Έρευνα Οργανισμού Νεολαίας για τους νέους και τις νέες της υπαίθρου

Δελτίο Τύπου  28/11/2022 11:25
Έρευνα Οργανισμού Νεολαίας για τους νέους και τις νέες της υπαίθρου

Έρευνα Οργανισμού Νεολαίας για τους νέους και τις νέες της υπαίθρου

Δελτίο Τύπου  28/11/2022 11:25

Την τρέχουσα κατάσταση, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων της υπαίθρου μελέτησε παγκύπρια έρευνα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τον ερευνητικό οργανισμό IMR - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα 25/11/2022, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ομόδους με τη συμμετοχή νέων της Σχολής Ομόδους.

Στην έρευνα συμμετείχαν 500 νέοι και νέες, ηλικίας 18-35 ετών που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές. Η έρευνα μελέτησε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας τους, τις ανάγκες τους ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ευκαιρίες και το βαθμό συμμετοχής τους σε τοπικές δράσεις και το βαθμό επίγνωσης και αξιολόγησης υφιστάμενων σχεδίων του Κράτους. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 και αφορούσε παγκύπρια κάλυψη αγροτικών περιοχών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 8 στους 10 νέους & νέες αισθάνονται αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι/ες από τη ζωή τους στην ύπαιθρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων (66%) δηλώνει πως διαμένει στην ύπαιθρο επειδή είναι ο τόπος καταγωγής του. Ακολουθούν παράμετροι που αφορούν την επιθυμία τους να βρίσκονται κοντά στην οικογένειά τους (36%) και στο φυσικό περιβάλλον (35%).

Ένας στους δύο νέους και νέες (57%) εντοπίζουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα της διαμονής στην ύπαιθρο τις περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης (απασχόλησης).  Ακολουθεί το ζήτημα των συγκοινωνιών και του οδικού δικτύου το οποίο έχει αναφερθεί από ποσοστό της τάξης του 40% των νέων και οι περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης σε ποσοστό 29%.

Όσον αφορά το βαθμό συμμετοχής, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι 6 στους 10 νέους/νέες δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε δράσεις της κοινότητας τους. Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν τη δεύτερη κατά σειρά πιο δημοφιλή δραστηριότητα, με έναν στους δύο (50%) να δηλώνει πως λαμβάνει μέρος σε τέτοιου είδους δράσεις.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 1 στους 2 συμμετέχοντες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με την πρόσβασή τους σε τραπεζικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες σε συνάρτηση με την περιοχή διαμονής τους.

Μέσα από τις αναφορές των ερωτηθέντων, αναδύεται επίσης η αναγκαιότητα για ενίσχυση του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των χώρων με ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους της υπαίθρου, καθώς πάνω από το 50% των νέων υποστηρίζουν πως οι διαθέσιμες υποδομές των πιο πάνω τομέων τους αφήνουν δυσαρεστημένους.

Όσον αφορά το βαθμό ενημέρωσής τους για τα υφιστάμενα προγράμματα/σχέδια κινήτρων του Κράτους για τους κατοίκους της υπαίθρου, το 38% απάντησε ότι τα γνωρίζει σε μικρό βαθμό και το 30% καθόλου. Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών αποτελεί το σχέδιο με τα μεγαλύτερα επίπεδα αναγνωρισιμότητας ανάμεσα στους νέους της υπαίθρου, με το 60% των ερωτηθέντων να το γνωρίζει ή να το έχει ακουστά.

Τέλος, τα σχέδια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τους νέους της υπαίθρου εγείρονται από την πλειοψηφία των νέων (81%) ως μείζονος σημασίας προγράμματα που χρήζουν άμεσης ανάπτυξης ή υποστήριξης από το Κράτος για την καλύτερη στήριξή τους.

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στη σελίδα του Τομέα Πολιτικής youthpolicy.onek.org.cy.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας