anner-cyta-vodafone

Mη εξυπηρετούμενα… τα έσοδα του κράτους

INBusinessNews  02/12/2014 07:11
Mη εξυπηρετούμενα… τα έσοδα του κράτους

Mη εξυπηρετούμενα… τα έσοδα του κράτους

INBusinessNews  02/12/2014 07:11

Το αστρονομικό ποσό, που πλησιάζει τα δύο δισ. ευρώ, έχει να παίρνει η κυπριακή κυβέρνηση από νομικά και φυσικά πρόσωπα, ως καθυστερημένα έσοδα. Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που συνέλεξε από τα υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο πλαίσιο της ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης της για το έτος 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των καθυστερημένων εσόδων, μετά τη συμπερίληψη τόκων και προστίμων, ήταν € 1,966 δις, σε σύγκριση με €1,692  δις το προηγούμενο έτος.

 

Από το ποσό αυτό, €1,121 δις (57%), €421,2 εκ. (21,4%) και €183,7 εκ. (9,3%), αντιπροσωπεύουν καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προστίμων, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €968,7 εκ. (57,2%), €316,1 εκ. (18,7%) και €190,1 εκ. (11,2%), το 2012. 

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και στη Δημοσιονομική Έκθεση του Κράτους για το 2013, στα καθυστερημένα έσοδα περιλαμβάνεται ποσό €670,8 εκ. (χωρίς τόκους και πρόστιμα), η είσπραξη του οποίου θεωρείται επισφαλής.

Αύξηση €117 εκ. στους καθυστερημένους φόρους

Παράλληλα, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν το 2013 οι καθυστερημένες οφειλές προς το τμήμα εσωτερικών προσόδων. Όπως διαφαίνεται από την ετήσια έκθεση του γενικού ελεγκτή της δημοκρατίας, το σύνολο των καθυστερημένων φόρων, χωρίς τους τόκους αυξήθηκαν στα €721,99 εκ. σε σύγκριση με €605,14 εκ. το 2012, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €116,9 εκ. ή 19,31%. 

 

2013

 

 

Ποσοστό

 

 

2012

 

Αύξηση/ (Μείωση)

€εκ.

 

%

 

€εκ.

 

%

Φόρος εισοδήματος

457,21

63,33

392,22

16,57

Φόρος εισοδήματος παρακρατηθείς από εργοδότες (P.A.Y.E.)

43,94

6,09

34,86

26,05

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας (Νόμος 24/80)

47,70

6,61

18,70

155,08

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών

33,19

4,60

36,92

(10,10)

Άλλοι φόροι

14,05

1,94

12,96

8,41

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

125,90

17,43

109,48

15,0

721,99

100,00

605,14

19,31

Το ποσό των καθυστερημένων τόκων, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος στις 31.12.2013 ήταν €398,99 εκ. Επομένως με βάση τα πιο πάνω στοιχεία το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών (καθυστερήσεις φόρου πλέον τόκοι) ανέρχεται σε €1.120,98 εκ.  

Το 36,3% θεωρείται ανείσπρακτο...

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το τμήμα, από το συνολικό ποσό των καθυστερημένων οφειλών στις 31.12.2013 (καθυστερήσεις φόρου πλέον τόκοι) ύψους €1.120,98 εκ., ποσό ύψους €406,88 εκ. ή 36,3% θεωρείται ανείσπρακτο. 

Όπως τονίζει ο ελεγκτής, η διευθέτηση των εκκρεμών ενστάσεων και η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του κράτους, θέμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει το τμήμα αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να προβληματίσει το ύψος των καθυστερημένων φόρων που τελικά καθίσταται ανείσπρακτο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας