Infocredit Group: Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030

Sponsored Article  22/11/2021 07:15
Infocredit Group: Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030

Infocredit Group: Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030

Sponsored Article  22/11/2021 07:15

Η κυπριακή οικονομία μετά και την κρίση του 2013, αλλά και την πανδημία, βρίσκεται στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα με σημάδια ανάπτυξης. Προβλέπεται ότι η κυπριακή́ οικονομία θα κινηθεί σε πιο ασφαλή́ μονοπάτια, με την Infocredit Group να εστιάζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, ατενίζοντας με αισιοδοξία την πορεία της προς το 2030.

Η αύξηση του ανταγωνισμού, η τεχνολογική πρόοδος, το ενεργειακό κόστος και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Δυναμισμός και Ευελιξία

Η Κύπρος έχει δικαίως χαρακτηριστεί́ ως μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη δυνητική ανάπτυξη με το 2030 να αποτελεί ορόσημο για το νησί μας καθώς άρχισε να εφαρμόζεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Η Κύπρος έχει έμπρακτα αποδείξει ότι διαθέτει μια δυναμική́ και ευέλικτη οικονομία και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις και πιέσεις προερχόμενες από την παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Η ετοιμότητα ανταπόκρισής της στις διεθνείς τάσεις των αγορών, καθώς και η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας της.

Σημάδια Ανάπτυξης

Παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης και του κορωνοϊού είναι ακόμα εμφανής η οικονομική́ ανάπτυξη της Κύπρου παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης σε διάφορους τομείς. Η αύξηση του ανταγωνισμού, η τεχνολογική πρόοδος, το ενεργειακό κόστος, η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν τις κυριότερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Τάση για Διαφάνεια

Τα μηνύματα που λαμβάνει η Infocredit Group, τόσο από την αγορά όσο και μέσω των ερευνών που πραγματοποιεί, φανερώνει μια γενική τάση προς τη βελτιωμένη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Η τάση εκσυγχρονισμού, που ξεκινά από τη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, περνά στην κουλτούρα των ίδιων των εταιρειών και αυτό μας δημιουργεί την αισιοδοξία ότι στην δεκαετία που διανύουμε θα βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να συμμορφώνονται και να λειτουργούν κάτω από συνθήκες διαφάνειας. Μία τέτοια αλλαγή θα επιτρέψει στους εμπορευόμενους να αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία, μειώνοντας τους κινδύνους και αποφεύγοντας τις παγίδες της αγοράς.

Ασφαλέστερα Μονοπάτια

Από την άλλη, η πίεση για συμμόρφωση με τους κανονισμούς όσον αφορά τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας οδηγεί όλο και περισσότερες εταιρείες στο να εφαρμόζουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, που θα τις κρατήσουν μακριά από κανονιστικούς κινδύνους. Με αυτά τα δεδομένα και νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυπριακή οικονομία προβλέπεται να κινηθεί σε πιο ασφαλή μονοπάτια από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Συνεπώς, αναμένουμε να δούμε πιο υγιή αγορά με προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ας μην ξεχνάμε ότι η πραγματική ανάπτυξη και η ευημερία των πολιτών είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τομείς Ανάπτυξης

Υπηρεσίες

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενος και αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας. Η Κύπρος έχει διαμορφωθεί σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό, χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο. Η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των υπηρεσιών, η υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, η ρύθμιση και η εποπτεία των αγορών, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και της διασφάλισης συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού και σταθερότητας είναι καθοριστικά για τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα.

Τουρισμός και Κατασκευές

Δύο σημαντικό τομείς στους οποίους βασίζεται διαχρονικά η κυπριακή οικονομία είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές. Ο τουρισμός, με την εύθραυστη φύση του και μετά το μεγάλο πλήγμα (λόγω κορωνοϊού) προσπαθεί να ανακάμψει με ποικίλους τρόπους. Το γεγονός ότι η Κύπρος ευνοείται από το πολιτικό σκηνικό της περιοχής και για όσο καιρό η Κύπρος μένει εκτός των πολεμικών ζωνών, πρόκειται για ένα τομέα που αναμένουμε ανάπτυξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση κινείται προς την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την προσφορά μίας «ολοκληρωμένης μεσογειακής» εμπειρίας.

Από την άλλη, ο κατασκευαστικός τομέας προσπαθεί να ανακάμψει από το 2013 και μετέπειτα. Χάρη στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου που έφερε ξένους επενδυτές είδε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ίσως η εισροή αμφιλεγόμενων κεφαλαίων να έφερε υπερβολική αισιοδοξία ως προς την ανάπτυξη καθώς η πραγματική τάση θα διαφανεί με την αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών για προστασία από το ξέπλυμα χρήματος και τη συνετή οικοδόμηση, η οποία ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Για την ώρα, όμως, μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, αφού η αυξητική τάση είναι δεδομένη όχι μόνο για τους μεγαλεπήβολους πύργους, αλλά και για κατοικίες. 

Εκπαίδευση

Φυσικά, σε μια μικρή οικονομία όπως την κυπριακή, τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα, δίνοντας την ευκαιρία σε διάφορους τομείς να μας εκπλήσσουν ευχάριστα. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση παρουσιάζει, επίσης, ραγδαία ανάπτυξη, αφού η βελτίωση στην ποιότητα των πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με το σκηνικό που διαμορφώνει το Brexit, φαίνεται να ευνοούν τόσο την παραμονή Κυπρίων φοιτητών όσο και την εισροή ξένων.

Φυσικό Αέριο

Αναμφίβολα, η εξόρυξη φυσικού αερίου αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα βασικό τομέα της κυπριακής οικονομίας. Πλην όμως, το ρευστό σκηνικό γύρω από τα θέματα της ενέργειας δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις, αφού η Μεσόγειος και οι ενεργειακοί αγωγοί γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών με συγκρουόμενα συμφέροντα. Συνεπώς, για την ώρα οι πολλοί αστάθμητοι παράγοντες δεν μας επιτρέπουν να προβλέψουμε ούτε το πότε θα δούμε το φυσικό αέριο να μπαίνει σε αγωγούς, ούτε ακόμα ποια κράτη και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθούν από τη διαδικασία μεταφοράς και πώλησης. Το νομικό καθεστώς μπορεί να ευνοεί την Κυπριακή Δημοκρατία, άρα και την οικονομία της, αλλά στη διεθνή σκακιέρα η κατανομή του πλούτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ισοζύγιο των εμπλεκομένων δυνάμεων. Η απερχόμενη δεκαετία μας δείχνει ότι η διαδικασία θα είναι αργή, με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος χωρίς να διασαλευθεί η ειρήνη.

Ο ρόλος της Infocredit Group

Ο τομέας της επιχειρηματικής πληροφόρησης με τρείς βασικούς πυλώνες, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική διακυβέρνηση, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η Infocredit Group προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εμπορικής πληροφόρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν πλέον να συνδυαστούν και αποτελούν αναγκαιότητα στη σύγχρονη αγορά για διασφάλιση της ρευστότητας της κάθε επιχείρησης.

Λύσεις Ασφαλείας

Μέσα από τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης, σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και οι πόροι μιας επιχείρησης, για να επιτευχθεί η βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της. Βελτιώνοντας συνεχώς τις λύσεις και τα προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας και προσθέτοντας συνεχώς καινούρια, βρισκόμαστε πάντοτε στην κορυφή όχι μόνο της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και του σύγχρονου τρόπου σκέψης, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων, μακριά από κινδύνους.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε σχετικό συνέδριο πιστωτικού κινδύνου, που διοργάνωσε στο παρελθόν η Infocredit Group, αναδείχθηκαν όλες οι διαστάσεις του πιστωτικού κινδύνου με αναφορές στους τρόπους χρηματοδότησης, τους οικονομικούς, νομικούς και πολιτικούς κινδύνους. Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορούν, πλέον, να συνδυάζονται επίσημες και ανεπίσημες οικονομικές πηγές, καθώς και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, για να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα ως προς τη λειτουργεία μιας επιχείρησης.

Κρατική Ενίσχυση

Το κράτος με την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και διασφάλισης συνθηκών δικαίου ανταγωνισμού, μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να συνεισφέρει στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Πάταξη της Διαφθοράς

Η πάταξη της διαφθοράς και η εφαρμογή της νομοθεσίας σε συνθήκες διαφάνειας, σε ένα βέλτιστο κανονιστικό περιβάλλον, είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό θα δώσει στην αγορά το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας και στον κάθε επιχειρηματία τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί ελεύθερα χωρίς παρεμβάσεις. Η συνέχιση ισχυρών και ποικίλων διεθνών σχέσεων, καθώς και η βελτιστοποίηση των πόρων μας είναι πρώτιστης σημασίας.

Για το Κοινό Καλό

Η Infocredit Group παραμένει πιστή στις αρχές της, με πρωταρχικό στόχο ένα σύγχρονο ευέλικτο οργανισμό, ωφέλιμο στην κοινωνία μας. Στόχος μας είναι, επίσης, να διατηρηθούμε στην κορυφή της παροχής σύγχρονων λύσεων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, εξελίσσοντας συνεχώς τα προϊόντα μας, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.

Διεθνείς Συνεργασίες

Οι διεθνείς συνεργασίες μας με μεγάλους οργανισμούς, όπως η Lexisnexis στην κανονιστική συμμόρφωση, η VinciWorks στη διαδικτυακή επαγγελματική εκπαίδευση και το ινστιτούτο Εταιρικής Διακυβέρνησης Chartered Governance Institute UK and Ireland,  μαζί με νέους συνεργάτες, μας επιτρέπουν να βλέπουμε μακριά και έξω από τα όρια του νησιού μας. Με γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με παρουσία σε Ελλάδα, Μάλτα, Ρωσία και Ρουμανία και μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών, δεν μπορούμε παρά να θέτουμε στόχους συνεχούς ανάπτυξης, με την παροχή σύγχρονων λύσεων εναρμονισμένων με τις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς.

Τρόπος Ζωής η ΕΚΕ

Πέραν τούτων, καταβάλουμε μια συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης των δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Θέλουμε η ανάπτυξή μας να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα. Η βιώσιμη ανάπτυξη με όσο το δυνατό μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και η προσφορά μας στην κοινωνία και στους συνανθρώπους μας, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, είναι για την Infocredit Group τρόπος ζωής που θα καθορίσει και τα βήματά μας στο μέλλον.

Λίγα Λόγια για την Infocredit Group

Η Infocredit Group αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία πέραν των 45 χρόνων. H Infocredit Group προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσα από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, όπως LexisNexis Risk Solutions (RELX Group), VinciWorks, ICSA, MACM, eID και Finclude, η Infocredit Group στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και ηθικών τους υποχρεώσεων.

‘’Στόχος μας είναι να διατηρηθούμε στην κορυφή της παροχής σύγχρονων λύσεων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης’’

Στοιχεία Επικοινωνίας

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας