Αποτελεσματικές πολιτικές για την αειφορία

InBusinessNews  06/12/2021 11:10
Αποτελεσματικές πολιτικές για την αειφορία

Αποτελεσματικές πολιτικές για την αειφορία

InBusinessNews  06/12/2021 11:10

Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα και σε έναν υγιή πλανήτη, ενώ παράλληλα συνιστούν μια πρόσκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.  Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030.  Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.  Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Ποιες οι βασικές προτεραιότητες της Κύπρου σε σχέση με την Παγκόσμια Ατζέντα 2030, ποιες οι προκλήσεις και οι διαδικασίες αντιμετώπισής τους;  Ποια είναι η διασύνδεση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τους Στόχους;  Πώς η πολιτική μπορεί να είναι επωφελής για την αειφορία της κοινωνίας και την ευημερία των πολιτών και πώς οι πολιτικές μπορούν να καταστούν αποτελεσματικές προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μοντέλων αειφορίας στην κοινωνία;  Οι ισχύουσες κρατικές πολιτικές υπηρετούν το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης κοινωνία-περιβάλλον-οικονομία;

Στα πιο πάνω ερωτήματα θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις οι: Αννίτα Δημητρίου - Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κωνσταντίνος Πετρίδης - Υπουργός Οικονομικών, Παναγιώτης Ζαφείρης - Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Αντρέας Ασσιώτης - Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, Πρόεδρος Καθοδηγητικής Επιτροπής Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας και Δρ Νικόλας Κυριακίδης - Ιδρυτής Cyprus Forum, στο πλαίσιο συζήτησης με τίτλο «Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης: Πολίτες, Πολιτικοί και Πολίτες».  Η συζήτηση θα διεξαχθεί στο Συνέδριο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030», που διοργανώνει, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΠΠΑΝ).

Το Συνέδριο θα αποτελέσει «πρόσφορο έδαφος» για εμπλοκή/συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (stakeholders) στα θέματα που άπτονται των 17 Στόχων στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της Παγκόσμιας Ατζέντας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αποτελεσματική προώθησή τους και ενσωμάτωσή τους σε επίπεδο πολιτικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό.  Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα δοθεί η δυνατότητα σε άτομα από τον χώρο της πολιτικής, του επιχειρηματικού τομέα, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επιστήμης, της κοινωνίας των πολιτών να αλληλεπιδράσουν. Μέσα από τις διαφορετικές και ποικίλες οπτικές και απόψεις, θα αναζητηθεί το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας αειφορίας, στην ουσιαστική προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων.  Αυτό θα ενισχύσει την προσπάθεια εδραίωσης των στόχων της Παγκόσμιας Ατζέντας στην κοινωνία και στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα θέματα που άπτονται της αειφορίας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους του χώρου της πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, κάντε κλικ εδώ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας