Οι δράσεις και το έργο ΟΕΒ κατά το 2021

InBusinessNews  22/05/2022 12:40
Οι δράσεις και το έργο ΟΕΒ κατά το 2021

Οι δράσεις και το έργο ΟΕΒ κατά το 2021

InBusinessNews  22/05/2022 12:40

Στις δραστηριότητες της κατά τη διάρκεια του 2021 αναφέρεται η ΟΕΒ με αφορμή την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι διαφύλαξε τα εργασιακά θέσμια και τους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας, συμμετείχε ενεργά στον διάλογο για την οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, την ρύθμιση της Τηλεργασίας και τον εκσυγχρονισμό του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. 

Σημειώνει επίσης ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, των περιορισμών που υφίστανται από την τήρηση των υγειονομικών μέτρων και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, αλλά και το κλίμα αβεβαιότητας που παραμένει με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων να κρίνεται αβέβαιη, αρκετές Συλλογικές Συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και ως εκ τούτου παραμένουν στις αρχές του 2022 υπό διαπραγμάτευση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΟΕΒ συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση και αναθεώρηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας των επιχειρήσεων και στον σχεδιασμό των Ειδικών Σχεδίων Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ΟΕΒ διατήρησε ενήμερο τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την έκδοση των Υπουργικών Διαταγμάτων και την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την ετοιμασία σχετικών ενημερωτικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών σημειωμάτων για διευκόλυνση των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές μεταβάλλονταν.

Παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σημείωσε μεγάλη αύξηση ύψους 8,0% (-6,0%: 2020) ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 2,5% (-0,6%: 2020).

Η ανεργία παρουσίασε ελάχιστη μείωση με το ποσοστό να περιορίζεται στο 7,5% για το έτος (7,6%: 2020). Καθοριστικό παράγοντα για την συγκράτηση των θέσεων εργασίας αποτέλεσε η συνέχιση των Ειδικών Σχεδίων Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021 (με σταδιακή μείωση των δικαιούχων), η συμμετοχή στα οποία προϋπόθετε την μη απόλυση προσωπικού για οικονομικούς λόγους. 

Προστίθεται ότι με τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την διαχείριση της πανδημίας κατά το 2020, η ΟΕΒ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ειρηνική ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων με συγκράτηση του εργατικού κόστους και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Κατά το 2021, δεν καταβλήθηκε μισθολογική αύξηση λόγω της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στον ιδιωτικό τομέα (εκεί και όπου εφαρμόζεται ο θεσμός της ΑΤΑ), αφού δεν επληρούτο η προϋπόθεση της Μεταβατικής Συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, για θετικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ως εκ τούτου, η ΑΤΑ παρέμεινε στο 1,27% επί των νέων βασικών μισθών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από 1/1/2018.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, των περιορισμών που υφίστανται από την τήρηση των υγειονομικών μέτρων και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, αλλά και το κλίμα αβεβαιότητας που παραμένει με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων να κρίνεται αβέβαιη, αρκετές Συλλογικές Συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και ως εκ τούτου παραμένουν στις αρχές του 2022 υπό διαπραγμάτευση.

Οι διαβουλεύσεις για τα μεγάλα κεφάλαια των εργασιακών θεμάτων που εγέρθηκαν κατά το 2021 και που αφορούν την θέσπιση εθνικού κατώτατου μισθού, την ΑΤΑ και την Στρατηγική Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού θα συνεχιστούν κατά το 2022.

Πέρα από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2021 ανέπτυξε έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, διαφύλαξε τα εργασιακά θέσμια και τους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας, συμμετείχε ενεργά στον διάλογο για την οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και συμμετείχε ανελλιπώς στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, την ρύθμιση της Τηλεργασίας και τον εκσυγχρονισμό του Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Ακόμη, συνέβαλε ενεργά στην διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των Σχεδίων Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων, και του Σχεδίου για την εργασιακή αποκατάσταση των αποφυλακισμένων.

Η ΟΕΒ στήριξε τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των συστημάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SISnet και Εργάνη), προώθησε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, ανέπτυξε και υλοποίησε το Έργο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις-Σύγχρονες Επιχειρήσεις» με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Επιπρόσθετα, ως ο εκπρόσωπος των Εργοδοτών σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα τόσο στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσο και στα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας