Εποπτεία και ρύθμιση πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο από τις Αρχές Ραδιοτηλεόρασης των χωρών μελών της Ε.Ε.

Εποπτεία και ρύθμιση πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο από τις Αρχές Ραδιοτηλεόρασης των χωρών μελών της Ε.Ε.

Εποπτεία και ρύθμιση πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο από τις Αρχές Ραδιοτηλεόρασης των χωρών μελών της Ε.Ε.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιητικός νόμος 197(Ι)/2021, ο οποίος τροποποιεί τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 έως 2021.

O υπό αναφορά νόμος είναι κυρίως εναρμονιστικός και βασικό στόχο έχει να ενσωματώσει στην εθνική μας νομοθεσία τις πρόνοιες της νέας Κοινοτικής Οδηγίας 2018/1808/ΕΕ. Πέραν από σημαντικές πρόνοιες που ενισχύουν και διασφαλίζουν την ανεξαρτησία που πρέπει να διέπει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Οπτικοακουστικών Μέσων, την ενίσχυση των κριτηρίων που αφορούν στην προστασία των ανήλικων τηλεθεατών, την αποφυγής ρητορικής μίσους και την πρόσβαση ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία σε τηλεοπτικά προγράμματα, η νέα Κοινοτική Οδηγία εισαγάγει για πρώτη φορά διατάξεις που αφορούν στην εποπτεία και στη ρύθμιση των πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο, μιας καθαρά διαδικτυακής υπηρεσίας. Μια καινοτομία που πολλοί έχουν ερμηνεύσει ότι σηματοδοτεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εποπτεία και ρύθμιση υπηρεσιών του διαδικτύου.

Οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, όπως για παράδειγμα το γνωστό σε όλους YouTube, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες/συνδρομητές να αναρτούν δικά τους βίντεο ενώ, ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι πως οι εταιρείες που τις διαχειρίζονται δεν έχουν τη συντακτική ευθύνη για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που προσφέρεται στις πλατφόρμες αυτές.

Σε πρώτο στάδιο, ο στόχος της νέας Κοινοτικής Οδηγίας είναι όπως υποχρεωθούν οι εν λόγω πλατφόρμες να υιοθετήσουν «φίλτρα» και μηχανισμούς που να περιορίζουν και/ή να απαγορεύουν την πρόσβαση ανήλικων χρηστών στο περιεχόμενό τους, αναλόγως με την καταλληλόλητά του. Η υποχρέωση και η ευθύνη των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Οπτικοακουστικών Μέσων και κατά συνέπεια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, είναι να εντοπίσουν τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στις χώρες τους, και με την εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών και κανονισμών, να φροντίσουν ώστε αυτές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την υιοθέτηση και την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω μέτρων προστασίας στην πρόσβαση ανηλίκων.

Η μη συμμόρφωση των πλατφόρμων με τις σχετικές πρόνοιες τόσο της Οδηγίας όσο και της εθνικής νομοθεσίας των χωρών μελών ή η μη έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών είτε για την πρόθεση λειτουργίας ή την λειτουργία τους στο κράτος όπου εδρεύουν, συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και την επιβολή πολύ ψηλών χρηματικών προστίμων.

Για αυτό  ακριβώς τον λόγο, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου έχει εκδώσει σχετική Ανακοίνωση Τύπου, η οποία αναρτήθηκε τόσο στην επίσημή της ιστοσελίδα (https://crta.org.cy/assets/uploads/pdfs/1.2022VSPinformation13.1.2022.pdf), όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αρχής, με την οποία καλεί όλους τους πάροχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, οι οποίοι προτίθενται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία όπως την ενημερώνουν εκ των προτέρων. Πέραν τούτου, η υπό αναφορά Ανακοίνωση της Αρχής καλεί τους πάροχους των υφιστάμενων πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, όπως την ενημερώσουν για την ύπαρξή τους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μια νέα και πολύ σημαντική αρμοδιότητα στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, διευρύνοντας έτσι τις εξουσίες της, οι οποίες για πρώτη φορά επεκτείνονται πέραν του φάσματος της παραδοσιακής ραδιοτηλεόρασης και στον χωρίς όρια και σύνορα χώρο του διαδικτύου. 

*Διευθυντής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας