμός CARDET στην Κύπρο, μαζί με άλλους οκτώ οργανισμούς από πέντε χώρες της Ευρώπης και με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχουν στο έργο YOUTHShare, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λίχνενσταϊν και τη Νορβηγία, μέσω του Ταμείου “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment”. Τo Έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.125.185,33 ευρώ και διάρκεια 42 μήνες (1.11.2018 – 30.4.2022).

Κύριος στόχος του Έργου είναι η μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης (NEETs), βοηθώντας τους να αναπτύξουν σε διατοπικό επίπεδο δεξιότητες σε ανθεκτικούς τομείς της οικονομίας, όπως στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς της κυκλικής οικονομίας (Circular Economy). Η συμβολή μιας ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης μεθοδολογίας και πρακτικής θα ενισχύσει τις δυνατότητες για κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεργατική οικονομία σε σχέση με τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και παράλληλα θα συμβάλει αποτελεσματικά στην κοινωνική ένταξη.
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), ως η αρμόδια Κυβερνητική Υπηρεσία στην Κύπρο για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Συνεργατικής Νομοθεσίας από όλες τις εγγεγραμμένες συνεργατικές εταιρείες, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Κέντρου Απασχόλησης ατόμων NEETs, ηλικίας 25-29 ετών, για συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης και κατάρτισης σε συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα (συγκέντρωση, μεταποίηση και προώθηση γεωργικών προϊόντων και παραγώγων τους), με απώτερο στόχο τη μετέπειτα ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό. Περαιτέρω, η ΥΣΕ έχει αναλάβει τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Κύπρο με σκοπό, τόσο την ενημέρωση, όσο και την επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία δύνανται να συμβάλλουν στον εντοπισμό ατόμων NEETs που επιθυμούν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων. Επίσης, η ΥΣΕ θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής ντοκιμαντέρ για τη διεξαγωγή των πιο πάνω δράσεων σε όλα τα στάδιά τους.
 
Παράλληλα, η ΥΣΕ συμμετέχει ενεργά στην όλη διαχείριση και προώθηση του Έργου για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίησή του μέσω των πιο πάνω δράσεων που έχει αναλάβει, του δικτύου συνεργατικών εταιρειών που διαθέτει, τη συνεργασία που διατηρεί με άλλες αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ενδιαφερομένους φορείς, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου από μέρους του έχει αναλάβει τμήματα του YOUTHShare που αντικατοπτρίζουν, αφενός σημαντικές ειδικότητές του και, αφετέρου, το στόχο του να αναγνωριστεί ως σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του Έργου, ερευνητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, καθώς και του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης, εστιάζουν στην αναγνώριση των ποιοτικών, ποσοτικών και χωρικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Οικονομίας (Social Economy) και της Οικονομίας Διαμοιρασμού (Sharing Economy) στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Νότου. Απώτερος στόχος της πιο πάνω μελέτης είναι η διακρατική κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών, πάντοτε σε σχέση με την ανεργία ατόμων NEETs. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Τεχνολογία Πληροφορικής (ΙΤ), καθώς και δεξιοτήτων στην Οικονομία Διαμοιρασμού. Η ερευνητική εμπειρία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθώς και οι ισχυροί δεσμοί του με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, διασφαλίζουν τον ισχυρό αντίκτυπο του Έργου.

Τέλος, ο οργανισμός CARDET, μέσα από τη συμβολή του στο Έργο, θα αναλάβει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δύο ηλεκτρονικών πλατφόρμων, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση των ομάδων στόχου και θα προσφέρουν ευελιξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, κάνοντάς την πιο διαδραστική και ελκυστική. Επιπλέον, ο οργανισμός CARDET θα προσλάβει τον Βασικό Διαχειριστή του Κέντρου Απασχόλησης (Key Account Manager), ο οποίος θα βρίσκεται στο Κέντρο Απασχόλησης που θα ιδρύσει η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, με σκοπό να προσφέρει στοχευμένη δικτύωση, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των νέων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμού. Παράλληλα, ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη συνολική διαχείριση και επικοινωνία του Έργου και υποστηρίζει με καθοριστικό τρόπο την υλοποίησή του. Συμβάλλει, επίσης, στην αποτελεσματική διάχυση και προώθηση του Έργου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, των κοινωνικών μέσων και των δικτύων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το έργο YOUTHShare μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.youthshare-project.org
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας