Αθανασίου-Κονομής: Ελκυστικές για επενδυτές οι επιχειρήσεις με ESG

InBusinessNews  15/09/2021 06:47
Αθανασίου-Κονομής: Ελκυστικές για επενδυτές οι επιχειρήσεις με ESG

Αθανασίου-Κονομής: Ελκυστικές για επενδυτές οι επιχειρήσεις με ESG

InBusinessNews  15/09/2021 06:47

Δρόμος χωρίς επιστροφή αποτελεί η αξιολόγηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στη βάση περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης, τα λεγόμενα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). To εν λόγω τρίπτυχο αλλάζει τα πάντα, τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι αγορές, οι οποίες καλούνται με σημαία τα ESG να εφαρμόζουν κριτήρια που θα επιμετρούν τις ηθικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες μιας επιχείρησης. Πίσω από αυτές τις μετρήσεις κρύβεται ένας ολόκληρος, δαιδαλώδης και σύνθετος κόσμος κανόνων, αξιολογήσεων, προτύπων, συμβούλων, επενδυτών, τραπεζών που καθορίζει με μετρήσιμο τρόπο τις επιδόσεις βιωσιμότητας, τη χρηματοδότηση και τη συνέχεια των επιχειρήσεων.

Οι συντονιστές του 5ου Business Leader Summit που διοργάνωσε η Τράπεζα Κύπρου, Μιχάλης Αθανασίου-  Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου και Ξένιος Κονομής - Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου, τόνισαν πως θεωρείται επιβεβλημένη η υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψη το πως πλέον κινούνται στην διεθνή σκακιέρα οι κανονισμοί, οι επενδύσεις, οι κυβερνητικές αποφάσεις, η έμφαση στην καινοτομία και οι τάσεις των διαφόρων κοινωνικών συνόλων. Όπως υπογράμμισαν, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τέτοια κριτήρια στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια και γίνονται πιο "ελκυστικές" για επενδυτές και λαμβάνουν πιο εύκολα χρηματοδότηση από τράπεζες, καθώς αποδεικνύουν με αυτό τον τρόπο, τη βιωσιμότητά τους.

Ευκαιρία για ανάπτυξη
Τόσο ο κ. Αθανασίου όσο και ο Κονομής σημείωσαν πως η εφαρμογή των κριτηρίων ESG θα πρέπει να ιδωθεί ως μια ευκαιρία ανάπτυξης, και όχι ως περιοριστικό πλαίσιο, καθώς η χρήση τους θα επιτρέψει στις εταιρείες που θα τα υιοθετήσουν να αναπτύξουν βαθύτερη αντίληψη των ευκαιριών που τους δίνονται, αλλά, και των κινδύνων που ελλοχεύει η παράβλεψη τους.

Υπογράμμισαν πως οι εταιρίες που θα καινοτομούν και θα ευθυγραμμίζονται με τέτοια κριτήρια, θα έχουν σημαντικά οφέλη και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για ανάπτυξή τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται και επέκταση σε νέες αγορές με καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και βελτιωμένη αξιολόγηση, θα περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτές και κεφάλαια, θα είναι σε θέση να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα, ενώ θα αποκομίσουν βελτιωμένη εικόνα σε πελάτες και στην κοινωνία γενικότερα.

Τόνισαν πως η ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων συνδέεται πλέον με έννοιες της ηθικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Οι αγορές με το γρήγορο τρόπο που αντιδρούν σπρώχνουν επιχειρήσεις, καινοτομία, και κοινωνίες σε μια πιο γρήγορη προσαρμογή αυτών των ESG κριτηρίων. Πρόσθεσαν πως τόσο σε πολιτικό, θεσμικό, όσο και σε εποπτικό επίπεδο χρειάζεται πιο στενή συνεργασία για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου στο οποίο κοινωνία και επιχειρήσεις θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, για τη επίτευξη των στόχων για πιο ανταγωνιστικές οικονομίες χωρών και πιο σύγχρονες και αποδοτικές ως προς την χρήση των πόρων, χρειάζεται η συμβολή όλης της κοινωνίας. Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η γενιά των millennial καθώς αναζητούν εταιρείες εναρμονισμένες με τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά τις επιλογές τους ως καταναλωτές, υπάλληλοι και επενδυτές. 

Εξέφρασαν επίσης την πεποίθηση ότι οι κοινωνίες αλλά και οι αγορές, θα επιβραβεύσουν ανθρώπους και οργανισμούς που προωθούν λύσεις σε αυτόν τον τομέα, ενώ θα είναι αμείλικτη η τιμωρία σε όσους συνεχίσουν με μη βιώσιμες αναπτύξεις στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Εν κατακλείδι, οι κ.κ. Αθανασίου και Κονομής χαιρέτισαν την δυναμική παρουσία του κυπριακού επιχειρείν στο Συνέδριο που σκοπό έχει να αναδείξει, να βοηθήσει και ενθαρρύνει τον κυπριακό επιχειρηματικό κόσμο, με ομαδικό πνεύμα και δυναμισμό, που αποτελεί πεποίθηση της Τράπεζας Κύπρου, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και απαιτήσεις που έρχονται στο προσκήνιο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας