anner-cyta-vodafone

Θέλουν το νομοσχέδιο των εκποιήσεων οι Δανειολήπτες

INBusinessNews  06/08/2014 09:05
Θέλουν το νομοσχέδιο των εκποιήσεων οι Δανειολήπτες

Θέλουν το νομοσχέδιο των εκποιήσεων οι Δανειολήπτες

INBusinessNews  06/08/2014 09:05
Θετικά αντικρίζει το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών, καταθέτοντας τις δικές του θέσεις. Σε ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι «είναι η θέση μας  ότι πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτιώσεις του νομοσχεδίου και να γίνουν διαβουλεύσεις με γνώμονα τον σκοπό του, αλλά και τη βελτίωση της εικόνας της Κύπρου».

Ο Σύνδεσμος εισηγείται:

α) Να ξεκαθαρίσει ότι η αναστολή της ισχύος του νόμου για την Κυρία Κατοικία δεν θα είναι η 01/01/15, αλλά μέχρι να ψηφιστούν όλοι οι νόμοι που απαρτίζουν το πλέγμα προστασίας των Δανειοληπτών.

β)  Οι κανονισμοί για εφαρμογή του νόμου θα εγκρίνονται και από την Βουλή.

γ) Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης δεν θα είναι χαμηλότερη του 80% της αξίας του ακινήτου με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του Κτηματολογίου.

δ) Προκειμένου περί Τραπεζών, να μην προχωρά ο πλειστηριασμός εκτός αν η Τράπεζα αποδεδειγμένα εισηγήθηκε λογική (κριτής θα είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος) αναδιάρθρωση του δανείου που περιλάμβανε και 20% κούρεμα του συνολικού νόμιμου χρέους και ο Δανειολήπτης αρνήθηκε. Αν τελικά δεν γίνει δεκτό το (γ) το ποσοστό κουρέματος να γίνει 50%.

Ο Σύνδεσμος καλεί όλα τα κόμματα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί και να τα μελετήσουν από τώρα, ούτως ώστε να υλοποιηθούν το ταχύτερο χωρίς χάσιμο χρόνου για συζητήσεις, διαβουλεύσεις κλπ. Επίσης τα καλεί όπως «άμεσα (εντός του μηνός) λάβουν τα εξής νομοθετικά μέτρα προστασίας των Δανειοληπτών, αφού έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή (τουλάχιστον εκείνοι που αντιδρούν) και αποδεδειγμένα παρέλειψαν ή αμέλησαν να λάβουν τέτοια μέτρα από χρόνια τώρα, συνεργώντας έτσι στα εγκλήματα των Τραπεζών εναντίον των Δανειοληπτών».

Ο Σύνδεσμος σημειώνει επίσης ότι «τα πιο κάτω μέτρα δεν προσκρούουν σε αντιρρήσεις της Τρόικας και έτσι δεν υπάρχει δικαιολογία για να υπάρξει άλλη καθυστέρηση».

α) Να γίνει νόμος η Οδηγία (και ο Κώδικας) της Κεντρικής για τις καθυστερήσεις και αναδιαρθρώσεις.

β) Να τερματισθεί η εξαίρεση των Τραπεζών από τον νόμο περί τοκογλυφίας.

γ) Να επεκταθεί η προστασία που παρέχει ο Νόμος περί Καταχρηστικών Ρητρών του 1996 σε  όλα τα δάνεια και όλους τους δανειολήπτες χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση.

δ) Να επιβληθεί διά νόμου κόστος στις Τράπεζες που προβαίνουν σε  υπερδανεισμό (όπως π.χ. στην Γαλλία που δεν δικαιούνται να εισπράξουν τους συμφωνηθέντες τόκους).

ε) Να γίνει άμεση τροποποίηση του νόμου περί ελευθεροποίησης των επιτοκίων ούτως ώστε:

       І) Να περιοριστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το δικαίωμα των Τραπεζών να επιβάλλουν τόκους υπερημερίας.

      ΙΙ) Να περιοριστεί και συγκεκριμενοποιηθεί το δικαίωμα των Τραπεζών να αυξάνουν το συμφωνημένο επιτόκιο.

      ΙΙΙ) Να διαγραφούν οι τόκοι υπερημερίας, που έχουν επιβληθεί από το 2009 μέχρι να λήξει η κρίση.

ζ) Να τροποποιηθεί ο νόμος περί Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών ούτως ώστε:

I) Να καλύπτονται όλες οι χρηματοοικονομικές διαφορές, ανεξαρτήτως ποσού ( τώρα μόνον οι κάτω των €170,000 καλύπτονται).

II) Να δικαιούνται διαμεσολάβησης όλοι οι δανειολήπτες που έχουν υποθηκευμένη την Κυρία Κατοικία τους ανεξαρτήτως ποσού ( τώρα μόνον εκείνοι των οποίων η κατοικία εκτιμάται κάτω των €350,000).

III) Να εξαιρούνται μόνον  οι Δανειολήπτες εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί Δικαστική απόφαση ( τώρα εξαιρούνται εκείνοι εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί Δικαστική ή Διατακτική απόφαση και εκείνοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί δικαστική ή διατακτική διαδικασία).

η) Να αρχίσουν άμεσα διαβουλεύσεις για την μορφή που θα λάβει ο Φορέας Διαζευκτικού Τρόπου Επίλυσης Διαφορών ( ADR) που με βάση Ευρωπαϊκή οδηγία ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας