Ο ρόλος των πολιτών στην επίτευξη της Ατζέντας 2030

InBusinessNews  07/12/2021 09:13
Ο ρόλος των πολιτών στην επίτευξη της Ατζέντας 2030

Ο ρόλος των πολιτών στην επίτευξη της Ατζέντας 2030

InBusinessNews  07/12/2021 09:13

Η σημερινή παγκόσμια κοινωνία χαρακτηρίζεται από διασύνδεση και αλληλεξάρτηση, καθώς και από εξαιρετικά σύνθετες και σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, στην πολιτική,  στην εκπαίδευση.

Για την οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος, αναζητούνται οι τρόποι που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και θα ενθαρρύνουν την έρευνα, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή εμπειριών.  Πρόκειται για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ενεργό Πολιτότητα αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος Εκπαίδευσης της UNESCO, που εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 και στο πλαίσιο δράσης «Εκπαίδευση 2030».  Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες καλούνται να διασφαλίσουν ότι  οι πολίτες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, του αειφόρου τρόπου ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της ειρήνης, της ενεργού συμμετοχής, της εκτίμησης της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Πώς η παιδεία, λοιπόν, διαμορφώνει τους ενεργούς πολίτες του αύριο;  Πόσο αειφόρος είναι ο τρόπος ζωής μας;  Πώς οι καθημερινές επιλογές μας μπορούν να συμβάλουν σε έναν καλύτερο κόσμο;  Γιατί ο ρόλος των πολιτών είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030 και μέσω ποιων διαδικασιών μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του πολίτη σε θέματα συν-σχεδιασμού και ενεργού εμπλοκής του σε πολιτικές και δράσεις που άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του;

Απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα θα κληθούν να δώσουν οι: Πρόδρομος Προδρόμου - Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κωνσταντίνος Φελλάς - Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νατάσα Φρειδερίκου - Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Άντρη Ανδρονίκου - Επιστημονική Διευθύντρια του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια και Σουσάνα Ελίσα Παύλου - Διευθύντρια Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, στο πλαίσιο συζήτησης με τίτλο «Ατζέντα 2030: Παιδεία και Κοινωνία των Πολιτών».  Η συζήτηση θα διεξαχθεί στο Συνέδριο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030», που διοργανώνει, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΠΠΑΝ).

Το Συνέδριο θα αποτελέσει «πρόσφορο έδαφος» για εμπλοκή/συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (stakeholders) στα θέματα που άπτονται των 17 Στόχων στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της Παγκόσμιας Ατζέντας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αποτελεσματική προώθησή τους και ενσωμάτωσή τους σε επίπεδο πολιτικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό.  Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα από τον χώρο της πολιτικής, του επιχειρηματικού τομέα, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιστήμης, της κοινωνίας των πολιτών να αλληλεπιδράσουν. Μέσα από τις διαφορετικές και ποικίλες οπτικές και απόψεις, θα αναζητηθεί το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας αειφορίας, στην ουσιαστική προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων.  Αυτό θα ενισχύσει την προσπάθεια εδραίωσης των στόχων της Παγκόσμιας Ατζέντας στην κοινωνία και στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα θέματα που άπτονται της αειφορίας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους του χώρου της πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή κάντε κλικ εδώ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας