anner-cyta-vodafone

Οι 7 λειτουργίες του τμήματος φορολογίας

INBusinessNews  18/07/2014 10:54
Οι 7 λειτουργίες του τμήματος φορολογίας

Οι 7 λειτουργίες του τμήματος φορολογίας

INBusinessNews  18/07/2014 10:54

Οι επτά βασικές λειτουργίες (core functions) του νέου Τμήματος Φορολογίας που προέκυψε από την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και της Υπηρεσίας ΦΠΑ, καθορίστηκαν κατά την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου που οργανώθηκε από την Ομάδα Έργου από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Παράλληλα, κατά την τελευταία ημέρα του εργαστηρίου, ορίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι υπεύθυνοι για κάθε λειτουργία (domain leaders), οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση, μέσω νέων εργαστηρίων και με τη συμμετοχή μικρότερου αριθμού λειτουργών, να οριστικοποιήσουν τη νέα κατάσταση. 

Οι διαδικασίες/λειτουργίες του νέου Τμήματος, οι οποίες θα αποφασιστούν στο μέλλον, θα δοκιμαστούν πρακτικά χρησιμοποιώντας είτε πραγματικά είτε υποθετικά δεδομένα. Η δοκιμή των λειτουργιών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το Δεκέμβριο του 2014, οπότε και αναμένεται να αρχίσει η εκπαίδευση του προσωπικού επί των νέων διαδικασιών/λειτουργιών.

Ειδικότερα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι βασικές λειτουργίες (core functions) του νέου Τμήματος, για τις οποίες θα πρέπει να καθοριστεί ο μελλοντικός τρόπος διεξαγωγής, είναι οι ακόλουθες: Εγγραφή/Διαγραφή φορολογουμένων, Φορολογικός Έλεγχος, Διαδικασία ένστασης, Διαχείριση χρέους, Υπηρεσίες φορολογουμένων, Επεξεργασία φορολογικών δηλώσεων και Διαχείριση πληρωμών.Ωστόσο, στο μέλλον αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπάρξουν επιπρόσθετες διαδικασίες/λειτουργίες που θα πρέπει επίσης να καταγραφούν.

Ο απώτερος σκοπός του εργαστηρίου, που έγινε στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ήταν η εναρμόνιση των λειτουργιών/διαδικασιών των δύο φορολογικών τμημάτων και ο καθορισμός των νέων διαδικασιών/λειτουργιών που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο νέο Τμήμα. 

Στο εργαστήρι συμμετείχαν πέραν των 50 λειτουργών από τα δύο φορολογικά τμήματα και αριθμός ξένων εμπειρογνωμόνων, μέσα στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ παρατηρήθηκε καταιγισμός ιδεών επί όλων των θεμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανοί τεχνολογικοί και νομοθετικοί περιορισμοί, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, πηγή που εμπλέκεται στο όλο θέμα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, έγινε επισκόπηση της ήδη καταγραφείσας υφιστάμενης κατάστασης (AS – IS) και ακολούθως η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα κατάσταση (TO –BE) με βάση τις εμπειρίες των συμμετεχόντων λειτουργών και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η νέα κατάσταση (TO – BE), σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα καταγραφεί με τη βοήθεια του λογισμικού ARIS από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για περαιτέρω συζήτηση με τους προϊσταμένους των διαφόρων υφιστάμενων μονάδων.

Ακολούθως, για συγκεκριμένες διαδικασίες/λειτουργίες θα υπάρξει συζήτηση με τους εξωτερικούς εταίρους, ώστε να υπάρξει συμφωνία πριν την εφαρμογή τους.Αφού συμφωνηθούν οι διαδικασίες/λειτουργίες, θα ακολουθήσουν δοκιμές των διαδικασιών, είτε χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα είτε υποθετικά, για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν πριν την οριστική εφαρμογή τους. 

Πάντως, η ενοποίηση των δύο φορολογικών τμημάτων, τα οποία εξακολουθούν, ωστόσο, να ασκούν τις δραστηριότητές τους με το συνήθη τρόπο, θα γίνει σταδιακά ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στα έσοδα του Κράτους και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.Η πλήρης ενοποίηση των φορολογικών τμημάτων αναμένεται να επιτευχθεί με τη δημιουργία των νέων μονάδων και τον εκ νέου σχεδιασμό των διαδικασιών/λειτουργιών που άρχισε να υλοποιείται, ώστε να συνάδει με τη νέα οργανωτική δομή του Τμήματος Φορολογίας.
Πάντως, η ίδια πηγή δήλωσε στο ΚΥΠΕ, “ότι η όλη προσπάθεια είναι επίπονη και απαιτεί όχι μόνο τεχνική κατάρτιση αλλά και ανοικτά μυαλά για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα”. “Ωστόσο, η σκληρή δουλειά αναμένεται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας προς το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας και του λαού της γενικότερα”, σημείωσε.

Όπως είχε δημοσιεύσει παλαιότερα το ΚΥΠΕ, η σταδιακή ενοποίηση των Επαρχιακών Γραφείων ΤΕΠ και Υπηρεσίας ΦΠΑ, θα γίνει ως εξής: Πάφου μέχρι το Μάιο του 2015, Λευκωσίας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, Λεμεσού μέχρι Νοέμβριο του 2015, Λάρνακας μέχρι Δεκέμβριο του 2015 και Αμμοχώστου μέχρι Ιανουάριο του 2016.
Επιπλέον, μια από τις σημαντικές καινοτομίες είναι η δημιουργία του Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων, στο οποίο θα γίνεται η διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων των μεγαλυτέρων φορολογουμένων του Κράτους, ανεξάρτητα της έδρας της επιχείρησης και πρόσθεσε ότι με το χειρισμό αυτό μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων και ταυτόχρονα θα υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας