anner-cyta-vodafone

Το budget του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας

INBusinessNews  12/12/2014 06:35
Το budget του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας

Το budget του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας

INBusinessNews  12/12/2014 06:35

Υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας τίθεται πλέον ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σύμφωνα με το προσχέδιο νομοσχεδίου για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).

Αφήνεται περιθώριο για τροποποίηση του μονοασφαλιστικού σε πολυασφαλιστικό σχέδιο Υγείας, ενώ καθορίζεται η λειτουργία του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας, η διαχειριστική επιτροπή, αλλά και το πώς θα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του.

Aνεξάρτητο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας

Όπως προνοεί το προσχέδιο, ιδρύεται ανεξάρτητο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Η οικονομική διαχείριση του ταμείου γίνεται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στο ταμείο κι ο Γενικός Λογιστής, ελέγχει, διευθυνει και επιβλέπει τις λογιστικές εργασίες του ταμείου.

Πόροι του Ταμείου είναι: (α) Οι εισφορές, (β) δωρεές και κληροδοτήματα, (γ) το πλεόνασμα που πιθανό να προοκύπτει στους προυπολογισμούς από τις δραστηριότητες του ΟΑΥ και (δ) κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του ΟΑΥ.

Το Διαχειριστικό Συμβουλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας, απαρτίζεται από: τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο που εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, το Διευθυντή, δυο μέλη που αντιπροσωπεύουν τις εργοδοτικές οργανώσεις και  δυο μέλη που αντιπροσωπεύουν τις εργατικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας διορίζονται για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 30 μήνες, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους από το Υπουργικό Συμβούλιο για ακόμη 30 μήνες μόνο. 

Όπως αναφέρεται ρητά, τα χρήματα του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας αξιοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη των αναγκών του ΓεΣΥ. Τα χρήματα του ταμείου ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να δανειστούν στο κράτος ή οπουδήποτε αλλού για οποιοδήποτε σκοπό.  Μόνο ύστερα από απόφαση του Διαχειριστικού Συμβουλίου και με την έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να επενδυθεί το ενεργητικό του ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποθεμάτων του και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των επενδύσεων.

Ανασκόπηση από αναλογιστή

Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου, αναλογιστής, τον οποίο διορίζει το Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας , προβαίνει ανά έτος σε ανασκόπηση και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου.

 Νοείται ότι, εφόσον καταδεικνύεται από τα συμπεράσματα  της αναλογιστικής μελέτης ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου,το Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας εισηγείται στον Υπουργό να λάβει μέτρα και ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου.

Υπεύθυνοι: Διευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων κι Έφορος Φορολογίας

Υπεύθυνος για την είσπραξη των εισφορών καθώς και για την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων θα είναι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εισφορές που καταβάλλονται από μισθωτούς που απασχολούνται από τη Δημοκρατία, αξιωματούχους που κατέχουν ή ασκούν αξίωμα στη Δημοκρατία, οι αντίστοιχες εισφορές της Δημοκρατίας ως εργοδότη καθώς και οι εισφορές που παρακρατούνται από συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, θα καταβάλλονται στο Ταμείο από το Γενικό Λογιστή. Οι εισφορές κάθε αυτοτελώς εργαζομένου και κάθε μισθωτού για εισόδημα πέρα από εκείνο για το οποίο καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα εισπράττονται από τον Έφορο Φορολογίας. 

Υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας

 «Ο ΟΑΥ βρίσκεται κάτω από την αρμοδιότητα, τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού». Με αυτή την πρόνοια, το υπουργείο Υγείας θα έχει την πλήρη ευθύνη για εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα του που δημοσιευεται στην Επίσημη Εφημερίδα να εκδίδει προς τον ΟΑΥ κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με την εκτελεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του και ο ΟΑΥ οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία.

Μεικτό σύστημα ασφάλισης

Παράλληλα, το προσχέδιο αφήνει παραθυράκι και για λειτουργία πολυασφαλιστικού ΓεΣΥ. Όπως αναφέρεται, «ο Υπουργός δύναται να εξετάζει μέτρα για το συνεχή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του ΓΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένης και της μετεξέλιξης του σε μεικτό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει τη συμμετοχή πέραν του ενός ασφαλιστικού οργανισμού, νοουμένου ότι προκύπτουν πρόσθετα οφέλη για τους πολίτες και συνεχίζουν να πληρούνται οι θεμελειώδεις αρχές του συστήματος.»

Τα νοσοκομεία θα διαχειρίζονται τα budget τους

Με τον παρόντα νόμο ιδρύονται πέντε Οργανισμοί: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Γενικό  Νοσοκομείο Λεμεσού, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.
 Στο σκέλος των εσόδων των Οργανισμών για τα τρία πρώτα χρόνια, θα μπορεί να περιληφθεί κρατική χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων, δεδομένου ότι η κρατική αυτή χορηγία ακολουθεί φθίνουσα πορεία και νοουμένου ότι για το πρώτο έτος αυτή θα ανέρχεται στο 100% των ελλειμμάτων, για το δεύτερο έτος αυτή θα ανέρχεται μέχρι το 50% του ύψους των ελλειμμάτων του πρώτου έτους και για το τρίτο έτος αυτή θα ανέρχεται μέχρι το 25% του ύψους των ελλειμμάτων του πρώτου έτους με στόχο τη μηδένιση των ελλειμμάτων τους, με το τέλος του τρίτου έτους. 

Νοείται ότι, από το τέλος του τρίτου έτους από την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα διακοπεί οποιαδήποτε κρατική χορηγία για την κάλυψη ελλειμμάτων και οι προϋπολογισμοί του Οργανισμού θα είναι στη βάση των εσόδων τους.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας