Hermes Airports: Φτερά στην ομάδα

InBusinessNews  22/09/2018 08:32
Hermes Airports: Φτερά στην ομάδα

Hermes Airports: Φτερά στην ομάδα

InBusinessNews  22/09/2018 08:32
Με βασική φιλοσοφία πως κάθε οργανισμός είναι τόσο δυνατός όσο το ανθρώπινο δυναμικό του, η Hermes Airports προχώρησε σε ριζική αλλαγή της στρατηγικής της σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξής του. Η φιλοσοφία αυτή επιβραβεύτηκε με διεθνείς διακρίσεις, ενώ η παραγωγικότητα και το επίπεδο ικανοποίησης πήραν την ανιούσα, σύμφωνα με την ανώτερη διευθύντρια ανθρώπινου Δυναμικού, Νατάσα Ιακωβίδου.

RELATED ARTICLESΕύφημος μνεία έχει αποδοθεί πρόσφατα από το ACI (Airport Council International) Ευρώπης στην Hermes Airports ως αναγνώριση για τη σημαντική εργασία που έχει επιτελέσει στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξασφάλισε αργυρή διάκριση στα διεθνή βραβεία του Ινστιτούτου MEECO (Measuring Excellence in Executive Coaching, Employee Engagement and Culture in Organisations) για την περίοδο 2018 – 2020.

Τι σημαίνουν για την εταιρεία σας οι δυο διεθνείς διακρίσεις από το ACI και το MEECO;
Οι δύο αυτές διακρίσεις είναι, για εμάς, μια σημαντική αναγνώριση και επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της προσπάθειας και της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της Hermes Airports για την επίτευξη του οράματός μας να είμαστε εργοδότης προτίμησης και πρώτης επιλογής, εγκαθιδρύοντας μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης με δυνατή ηγεσία. Στόχος μας ήταν, από την αρχή της προσπάθειας, η δημιουργία ενός υγιούς οργανισμού, όπου και τα 190 μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού, να βιώνει, σε καθημερινή βάση, τον σεβασμό και την εκτίμηση, την αναγνώριση και την επιβράβευση για την προσφορά του, καθώς και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που του παρέχονται.

Σε ποια κριτήρια και προϋποθέσεις δίδουν έμφαση οι δυο οργανισμοί στο πλαίσιο των βραβεύσεων;
Το Ινστιτούτο MEECO εγκαθιδρύθηκε το 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αποτελεί ένα διεθνή μηχανισμό μέτρησης της αριστείας και της απόδοσης των εταιρειών σε θέματα ηγεσίας, εταιρικής κουλτούρας και καθοδήγησης (coaching). Με την αργυρή διάκριση, η Hermes Airports αναγνωρίστηκε ως ο οργανισμός που κατάφερε με απόλυτη επιτυχία και παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, να πετύχει μια ολική ανατροπή. Και είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η διάκριση αντιπροσωπεύει την επίτευξη ενός προτύπου αριστείας στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη βιωσιμότητα ενός κορυφαίου προγράμματος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο υλοποιείται μέσω της καθοδήγησης (coaching).

Το ACI, μέσω της απόδοσης εύφημου μνείας, επίσης αναγνώρισε τη σημαντική εργασία που έχει επιτελεστεί στον τομέα της ανάπτυξης και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Hermes Airports. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τις δύο διακρίσεις.

Σειρά προκλήσεων και αλλαγών
Ποιες ήταν οι προκλήσεις, που είχατε να αντιμετωπίσετε, όταν αναλάβατε τη θέση της ανώτερης διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού στη Hermes Airports και πώς καταφέρατε να αντεπεξέλθετε;

Εργοδοτήθηκα στον οργανισμό το 2007, από την αρχή της δημιουργίας του. Ανέλαβα τη θέση της ανώτερης διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού το 2013, σε μία δύσκολη περίοδο τόσο για την Κύπρο όσο και για την εταιρεία μας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις, όπως την οικονομική κρίση, την αλλαγή στη διοίκηση της Hermes με νέο ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και την πτωτική τάση στα επίπεδα ικανοποίησης και δέσμευσης (employee satisfaction and engagement level) του προσωπικού μας. Να υποθέσουμε ότι είχατε τη στήριξη της διοίκησης, ώστε να προχωρήσετε στις αλλαγές που προφανώς απαιτούντο προς καλυτέρευση της κατάστασης;

Η ανάγκη για αλλαγή και η δημιουργία ενός υγιούς οργανισμού ήταν εμφανής. Ο νέος ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής προχώρησε στην οργάνωση του πρώτου εργαστήριου στρατηγικής. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η διευθυντική ομάδα της Hermes συναντήθηκαν με στόχο τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα αυτής της συνάντησης ήταν το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελούσε μία από τις έξι στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είχε πάρει πλέον τον ρόλο του επιχειρησιακού συνεργάτη, συμβάλλοντας στρατηγικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη του οργανισμού.

Νέα κουλτούρα και στρατηγική
Πώς τέθηκε σε εφαρμογή η νέα στρατηγική;

Με τη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου και του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή μας, τη βοήθεια του εξωτερικού μας συνεργάτη Deloitte και τη συμμετοχή της διευθυντικής ομάδας και όλου του προσωπικού, θέσαμε σε εφαρμογή το transformation journey, όπως το είχαμε ονομάσει. Στόχος του ήταν η αξιολόγηση της τότε φιλοσοφίας και ακολούθως ο καθορισμός και η δημιουργία της επιθυμητής κουλτούρας, η οποία θα αντικατόπτριζε και θα υποστήριζε τις αρχές, το όραμα και τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού μας. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης δημιουργήθηκε το people action plan, το οποίο συμπεριλάμβανε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρακτικές και άγγιζε όλα τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Ποια τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας;
Τέσσερα χρόνια μετά, τα αποτελέσματα σε θέματα παραγωγικότητας και ικανοποίησης του προσωπικού ήταν θετικά και παρουσίαζαν μια σταδιακή ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, το επίπεδο ικανοποίησης και δέσμευσης του προσωπικού το 2017 ήταν 4.1/5, ενώ το 2013 ήταν σχετικά χαμηλό, στο 3.18/5. Παράλληλα, η παραγωγικότητα το 2017, σε σχέση με το 2013, αυξήθηκε κατά 16,52%.

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι η επιβατική κίνηση και στα δύο αεροδρόμια το 2017 αυξήθηκε κατά 45%, σε σχέση με το 2013, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία της Κύπρου. Συγκεκριμένα, τα αεροδρόμιά μας συνεισφέρουν, περίπου, το 4% στο κατά κεφαλή εισόδημα της χώρας και βοηθούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σήμερα, τόσο το προσωπικό μας όσο και η διοίκηση της Hermes νοιώθουν περήφανοι για την εξέλιξη και τη θετική πορεία του οργανισμού μας.

Δύναμη στο προσωπικό και την εταιρεία Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια σας για την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας;
Τα θετικά αποτελέσματα και οι δύο διακρίσεις είναι μια επιβεβαίωση ότι ακολουθούμε τη σωστή πορεία προς την επίτευξη του οράματός μας. Η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων πρακτικών μας και η εισαγωγή νέων, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ικανοποίησης και της δέσμευσης του προσωπικού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μελλοντικών σχεδίων και της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού. Βασική φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε οργανισμός είναι τόσο δυνατός όσο το ανθρώπινο δυναμικό του και πάνω σ’ αυτό θα συνεχίσουμε να κτίζουμε τις επόμενες ενέργειές μας.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε νεαρούς του τομέα σας;
Όπως κάθε τομέας, έτσι και ο δικός μας, είναι γεμάτος με όμορφες και συναρπαστικές στιγμές, αλλά και με προκλήσεις. Η συμβουλή μου είναι να αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν, να έχουν υπομονή, να επικεντρώνονται στα θετικά, να εμπιστεύονται το ένστικτο και να μένουν πιστοί στο όνειρό τους. Αυτό που έχω μάθει από την πορεία μου, μέχρι σήμερα, είναι ότι όταν έχεις ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλεις να πετύχεις με θετικές προθέσεις και επενδύεις χρόνο στη συνεχή μόρφωση και ανάπτυξή σου, οι κατάλληλοι άνθρωποι, αλλά και οι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.

Οι HR πρακτικές της Hermes
Ποιες πρακτικές HR υιοθετείτε στη Hermes Airports;

Θέλοντας να είμαστε εργοδότης προτίμησης και πρώτης επιλογής, αλλά και καινοτόμοι στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις νέες τάσεις και ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Εξίσου σημαντική για εμάς είναι και η άποψη του προσωπικού μας, καθώς επίσης και οι εισηγήσεις του προς βελτίωση των πρακτικών μας. Η στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού ανανεώνεται κάθε τρία - τέσσερα χρόνια με βάση τα πιο πάνω και φυσικά τον εταιρικό προγραμματισμό. Ορισμένες από τις πρακτικές μας είναι:

Ηγεσία: Η ηγεσία μιας εταιρείας διαδραματίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στην επιτυχία της, στη διαμόρφωση της κουλτούρας και στα υψηλά επίπεδα δέσμευσης του προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των μελών της διευθυντικής και εποπτικής μας ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε αναγνωρισμένες πρακτικές, όπως το executive coaching, το 360 leadership circle και το 180 leadership feedback, αντίστοιχα, καθώς επίσης και εκπαιδεύσεις που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των διευθυντικών και ηγετικών τους ικανοτήτων.


Executive coaching: Έχουμε εισαγάγει στον οργανισμό το executive coaching, το οποίο ενσωματώθηκε με τις πρακτικές ηγεσίας, διαχείρισης ταλέντων και τον σχεδιασμό διαδοχής. Αυτή η υπηρεσία στόχο έχει να βοηθήσει τους coachees σε θέματα αυτογνωσίας, αναγνώρισης δυνατοτήτων, ανάπτυξης νέων ή και διαφορετικών τρόπων σκέψης, με απώτερο σκοπό την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη. Αρχικά το executive coaching παρεχόταν μόνο από εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ τώρα παρέχεται και εσωτερικά.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη: Η συνεχής μάθηση αποτελεί κύριο μέρος της κουλτούρας του οργανισμού μας. Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν σε στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, βάσει των προσωπικών εκπαιδευτικών τους αναγκών και προτεραιοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση ο οργανισμός μας προχωρά σύντομα στη δημιουργία μιας ακαδημίας, με τη βοήθεια των συνεργατών μας Human Asset και Deloitte, όπου η εκπαίδευση θα παρέχεται στη βάση μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής δομής και σχεδίου. Επιπρόσθετα, ως μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης, ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας να αιτείται για νέες θέσεις εργασίας στον οργανισμό ή για μεταφορά σε άλλη θέση, τμήμα ή αεροδρόμιο - Λάρνακα ή Πάφο -προσωρινά ή και μόνιμα.

Διαχείριση ταλέντων: Με γνώμονα τη διαχρονική διασφάλιση των ηγετικών ικανοτήτων και των τεχνικών γνώσεων κι εμπειριών στον οργανισμό, προχωρήσαμε στη δημιουργία και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων.

Επικοινωνία και συνεργασία: Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο θέμα της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού μας. Η σωστή και διαφανής επικοινωνία παρέχει τα εχέγγυα για μια αποτελεσματική συνεργασία και κατά συνέπεια για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Πέραν των διαφόρων πρακτικών που εφαρμόζουμε για την ενίσχυση της επικοινωνίας, έχουμε δημιουργήσει διάφορες επιτροπές με συγκεκριμένο ρόλο και στόχο, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν συνάδελφοι απ’ όλα τα τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο προσωπικό να γνωρίσει καλύτερα συναδέλφους από άλλα τμήματα και να αποκτήσει γνώση σε άλλα επιχειρησιακά θέματα εκτός του τομέα του.

Ευεξία - being well: Πρόσφατα έχουμε υιοθετήσει το πρόγραμμα ευεξία - being well. Ο σκοπός του είναι η ενημέρωση σε θέματα ευεξίας και η παροχή πρακτικών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός υγιούς, ευτυχισμένου και πιο παραγωγικού τρόπου ζωής.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας