Ο ΠΣΕΑΔ στη γενική συνέλευση της «BIPAR» για το έτος 2022

InBusinessNews  22/07/2022 10:06
Ο ΠΣΕΑΔ στη γενική συνέλευση της «BIPAR» για το έτος 2022

Ο ΠΣΕΑΔ στη γενική συνέλευση της «BIPAR» για το έτος 2022

InBusinessNews  22/07/2022 10:06

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο της διεθνούς του δραστηριότητας είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών «BIPAR».

Στις 23 με 24 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του BIPAR για το έτος 2022, στην οποία η Κύπρος και ο ΠΣΕΑΔ εκπροσωπήθηκαν από την κα Μαρία Καπαρή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΑΔ.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα κράτη μέλη αντάλλαξαν απόψεις και μεταξύ άλλων, αποδείχτηκε ότι τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία, υφίστανται και επηρεάζουν ακόμη και τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τα υπόλοιπα κράτη μέλη εστίασε κυρίως σε θέματα όπως τα δικαιώματα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η ανταμοιβή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η σύγκρουση συμφερόντων.

Στα πλαίσια συνεργασίας των κρατών μελών, τέθηκαν σημαντικοί στόχοι από πλευράς BIPAR, ώστε να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κλάδο σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σπουδαιότητα αυτών των διεθνών συναντήσεων έγκειται στο ότι διαμορφώνονται τα πλαίσια πολιτικών εντός των οποίων καλούνται οι κυβερνήσεις εν συνεχεία να νομοθετήσουν.

Ταυτόχρονα, φανερώνεται η σημασία της δυναμικής εκπροσώπησης της Κύπρου, με στόχο, τόσο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών -μελών του ΠΣΕΑΔ- όσο και την εναρμόνιση της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο ΠΣΕΑΔ αντιπροσωπεύει και προστατεύει τα συμφέροντα των διαμεσολαβητών μελών του και των πελατών τους.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας