Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ 9 επιχειρήσεις στον κλάδο της τουβλοποιίας

  24/06/2022 18:03
Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ 9 επιχειρήσεις στον κλάδο της τουβλοποιίας

Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ 9 επιχειρήσεις στον κλάδο της τουβλοποιίας

  24/06/2022 18:03

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε να διενεργήσει αιφνίδιους επί τόπου ελέγχους σε γραφεία και χώρους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προμήθεια και διάθεση τούβλων για ενδεχόμενες παραβάσεις των προνοιών του άρθρου 3(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, καθώς και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εν λόγω αιφνίδιος επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής σε σχέση με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και/ή συμπεριφορές των επιχειρήσεων:

  • (1) Κεραμείον Κακογιάννης Λτδ,
  • (2) Κεραμείον Ανδρέας Κασάπης Λτδ,
  • (3) Επιχειρήσεις Μέλιος & Παφίτης Λίμιτεδ,
  • (4) Κεραμοποιεία Παλαικύθρου (Κ.Α.Π.Α.) Λτδ,
  • (5) Κεραμουργεία Χρυσάφη Λίμιτεδ,
  • (6) Κεραμοποιεία Παλαικύθρου "Ο Γίγας" Λτδ,
  • (7) Τουβλοποιεία Παλαικύθρου “Ο Γίγας” Λτδ,
  • (8) United Brickworks Limited, και
  • (9) Ledra Brick Factory Limited

ή/και των μητρικών, θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων τους επιχειρήσεων, στην παραγωγή, προμήθεια και διάθεση τούβλων, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου, καθώς και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Οι αιφνίδιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 23/06/2022.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού, παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας