TourInvest Cyprus

Plan ahead for 2021: Πώς να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες στον ξενοδοχειακό τομέα

Δελτίο Τύπου  20/11/2020 14:00
Plan ahead for 2021: Πώς να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες στον ξενοδοχειακό τομέα
TourInvest Cyprus

Plan ahead for 2021: Πώς να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες στον ξενοδοχειακό τομέα

Δελτίο Τύπου  20/11/2020 14:00
Η συνεχιζόμενη παγκόσμια πανδημία έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου περίοδο αβεβαιότητας στον κόσμο. Είναι εύκολο και σχετικά αναμενόμενο για τις εταιρείες να υιοθετήσουν μια αντιδραστική νοοτροπία για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, όπου όλη η ενέργεια της διοίκησης καταναλώνεται στην αντίδραση, δηλαδή στη θεραπεία εξωγενών γεγονότων / παραγόντων, που συμβαίνουν και αντιμετωπίζονται διαδοχικά και για τα οποία η διοίκηση ενός οργανισμού δεν έχει κανέναν έλεγχο. Αυτή η κουλτούρα είχε παρατηρηθεί, δυστυχώς, στην Κύπρο ακόμη και σε προηγούμενες χρονιές, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονταν από τις πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες του 2020/21.

Ως ο τομέας της οικονομίας που έχει πληγεί περισσότερο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν μια αντιδραστική νοοτροπία διαχείρισης, χωρίς σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. Ο έγκαιρος, εμπεριστατωμένος  προγραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και ανάπτυξη των Κυπριακών Ξενοδοχείων. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει προσεκτική προετοιμασία, βαθιά γνώση της επιχείρησης και ενημερωμένη, ορθολογική λήψη αποφάσεων από τη Διεύθυνση.

Η κρίση σε οργανισμούς είναι ένα ασυνήθιστο γεγονός που μπορεί να προκύψει από ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, ή ένα συνδυασμό των δυο, κατά τη διάρκεια της κανονικής εξέλιξης της εταιρείας, και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινά εργαλεία ή να αγνοηθεί.

Σε μια πρόσφατη έρευνα της CITR, παρατηρήθηκε ότι το 60% των εταιρειών, λαμβάνουν τα πρώτα μέτρα ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης, 3 χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων, ενώ μόλις το 25% των εταιρειών, λαμβάνει τα πρώτα μέτρα εντός του πρώτου χρόνου από την εμφάνιση προβλημάτων.

Η διαφορά στα αποτελέσματα των δύο κατηγοριών είναι τεράστια. Στην πρώτη κατηγορία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 50% μέσα σε 3 χρόνια αυξανόμενων προβλημάτων, σε σύγκριση με αντίστοιχη μείωση 5% στις εταιρείες από τη δεύτερη κατηγορία.

Το επίπεδο των χρεών των εταιρειών στην πρώτη κατηγορία αυξήθηκε κατά 30%  έναντι αύξησης 8% για τις εταιρείες που έδρασαν γρήγορα, ενώ ενδεικτικά, η πρώτη κατηγορία εταιρειών σχεδόν πάντα αναγκάζονταν να χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά τους μέσω της πώλησης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων σε μειωμένες τιμές. Αυτά τα ευρήματα μαρτυρούν την τεράστια σημασία του έγκαιρου σχεδιασμού και δράσης από εταιρείες που ξεκινούν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, για τη θωράκισή και βιωσιμότητά τους .

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υπήρξαν σημαντικές θετικές εξελίξεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το κυβερνητικό Πακέτο Στήριξης Τουριστικής Βιομηχανίας, καθώς και τις θετικές ενδείξεις για την ανακάλυψη αποτελεσματικού εμβολίου. Αυτές οι εξελίξεις ίσως αποτελούν το πολυπόθητο φως στην άκρη του τούνελ για το τέλος της πανδημίας, καθώς επίσης και μια πηγή ασφάλειας και σαφήνειας για τους Κύπριους Ξενοδόχους, εν μέσω της τεράστιας προαναφερθείσας αβεβαιότητας. Τώρα είναι η ώρα για ενδελεχή προγραμματισμό και αναδιοργάνωση από τα Ξενοδοχεία, έτσι ώστε να διασφαλίσουν πρώτα τη βιωσιμότητά τους, και να είναι σε θέση να διεκδικήσουν την επιστροφή στην κερδοφορία και την ανάπτυξή τους στο μεσοπρόθεσμο.   

Οι εταιρείες μας, APC Audit Tax Advisory Ltd και CITR Cyprus Ltd, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους Κύπριους Ξενοδόχους, εξοπλίζοντάς τους έτσι με τα κατάλληλα εργαλεία για τη σωστή διαχείριση της εξελισσόμενης πανδημίας και την ενδυνάμωση / αναδιάρθρωση των Οργανισμών τους, με τελικό στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την υγιή ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στις:

APC Audit Tax Advisory: info@apccpa.eu +357 22 445004
CITR Cyprus: office@citr.com.cy +357 22 027621
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας