anner-cyta-vodafone

Ρυθμίζεται το καθεστώς των ημικρατικών

INBusinessNews  25/11/2014 15:24
Ρυθμίζεται το καθεστώς των ημικρατικών

Ρυθμίζεται το καθεστώς των ημικρατικών

INBusinessNews  25/11/2014 15:24

Σημαντικό νομοσχέδιο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των ημικρατικών οργανισμών, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών τον περί Κρατικών Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμο, με τα κόμματα και τις συντεχνίες να διατυπώνουν παράλληλα επιφυλάξεις.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών, στην παρουσία του Υπουργού και εκπροσώπων των συντεχνιών, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος μετέφερε το παράπονο των ημικρατικών οργανισμών ότι εκπρόσωποί τους δεν κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, το νομοσχέδιο - που κάνει αναφορά σε Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις (ΚΟΚΕ) αντί για ημικρατικούς - θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ μετά το πέρας της συνεδρίασης ανέφερε ότι η συζήτηση στην Επιτροπή θα συνεχιστεί με εκπροσώπους όλων των ημικρατικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε εντός της Επιτροπής ότι αποτελούσε θεσμική αδυναμία το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια νομοθεσία για το σύνολο των οργανισμών των νομικών προσώπων του δημοσίου, η οποία να διέπει βασικά ζητήματα λειτουργίας, διοίκησης και κυρίως οικονομικής διαχείρισης.

Ανέφερε ότι οι κρατικοί οργανισμοί είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν σημαντικό ρόλο, προσθέτοντας ότι επιβάλλεται η ενίσχυση του θεσμικού τους πλαισίου, ενώ έκανε αναφορά και σε μνημονιακή υποχρέωση.

Είπε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε διαδικασία για την ίδρυση κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων, οι οποίες ιδρύονταν από διαδοχικές Κυβερνήσεις χωρίς να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τους, ρύθμιση της εποπτείας τους από το κράτος ή κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη των ΔΣ.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι παρά τη σημαντική προσφορά κρατικών οργανισμών έχουν καταγράφει και παρά πολύ σοβαρές αδυναμίες, καθώς πολλοί τέτοιοι οργανισμοί είναι καταχρεωμένοι, ενώ κατάρτιζαν προϋπολογισμούς που στην πορεία διαψεύδονταν, φορτώνοντας με χρέη και υποχρεώσεις το κράτος.

Μίλησε ακόμη για αποφάσεις για μεγάλες επενδύσεις που λαμβάνονταν χωρίς έλεγχο ή σωστές διαδικασίες, «ακόμα και αποφάσεις για ανέγερση πολυτελών γραφείων», αλλά και κακοδιαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων των οργανισμών αυτών. «Οι ίδιες αυστηρές ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος θα πρέπει να ισχύουν και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα», ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι με το παρόν νομοσχέδιο, συγκεντρώνονται και αποτυπώνονται σε ενιαία νομοθεσία υφιστάμενες πρόνοιες, όπως η νέα νομοθεσία για τους διορισμούς ΔΣ, ενώ διατηρούνται και άλλες πρόνοιες, όπως ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή με συμβόλαιο.

Ακόμη, είπε ότι επαναλαμβάνονται οι αυστηρές πρόνοιες περί δημοσιονομικής επιτήρησης και ελέγχου, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις για οικονομικό έλεγχο και λογοδοσία. «Προτεραιότητα για την Κυβέρνηση είναι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός» είπε.

Στην αναφορά του κ. Παπαδόπουλου για τα παράπονα των ημικρατικών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν έχε καμία αντίθεση να συζητηθούν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου στην παρουσία εκπροσώπων όλων των ημικρατικων οργανισμών.

Ο Υπουργός, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη διασφάλιση των ανεξάρτητων οργανισμών, λέγοντας ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει διάκριση μεταξύ των οργανισμών που καταγράφονται στο παράρτημα Ι και στο παράτημα ΙΙ του νομοσχεδίου. Είπε ότι η αρμοδιότητα των Υπουργών να εκδίδουν πολιτικής φύσεως αποφάσεις περιορίζεται στους κρατικούς οργανισμούς του παραρτήματος Ι..

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο παράρτημα Ι περιλαμβάνονται 21 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), όπως η ΑΗΚ, η Cyta, ο ΚΟΤ, o KOA, o ΚΟΑΓ, η Αρχή Λιμένων Κύπρου το ΧΑΚ, το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ. Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται 19 ΝΠΔΔ, όπως η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΡΑΕΚ, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας και το ΤΕΠΑΚ. Υπάρχει και παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο καταγράφει τις κρατικές επιχειρήσεις, 10 στον αριθμό, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη ΔΕΦΑ, την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου και το ΙΠΕ.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι η πρόθεση είναι να ελέγχεται η οικονομική διαχείριση αυτών των οργανισμών, ώστε η οικονομική επιβάρυνση προς τον κρατικό προϋπολογισμό να περιοριστεί σταδιακά. «Με τον οικονομικό έλεγχο μπορούν να προληφθούν αυτά που έχουμε δει με την Κρατική Έκθεση για παράδειγμα» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι οργανισμοί δανείζονταν, άφηναν ελλείμματα και απλήρωτες υποχρεώσεις, ακόμη και σε ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, τα οποία επιβάρυναν τον φορολογούμενο.

«Όλα αυτά προσπαθούμε να τα ελέγξουμε με μια νομοθεσία» ενώ την ίδια ώρα τα μέλη των ΔΣ γίνονται υπόλογα για τις πράξεις και τις επιλογές τους, είπε. Ανέφερε τέλος ότι κάθε χρόνο θα ελέγχεται η ανάγκη ύπαρξης των οργανισμών και η οικονομική επίδοσή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι προσέγγιση της Κυβέρνησης στο νομοσχέδιο είναι ότι «όποιους ημικρατικούς οργανισμούς δεν θα πουλήσουμε, θα τους ελέγχουμε» και πρόσθεσε ότι εγείρεται σοβαρό ζήτημα για την ανεξαρτησία και τον τρόπο λειτουργίας των ημικρατικών.

Συμπλήρωσε ότι ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως η ΡΑΕΚ, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ο Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπαίνουν κάτω από την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδίδει εγκυκλίους για ΔΣ των οργανισμών αυτών ή θα τους ζητά οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα καθήκοντα τους.Είπε ακόμα ότι η ΡΑΕΚ ανέφερε ότι πρόνοιες του νομοσχεδίου ενδεχομένως να συγκρούονται με ευρωπαϊκές οδηγίες.Όπως είπε, οι αρμόδιοι Υπουργοί θα έχουν δικαίωμα να εποπτεύουν τους οργανισμούς και διερωτήθηκε αν στην περίπτωση του ΡΙΚ για παράδειγμα, το ΔΣ θα λογοδοτεί στον Υπουργό Εσωτερικών κατά πόσο συμβάλει στην προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης, σε τοποθέτησή του εντός της Επιτροπής, ανέφερε πως με το νομοσχέδιο, το κράτος θα ασκεί έλεγχο στους οργανισμούς και θα επηρεαστεί η ανεξαρτησία τους.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάμπος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε από την πλευρά του σε «οπισθοδρόμηση» και «δυσάρεστη εξέλιξη», προσθέτοντας ότι η λογική του νομοσχεδίου είναι λάθος. Μοιάζει με την κλίνη του προκρούστη, καθώς αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά πράγματα με τον ίδιο τρόπο, πρόσθεσε. Είπε ότι εμπεριέχονται και καλά στοιχεία στο νομοσχέδιο,όμως «τα αυταρχικά στοιχεία είναι αυτά που κυριαρχούν».

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαΐδης είπε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται θεσμική ανατροπή του ρόλου και της ύπαρξης των ημικρατικών οργανισμών. Όπως είπε, το νομοσχέδιο εκφράζει τη φιλοσοφία και τις προθέσεις της Κυβέρνησης, που είναι περίπου να τους οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση και τους υπόλοιπους να τους κάνει παραρτήματα. Οι ημικρατικοί από βραχίονες του κυβερνητικού έργου, θα είναι εκτελεστικά όργανα του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, είπε ο κ. Νικολαΐδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας