Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ): Legal Gala Dinner 2022

InBusinessNews  09/12/2021 13:54
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ): Legal Gala Dinner 2022

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ): Legal Gala Dinner 2022

InBusinessNews  09/12/2021 13:54

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει το Legal Gala Dinner 2022, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 στις 19:30, στο Hilton Nicosia. Στόχος του δείπνου είναι να συγκεντρώσει όλα τα μέλη του Συλλόγου και να αναδείξει τον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο του νομικού επαγγέλματος στην οικονομία της Κύπρου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων με 4390 μέλη. Συστάθηκε δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 του 1960 και βρίσκεται έκτοτε σε λειτουργία. Είναι ο Εποπτικός Φορέας και ανάμεσα στις εξουσίες του περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της τιμής και ανεξαρτησίας τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς, η υπεράσπιση του έvαvτι της δικαστικής και της εκτελεστικής εξoυσίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τηv άσκηση και δεovτoλoγία τoυ επαγγέλματoς. Είναι επίσης  η αρμόδια αρχή για τους δικηγόρους βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (Ν.188 (Ι)/2007) όπως τροποποιήθηκε. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου (CCBA) και μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA).

Το Legal Gala Dinner παρέχει μια αποκλειστική εμπειρία δικτύωσης, προσφέροντας μοναδική ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγή απόψεων με πάνω από 400 στελέχη υψηλού επιπέδου C-suite, κορυφαίους δικηγόρους, ηγέτες επιχειρήσεων, κυβερνητικά στελέχη και μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Legal Gala Dinner 2022 θα φιλοξενήσει τον μοναδικό Richard Susskind, συγγραφέα, ομιλητή και ανεξάρτητο σύμβουλο σε μεγάλες επαγγελματικές επιχειρήσεις και εθνικές κυβερνήσεις/ guru για το μέλλον των επαγγελματικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας στο νομικό επάγγελμα, ο οποίος θα εμπνεύσει το κοινό με τις ιδέες του για καινοτόμες και στρατηγικές εξελίξεις στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Το Gala Dinner απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικούς Συμβούλους, Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη από όλες τις νομικές οντότητες της Κύπρου. Το Gala Dinner θα καλωσορίσει επίσης πολιτικούς, διπλωμάτες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και επαγγελματίες από άλλους συναφείς τομείς της οικονομίας.

Για κρατήσεις, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Διοργανωτές: Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), IMH

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το IMH: Τηλ: 22505555 / Φαξ: 22679820

e-mail: events@imhbusiness.com / ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας