283 υποθέσεις σε ένα χρόνο ενώπιον του Πειθαρχικού του ΠΔΣ

InBusinessNews  19/10/2021 17:22
283 υποθέσεις σε ένα χρόνο ενώπιον του Πειθαρχικού του ΠΔΣ

283 υποθέσεις σε ένα χρόνο ενώπιον του Πειθαρχικού του ΠΔΣ

InBusinessNews  19/10/2021 17:22

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης του ΠΔΣ, τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, όπου παρουσιάστηκε το έργο που έχει επιτελεστεί κατά τη χρονική περίοδο «Οκτώβριος 2020 – Οκτώβριος 2021», η κ. Αλεξία Κουντουρή, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΔΣ, αναφέρθηκε στις ενέργειες και τη δράση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο που διορίστηκε από το Συμβούλιο του ΠΔΣ τον Οκτώβριο του 2020 απευθείας μετά τον καταρτισμό του σε σώμα, έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα τρεις βασικούς άξονες: Την επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διαφάνεια στα πεπραγμένα του και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, του ιδίου του δικηγορικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, έχουν προωθηθεί και υλοποιηθεί μία σειρά από ενέργειες, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

Έχουν δημιουργηθεί τρία μόνιμα κλιμάκια τα οποία εξετάζουν ταυτόχρονα υποθέσεις, ενώ ένα από τα μέλη έχει αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού της όλης δράσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Από τις 5/11/2020, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, μέχρι τις 13/10/2021 το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλήφθηκε συνολικά 283 υποθέσεων, εκ των οποίων: Στις 109 εκδόθηκε απόφαση, στις 6 επιφυλάχθηκε απόφαση, στις 4 επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση, οι 16 αποσύρθηκαν και οι 139 βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης, οι οποίες αφορούν σε ισχυρισμούς για αντιδεοντολογική συμπεριφορά δικηγόρων.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των υποθέσεων και δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Με στόχο τη σωστή και γρήγορη ενημέρωση και τον τάχιστο χειρισμό διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν, πραγματοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε μηνιαία βάση.

Όσον αφορά τις αποφάσεις όλων των Ποινικών Δικαστηρίων για καταδίκες δικηγόρων, με σχετική απόφαση και ενέργειες προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Αρχιπρωτοκολλητή, πλέον αποστέλλονται αυθημερόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποφασίζεται κατά περίπτωση η έναρξη ή όχι πειθαρχικής διαδικασίας.

Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των σημαντικών αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για σκοπούς διαφάνειας.

Έχουν επίσης υιοθετηθεί εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έχει εκσυγχρονιστεί το τμήμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ.

Επιπλέον, εξετάζεται το ζήτημα που προκύπτει στις περιπτώσεις όπου καταχωρείται κατηγορητήριο εναντίον δικηγόρου για σοβαρά ποινικά αδικήματα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ρυθμίζεται νομοθετικά.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει μεταστεγαστεί από τα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στα γραφεία του ΠΔΣ και έχει προσληφθεί μια ακόμη λειτουργός με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας