Πηλείδου: €547 εκατ. για μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία

InBusinessNews  22/10/2021 14:11
Πηλείδου: €547 εκατ. για μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία

Πηλείδου: €547 εκατ. για μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία

InBusinessNews  22/10/2021 14:11

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης την περίοδο 2021-2027, με στόχο να καταστεί πιο πράσινη και ανταγωνιστική η κυπριακή οικονομία.

Όπως ανέφερε η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου στο πλαίσιο του 12ου Limassol Economic Forum, πέραν των €547 εκατ. θα διοχετευθούν για να γίνει πιο πράσινη και να ανακάμψει η οικονομία τα επόμενα έξι χρόνια. Συγκεκριμένα, το 61% (€334 εκατ.) αφορούν το πρασίνισμα της οικονομίας και το 38% (€208 εκατ.) την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Από που θα αντληθούν τα κονδύλια
Πιο αναλυτικά, €293 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), €209 εκατ. από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, €40 εκατ. από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, €3,8 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό και €0,83 εκατ. από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Αναλύοντας τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο μονοπώλιο στην αγορά ηλεκτρισμού, την έλλειψη υποδομών για αποθήκευση ηλεκτρισμού, την υψηλή εξάρτηση από εισαγωγή πετρελαιοειδών, τη μη ύπαρξη φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, την εποχικότητα στη ζήτηση για ενέργεια, αλλά και τις δυνατότητες για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση.

Προώθηση ΑΠΕ
Όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, η οποία βασίζεται στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας επεσήμανε ότι στηρίζεται σε πυλώνες, όπως πλήρης φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος του 2022, άρση της ενεργειακής απομόνωσης, με την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην Κύπρο μέσω διασυνδέσεων σε ρεύμα και φυσικό αέριο.

Ταυτόχρονα, στους στόχους εντάσσεται η περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Φιλελευθεροποίηση αγοράς ηλεκτρισμού μέχρι τέλος 2022
Εξάλλου, η κ. Πηλείδου επεσήμανε την ανάγκη προώθησης του net metering και net billing, των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, του συστήματος e-mobility (του Υπουργείου Μεταφορών), των έξυπνων συστημάτων σε σπίτια, επιχειρήσεις και δήμους.

Αναλύοντας τον πυλώνα της πλήρους φιλελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού μέχρι το τέλος του 2022, εξήγησε ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων και παραγωγών, με τους καταναλωτές να επωφελούνται, με καλύτερες τιμές και βελτιωμένες υπηρεσίες.

Όσον αφορά το λογισμικό για τη διαχείριση της αγοράς, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Απρίλιο του 2022.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας