ΤΕΠΑΚ: Επιστημονικό Συμπόσιο EXPOSOGAS για υδρογονάνθρακες και Θέματα δημόσιας υγείας

Δελτίο Τύπου  17/09/2021 18:45
ΤΕΠΑΚ: Επιστημονικό Συμπόσιο EXPOSOGAS για υδρογονάνθρακες και Θέματα δημόσιας υγείας

ΤΕΠΑΚ: Επιστημονικό Συμπόσιο EXPOSOGAS για υδρογονάνθρακες και Θέματα δημόσιας υγείας

Δελτίο Τύπου  17/09/2021 18:45

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργάνωσε σήμερα διαδικτυακά το επιστημονικό συμπόσιο EXPOSOGAS “Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση Υδρογονανθράκων στην περιοχή του Βασιλικού στην Κύπρο”, στο οποίο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

Το συμπόσιο πραγματεύτηκε τις δραστηριότητες του έργου EXPOSOGAS με το να ι) προσδιοριστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς που σχετίζονται με δραστηριότητες υδρογονανθράκων στην Κύπρο, ιι) αξιολογηθούν οι αντιλήψεις τους αναφορικά με τους κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με δραστηριότητες υδρογονανθράκων και ιιι) προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου στους αρμόδιους φορείς προς αξιοποίησή τους σχετικά με τη χρήση υδρογονανθράκων στην καθημερινή ζωή και τους δυνητικούς κινδύνους υγείας.

Χαρτογραφήθηκαν έξι μεγάλες ομάδες ενδιαφερομένων για θέματα υδρογονανθράκων στην Κύπρο: τοπικές αρχές, μικρομεσαίες βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών επιχειρήσεων), μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια/επαγγελματικοί σύλλογοι, κυβέρνηση και το ευρύ κοινό που κατοικεί στις 9 κοινότητες που γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού (ΕΚΒ) δηλαδή Ασγάτα, Πεντάκωμο, Ζύγι, Μαρί, Καλαβασός, Τόχνη, Μαρώνι, Χοιροκιτία, Ψεματισμένος.

Το συμπόσιο χαιρέτησαν ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος αναφέρθηκε στο χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης του ΕΚΒ και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ενέργειας για τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής για την περιοχή του Βασιλικού η οποία θα ασχολείται με θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος και υγείας για την ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού.

O Κοινοτάρχης Καλαβασού και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των 9 κοινοτήτων Βασιλικού, κ. Λευτέρης Φωκάς χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρθηκε ότι πρώτιστο μέλημα του είναι η ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της περιοχής. Εξέφρασε τους προβληματισμούς του για το ότι πολλές εισηγήσεις και αιτήματα των κοινοτήτων δεν εισακούονται.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ συνόψισε τα αποτελέσματα της διετούς διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία περιλάμβανε συνεντεύξεις (n = 32), έρευνα για το κοινό (n = 309), τεχνικές συναντήσεις και εργαστήρια (n = 3).

Συγκεκριμένα, παρουσίασε τους αντιληπτούς κινδύνους περιβάλλοντος και υγείας για την ευρύτερη περιοχή ΕΚΒ και πως να τους αποφύγουμε, τις ανάγκες που προκύπτουν για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των υδρογονανθράκων στην περιοχή, αλλά και τις αντιλήψεις των κατοίκων από τις 9 κοινότητες γύρω από το ΕΚΒ.

Από τις διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, αναδύθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο περιβάλλοντος και υγείας για την ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού και της Λεμεσού, όπου μια σειρά δεικτών πληθυσμιακής υγείας και περιβαλλοντικών ρύπων θα παρακολουθούνται περιοδικά στο χρόνο και στον χώρο. Επίσης, διαφάνηκε η ανάγκη για αυστηρότερες κυβερνητικές πολιτικές για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων και την επικοινωνία ρίσκων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την αδειοδότηση μιας νέας βιομηχανικής εγκατάστασης στο ΕΚΒ.

Τονίστηκε ότι μόνο οφέλη για τον τόπο θα υπάρχουν μέσω της ενημέρωσης του κοινού και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών για θέματα υγείας που σχετίζονται με δραστηριότητες υδρογονανθράκων (π.χ. πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, ασφαλτικά, κτλ.).

Το Ευρωπαϊκό έργο EXPOSOGAS Twinning Horizon2020 ασχολείται με θέματα που αφορούν τη χρήση υδρογονανθράκων και δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με απώτερο σκοπό την κατανόηση των ρίσκων υγείας για το γενικό πληθυσμό, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορική διαχείριση των υδρογονανθράκων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δρ. Κωνσταντίνο Μακρή στο ΤΕΠΑΚ στο τηλέφωνο 25002398 και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.exposogas.eu.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας