Αυξημένα κέρδη για τη Minerva το πρώτο εξάμηνο του 2021

InBusinessNews  28/09/2021 12:03
Αυξημένα κέρδη για τη Minerva το πρώτο εξάμηνο του 2021

Αυξημένα κέρδη για τη Minerva το πρώτο εξάμηνο του 2021

InBusinessNews  28/09/2021 12:03

Στις €227.355 ανήλθε το κέρδος της Μινέρβα Ασφαλιστικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020. 

Πιο αναλυτικά, για την πρώτη εξαμηνία του 2021 το Συγκρότημα είχε πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα ύψους €8.147.861 σε σύγκριση με €7.206.532 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το καθαρό κέρδος για την περίοδο ανήλθε στις €227.355 σε σύγκριση με κέρδος €202.122 την πρώτη εξαμηνία του 2020. Τα αποτελέσματα της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Ασφαλιστικές εργασίες

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες για την πρώτη εξαμηνία του 2021 παρουσιάζουν κέρδος που ανήλθε στις €397.985 σε σχέση με κέρδος €519.081 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020.

Συγκεκριμένα:

- Ο Γενικός Κλάδος για την πρώτη εξαμηνία του 2021 παρουσιάζει κέρδος που ανήλθε στις €293.264 σε σχέση με κέρδος €491.707 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020. Η μείωση οφείλεται κυρίως λόγω αυξημένων προβλέψεων των τεχνικών αποθεμάτων του κλάδου οχημάτων. Τα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν στα €7.977.262 σε σύγκριση με €7.023.373 την πρώτη εξαμηνία του 2020 σημειώνοντας αύξηση 13,58%. Αύξηση σημειώθηκε τόσο στον κλάδο οχημάτων όσο και στους υπόλοιπους κλάδους γενικής φύσεως.

-Ο Κλάδος Ζωής για την πρώτη εξαμηνία του 2021 παρουσιάζει κέρδος που ανήλθε στις €104.721 σε σχέση με κέρδος €27.374 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020. Οι διακυμάνσεις στην κερδοφορία είναι αναμενόμενες λόγω του μικρού μεγέθους του χαρτοφυλακίου. Τα ασφάλιστρα την πρώτη εξαμηνία του 2021 ανήλθαν στα €170.599 σε σύγκριση με €183.159 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020.

Χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και κτηματικές εργασίες

Τα αποτελέσματα από τις χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και κτηματικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν ζημίες ύψους €170.630 σε σχέση με €316.959 την αντίστοιχη εξαμηνία του 2020 και αυτό οφείλεται κυρίως σε κέρδη απο πωλήσεις και επανεκτίμηση επενδύσεων καθώς και σε αύξηση των άλλων εσόδων.

Χαριστική έκδοση μετοχών

Στις 4 Αυγούστου 2021 κατόπιν συνεδρίας του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χαριστική έκδοση  μετοχών προς τα εγγεγραμμένα μέλη, κατά αναλογία. 

Συγκεκριμένα, εν όψει της άκυρης παραχώρησης 214.531 χαριστικών μετοχών προς την Minerva Financial Services Public Ltd η Εταιρεία θα προχωρήσει με καταχώρηση αίτησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για διόρθωση του Μητρώου Μελών της Εταιρείας. Περαιτέρω αποφάσισε όπως οι 214.531 μετοχές να διανεμηθούν στους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας κατ’ αναλογία του ποσοστού μετοχών που κατείχαν στην Εταιρεία, κατά την ημερομηνία παραχώρησης των χαριστικών μετοχών, με την ίδια αναλογία που θα είχαν διανεμηθεί στις 28/07/2020.

Η Εταιρεία στις 24 Αυγούστου 2021 προχώρησε με καταχώρηση αίτησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το οποίο σύμφωνα με διάταγμα του ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021 επιβεβαιώνει ότι η χαριστική έκδοση μετοχών προς την θυγατρική εταιρεία Μinerva Financial Services Public Ltd είναι άκυρη και επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κατ’αναλογία διανομή των 214.531 μετοχών στους υπόλοιπους μετόχους οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών κατά την 28/07/2020.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας