Πώς να λάβεις χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα

InBusinessNews  08/12/2021 09:25
Πώς να λάβεις χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα

Πώς να λάβεις χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα

InBusinessNews  08/12/2021 09:25

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν ένα σύγχρονο μέσο άσκησης δημόσιας πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα ως προς την άντληση κεφαλαίων την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωση, ανάπτυξη και καινοτομία τους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σαφής τάση ως προς την κατεύθυνση αύξησης της χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων έναντι των παραδοσιακών επιχορηγήσεων από τα κράτη-μέλη, τόσο στο επίπεδο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του κανονιστικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, με δυνατότητα συνδυασμού των διαφόρων εργαλείων και με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ως πυλώνα αντιμετώπισης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν, αρκεί να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις κατάλληλες γι αυτές ευκαιρίες, αξιοποιώντας κατά τρόπο αποτελεσματικό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται, είτε μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία, είτε μέσα από εθνικούς πόρους.

Το 5ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης που διοργανώνει η ΙΜΗ, στις 28 Ιανουαρίου 2022 στο Hilton Nicosia, αποτελεί την κύρια τοπική πηγή πληροφόρησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών κι εξειδικευμένης καθοδήγησης στη διεκδίκηση Χρηματοδοτήσεων κι Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Συγκεκριμένα, θα δοθούν χρήσιμες συμβουλές, πληροφορίες και κατευθύνσεις, ώστε ακόμη περισσότερες κυπριακές εταιρείες να υλοποιήσουν τους στόχους τους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη για την Κυπριακή Οικονομία και τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για προγράμματα όπως:

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης
  • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία: Horizon Εurope
  • Πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή: LIFE
  • Erasmus+ 2021 – 2027
  • Σχέδια Χορηγιών Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Σχέδια Χορηγιών από το Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
  • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας, Τουρισμού, Γεωργίας, Ενέργειας, Έρευνας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης κι Επικοινωνίας, καθώς και οι Βιοτεχνίες, έχουν έμπρακτο όφελος από τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα Προγράμματα Χρηματοδότησης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αλλά και τα success stories.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οργανωτής: ΙΜΗ

Χορηγοί Επικοινωνίας: Περιοδικό ΙΝ Βusiness, περιοδικό Gold, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΙΜΗ: Τηλέφωνο: 22505555

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας