anner-cyta-vodafone

Πρεμιέρα για αναδιαρθρώσεις

INBusinessNews  25/11/2014 17:22
Πρεμιέρα για αναδιαρθρώσεις

Πρεμιέρα για αναδιαρθρώσεις

INBusinessNews  25/11/2014 17:22

Με τους αρμόδιους φορείς να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, αρχίζουν από την Τετάρτη οι διαδικασίες για την αποδοχή αιτήσεων διαμεσολάβησης σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι διαδικασίες αυτές θα περιγράφονται σε σχετικές ανακοινώσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου οι οποίες θα αναρτηθούν από αύριο στο διαδίκτυο, ενώ το γραφείο του Επιτρόπου θα μπορεί να δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις από την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε σε σημερινή διάσκεψη Τύπου.

Με βάση την τροποποίηση του νόμου που αφορά τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, ο Επίτροπος θα μπορεί να διορίζει διαμεσολαβητή ο οποίος αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ του χρεώστη και του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (ΑΠΙ) για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης.

Αίτηση για διορισμό μεσολαβητή θα μπορεί να υποβληθεί, νοουμένου ότι το δάνειο δεν υπερβαίνει κατά την ημερομηνία παραχώρησης του τις €350.000, δεν έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με αυτό, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, δεν  έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σε πλειστηριασμό και δεν έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει υποβάλει όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς το ΑΠΙ ή μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ υπέβαλε εγγράφως την πρώτη πρόταση αναδιάρθρωσης προς τον αιτητή.

Επίσης το ενυπόθηκο ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή για τουλάχιστον έξι μήνες.

Ο χρεώστης δεν θα πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Η αίτηση για διαμεσολάβηση θα εξετάζεται άμεσα με αυτοματοποιημένα μέσα και από τη στιγμή που αποφασιστεί ότι η αίτηση είναι έγκυρη, τότε θα πρέπει να οριστεί διαμεσολαβητής εντός τριών εργάσιμων ημερών. Από τη στιγμή που θα οριστεί διαμεσολαβητής η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός, ενώ εάν το κρίνει σκόπιμο ο Επίτροπος θα μπορεί να αυξήσει την περίοδο αυτή κατά ένα επιπλέον μήνα. Ως διαμεσολαβητές θα διορίζονται άτομα που βρίσκονται στον κατάλογο διαμεσολαβητών ο οποίος τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα οποία έχουν παρακολουθήσει το ειδικό σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης των καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Για να διοριστεί κάποιος διαμεσολαβητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση ότι είναι ανεξάρτητος σε σχέση με τα μέρη.

Οι αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν θα υπερβαίνεται τα €500, από τα οποία 20% θα καταβάλλεται από τον καταναλωτή, ενώ το 80% θα το επιβαρύνεται η τράπεζα.

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Δεν έχω μαγικό ραβδί

Λόγω των τεράστιων συστημικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χρηματοοικονομικός τομέα στην Κύπρο, έχουν δημιουργηθεί στους συμπολίτες μας υπερβολικές προσδοκίες για το θεσμό, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τη δημιουργία στρεβλώσεων στις στρατηγικές αποφάσεις καταναλωτών για διαχείριση των προβλημάτων τους με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, ανέφερε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

Ως συνέπεια, πρόσθεσε προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για το σύστημα γενικότερα. Την ίδια ώρα σημείωσε την ανάγκη σωστής
ενημέρωσης γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, ώστε να μπορέσει να αποβεί χρήσιμος και να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, τα νοικοκυριά και το τραπεζικό σύστημα.

«Δεν έχει μαγικό ραβδί ο διαμεσολαβητής για να λύνει προβλήματα και από την άλλη η διαδικασία της αναδιάρθρωσης δανείων δεν αποτελεί σεισάχθεια», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι ο διαμεσολαβητής δεν υποβάλει ούτε λύσεις ούτε οι προτάσεις, αλλά ενεργεί απλώς ως καταλύτης σε μια ψυχοδραματική διαδικασία ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, δικαιολογιών μεταξύ του ΑΠΙ και του δανειζόμενου χωρίς να προσφέρει ο ίδιος λύσεις, αλλά προσπαθεί να εντοπίσει το κοινά σημεία συμφερόντων των δύο πλευρών. Παράλληλα προσπαθεί να ενθαρρύνει τα μέρη να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή συμβιβαστική λύση. Πρόσθεσε ότι σίγουρα δεν μπορεί να επιφέρει κούρεμα δανείων.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η έναρξη της διαδικασίας μεσολάβησης σχετίζεται με αυτό που ονομάζεται δίχτυ προστασίας της κύριας κατοικίας και εκφράζει τη συγκεκριμένη πολιτική της Κυβέρνησης επί του θέματος.

«Από τη στιγμή που ξεκινά η διαδικασία διαμεσολάβησης μέχρι την ολοκλήρωσης της μεσολαβητικής διαδικασίας, δεν δικαιούται η Τράπεζα, το ΑΠΙ, ή το Συνεργατικό ίδρυμα να κινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία δικαστική ή άλλη σχετικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης, ή να προβούν σε διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου το οποίο σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι έχει εγκριθεί σημαντικός αριθμός αποσπάσεων για να δουλέψουν στο Γραφείο του, από άτομα με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, σημειώνοντας ότι υποβλήθηκαν 126 αιτήσεις για αποσπάσεις.

Από τον Φεβρουάριο αιτήσεις και για άλλες διαφορές με τράπεζες
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια για περαιτέρω στελέχωση του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως , ώστε μέσα σε δύο μήνες από τις προσλήψεις που θα γίνουν τον Δεκέμβριο να ξεκινήσει η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του Φορέα, ανέφερε σε χαιρετισμό του στη διάσκεψη, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Γιώργος Κυριάκου.

Τον Φεβρουάριο δηλαδή, αναμένεται ο φορέας να αρχίσει να δέχεται και άλλα παράπονα για εξώδικη επίλυση «συνήθων» διαφορών μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, πέραν από τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

Παράλληλα ο κ. Κυριάκου αναφέρθηκε στις προσδοκίες που υπάρχουν από την έναρξη λειτουργίας των διαμεσολαβήσεων για θέματα αναδιαρθρώσεων, διευκρινίζοντας ότι ο διαμεσολαβητής υποβοηθά στη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να ρυθμίζει δεσμευτικά το αποτέλεσμα.

«Παρά το ότι αναμένεται ότι τα οφέλη από τη διαμεσολάβηση θα είναι σημαντικά, τόσο για τους χρεώστες και τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και για την ίδια την οικονομία, εντούτοις δεν θα ήθελα να ψηλώσω τον πήχη των προσδοκιών σε μη ρεαλιστικά επίπεδα για το τί θα πρέπει ο κόσμος να αναμένει από το διαμεσολαβητή», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η αποτελεσματική επιτυχία των διαμεσολαβήσεων θα προσφέρει ανακούφιση σε βιώσιμους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης, θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ενώ θα δράσει υποστηρικτικά και στη γενικότερη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στη μείωση των επιτοκίων και στην αύξηση προσφοράς δανεισμού.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας