Οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι-μέλη της ΟΕΒ και τα προφίλ τους

InBusinessNews  15/09/2021 06:40
Οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι-μέλη της ΟΕΒ και τα προφίλ τους

Οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι-μέλη της ΟΕΒ και τα προφίλ τους

InBusinessNews  15/09/2021 06:40

Δεκάδες είναι οι σύνδεσμοι που η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχανών(ΟΕΒ), ως η δύναμη του επιχειρείν, φιλοξενεί κάτω από τη στέγη της. 

Το περιοδικό IN Business παρουσιάζει στο τεύχος Σεπτεμβρίου, και στο πλαίσιο του ειδικού μεγάλου αφιερώματός του στα 60 χρόνια της ΟΕΒ, όλους τους συνδέσμους-μέλη της Ομοσπονδίας. 

Πιο κάτω, μπορείτε να διαβάσετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της ΟΕΒ, καθώς και τα προφίλ τους, όπως παρουσιάζονται στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού IN Business. 

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ)

Ιδρύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1989 ως ο επαγγελματικός σύνδεσμος της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά και επίσημος εκπρόσωπός της τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το επιμελητήριο, με 200 σχεδόν μέλη, συμπεριλαμβάνει μεγάλες πλοιοκτήτριες, πλοιοδιαχειρίστριες και άλλες ναυτιλιακά συναφείς εταιρείες, οι οποίες εδρεύουν στην Κύπρο. Συνολικά, ελέγχουν ένα στόλο 2.400 ποντοπόρων πλοίων, με 74 εκατ. τόνους ολικής χωρητικότητας, κάτι το οποίο τον καθιστά ένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς ναυτιλιακούς οργανισμούς στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο κυπριακός στόλος είναι ο 11ος μεγαλύτερος στον κόσμο και 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, επίσης, θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην ΕΕ και ανάμεσα στα πρώτα τρία παγκοσμίως, με περίπου το 4% του παγκόσμιου στόλου και σχεδόν το 20% των παγκόσμιων δραστηριοτήτων πλοιοδιαχείρησης έναντι τρίτων να ελέγχονται από τη χώρα.

Επιπρόσθετα, η ναυτιλιακή βιομηχανία διατηρεί σταθερή τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία εδώ και χρόνια με αυξητική τάση, με ποσοστό γύρω στο 7% του ΑΕΠ. Οι κύριοι στόχοι του επιμελητηρίου είναι η προώθηση των συμφερόντων της κυπριακής ναυτιλίας, η αναβάθμιση του κύρους της κυπριακής σημαίας και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, μέσα από την ενεργό και διαχρονική συνεργασία του με την Κυπριακή Κυβέρνηση και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς για την συνεχή αναβάθμιση της κυπριακής ναυτιλίας.

Επιπρόσθετα, το επιμελητήριο, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε διάφορους περιφερειακούς αλλά και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό, θεωρείται ως ο πρεσβευτής της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Έχει, μάλιστα, σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα που βοήθησαν στη δημιουργία μίας σύγχρονης και δυναμικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η ανανέωση του κυπριακού ναυτιλιακού φορολογικού συστήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, η προεδρία στην Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, η αντιπροεδρία στο Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η συνεχής κοινωνική και οικονομική συνεισφορά της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας στην κοινωνία της Κύπρου. 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)

Ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995. Eνεγράφη ως (εργοδοτική) συντεχνία στο μητρώο συντεχνιών στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους και εκπροσωπεί τους εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο εργολήπτες, που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ).

Ιδρυτικά μέλη της ομοσπονδίας απετέλεσαν οι ανά επαρχία Σύνδεσμοι Εργολάβων Οικοδομών:

  • Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου-ΣΕΟΚ (έτος ίδρυσης 1940),
  • Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού-ΣΕΟΛ (έτος ίδρυσης 1961),
  • Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου-ΣΕΟΑ (έτος ίδρυσης 1948),
  • Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου-ΣΕΟΕΠ (έτος ίδρυσης 1968),
  • Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας-ΣΕΟΛ (έτος ίδρυσης 1984).

Η ΟΣΕΟΚ συμμετέχει ενεργά ως κοινωνικός εταίρος στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων για τον κλάδο, εκπροσωπώντας σε όλα τα βήματα τον εργοληπτικό κόσμο της Κύπρου.

Από το 1996 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την κατασκευαστική βιομηχανία, FIEC (Τhe European Construction Industry Federation), η οποία αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κατασκευαστικού τομέα και είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργοληπτικών Οργανώσεων, CICA (Confederation of International Contractors’ Associations). Αδελφή οργάνωση της CICA είναι η Ένωση Ευρωπαίων Εργοληπτών Διεθνών Έργων, EIC (European International Contractors).

Με την ένταξή της στη FIEC, η ΟΣΕΟΚ διαπίστωσε ότι θέματα που έχουν προβληματίσει τον εργοληπτικό κόσμο της Κύπρου, όπως το σύνδρομο των αφύσικα χαμηλών τιμών, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, τα κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και άλλα, είχαν ήδη απασχολήσει ειδικές ομάδες Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, τα πορίσματα των οποίων είτε υιοθετήθηκαν αυτούσια από τα κοινοτικά  όργανα είτε απετέλεσαν τη βάση για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής, με μακροπρόθεσμο στόχο την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πιο πάνω πορίσματα απετέλεσαν και για την ΟΣΕΟΚ σεβαστά επιχειρήματα προς τα αρμόδια σώματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάληψη δράσης σε επείγοντα θέματα.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ)

Μεγάλη συνεισφορά στην πορεία που ακολουθεί η κυπριακή βιομηχανία επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών, για πέντε δεκαετίες, έχει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), που ιδρύθηκε και ενεγράφη στο αρχείο του Εφόρου Συντεχνιών τον Νοέμβριο του 1971.

Έχει αναδείξει τα πλεονεκτήματα των κυπριακών βιομηχανιών επίπλου και ταυτόχρονα έχει επικεντρωθεί στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων κι αδυναμιών τους. Κύριο μέλημά του είναι να διαφυλάξει και να προωθήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των μελών του, προσφέροντας αρωγή, ανάπτυξη και πρόοδο σε ολόκληρο τον κλάδο. Με τη στήριξη της ΟΕΒ, της οποίας είναι μέλος από την ίδρυσή του, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Εκατοντάδες επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό τους έχουν εκπαιδευτεί σε σημαντικά για τον κλάδο θέματα, όπως καινοτομία, νέες τεχνολογίες, σχεδιασμό παραγωγής και προϊόντων αλλά και περιβαλλοντική διαχείριση. Η μεγάλη ανταπόκριση που επιδεικνύουν τα μέλη του ΠΑΣΥΒΕΞ για εκπαίδευση και εκμάθηση καταδεικνύει πως η κυπριακή βιομηχανία θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. 

Το μικρό μέγεθος των κυπριακών βιομηχανιών επίπλου αποτελεί πλεονέκτημα σε θέματα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό μειονέκτημα, αφού δεν μπορούν από μόνες τους να κτίσουν καλή εικόνα (brand image), γιατί υστερούν σε διαφήμιση και προβολή.

Ο ΠΑΣΥΒΕΞ αναλαμβάνει κατά καιρούς πρωτοβουλίες προώθησης του κυπριακού επίπλου μέσω της διοργάνωσης της εξειδικευμένης έκθεσης επίπλου - Το Σύγχρονο Κυπριακό Έπιπλο-αλλά και μέσω διαφημιστικών εκστρατειών. Μια επιπλέον σημαντική πρωτοβουλία του είναι η προσπάθεια προώθησης των εξαγωγών του κλάδου με τη συμμετοχή κυπριακών βιομηχανιών στις σημαντικότερες εκθέσεις επίπλου του εξωτερικού με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επίσης, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για προσέλκυση νέων στον κλάδο και έτσι το Υπουργείο Παιδείας έχει συμπεριλάβει στους κλάδους των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) τομέα για χειριστές μηχανών CNC. Είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχάνων Επίπλου και Ξύλου (EFIC), με συμμετοχή μάλιστα στο ΔΣ της οργάνωσης.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών (LBDA)

Ιδρύθηκε το 1983 από μια μικρή ομάδα πρωτοπόρων επιχειρηματιών. Σήμερα αποτελείται από εξήντα και πλέον επιχειρήσεις ανάπτυξης ακινήτων, οι οποίες εκπροσωπούν γύρω στο 80% της συνολικής δραστηριότητας του κλάδου. Eίναι μέλος της ΟΕΒ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τμήμα Κύπρου) - FIABCI. Αποτελεί δυναμικό εκφραστή του τομέα ανάπτυξης γης και κατασκευών στην Κύπρο. 

Στόχος του συνδέσμου είναι η επίσπευση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που ευνοούν την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Προς αυτή την κατεύθυνση ο σύνδεσμος θεωρεί ζωτικής σημασίας τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης έργων, τη διαμόρφωση ενός συστήματος που επιτρέπει την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας άμεσα με την αποπεράτωση ενός έργου και τη βελτίωση του προγράμματος μόνιμης παραμονής, έτσι ώστε να τεθεί σ’ ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. 

Ακόμα, ως καθοριστική εκτιμά την αναθέρμανση της ντόπιας αγοράς με επιβολή 5% ΦΠΑ σε όλα τα ακίνητα που θα αγοραστούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2022 και θα εξοφληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 καθώς και απαλλαγή του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών από μελλοντική πώληση για ακίνητα που θα αγοραστούν και τα πωλητήρια θα κατατεθούν στο Κτηματολόγιο μέχρι τα τέλη του 2021.  Επίσης, θεωρεί αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική ρύθμιση όλων των ζητημάτων που αφορούν κοινόκτητες οικοδομές, όπως είναι τα κοινόχρηστα, οι κολυμβητικές δεξαμενές, οι χώροι στάθμευσης, το ελάχιστο εμβαδόν και η ειδική εκτέλεση. Κρίνει, επίσης, επιβεβλημένη τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, με ενοποίηση διαδικασιών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλα τα στάδια εξέτασης των πολεοδομικών αιτήσεων.

Ο τομέας των ακινήτων αποτελεί βασικό αιμοδότη της οικονομίας της Κύπρου και θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη. Γιατί παραμένει μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του τόπου, που κάνει πράξη την έννοια της ανάπτυξης, γεγονός για το οποίο ο σύνδεσμος εργάζεται άοκνα. 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)

Ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε είναι ενεργό μέλος της ΟΕΒ. Αποτελεί τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πληροφορικής Digital Europe για αρκετά χρόνια. Στόχος του συνδέσμου είναι να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και ατην ισορροπημένη ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Κύπρο, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες ως όχημα οικονομικής ανάπτυξης και αλλαγής της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο CITEA αποτελεί τον κατεξοχήν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων πληροφορικής του νησιού και αριθμεί πέραν των 50 εταιρειών - μελών, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της πληροφορικής, όπως, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικά, εξοπλισμό, παροχή εξειδικευμένων λύσεων, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου και εκπαίδευση.     

Αποστολή του είναι να ενθαρρύνει, να προωθεί και να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων πληροφορικής, με στόχο την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ΤΠΕ στην Κύπρο, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην εκπροσώπηση κυπριακών επιχειρήσεων πληροφορικής σε τοπικά και διεθνή βήματα, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τα μέλη του και τους μελλοντικούς παίκτες από τη διεθνή κοινότητα. 

Ενεργεί ακόμη υπέρ της προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην κυπριακή κοινωνία και της ενθάρρυνση των νέων να εκπαιδευτούν σε επαγγέλματα του μέλλοντος, ενώ συντονίζει και βελτιώνει τη διείσδυση των ΤΠΕ στην τοπική αγορά με ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, διατηρεί στενή επαφή με κρατικούς φορείς, προωθώντας την υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής μέσα από ορθές διαδικασίες. Άλλος ένας στόχος του είναι η διατήρηση στενής επικοινωνίας των μελών του με την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου και η ανάληψη υποστηρικτικού ρόλου για θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα καθώς και η ανάδειξη της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου με υψηλό επίπεδο λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

Ακόμη, επιδιώκει να προωθεί στην αγορά της Κύπρου βέλτιστες πρακτικές στις ΤΠΕ για την υιοθέτηση λύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑ.Σ.Ι.Ν.)

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑ.Σ.Ι.Ν.) ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί τη μετεξέλιξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Ιατρικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Στα μέλη του ανήκει το 80% των κλινών του ιδιωτικού τομέα, καθιστώντας τον ως τον πιο αντιπροσωπευτικό φορέα του κλάδου.

Στόχοι του είναι η προαγωγή των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών του, η αναβάθμιση του επιπέδου νοσηλείας και η βελτίωση των συνθηκών και των όρων λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας του Γενικού Συστήματος Υγείας καθώς και του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Ν. εργάζεται για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του κλάδου, υποβάλλοντας εισηγήσεις που στοχεύουν στην επικαιροποίηση της νομοθεσίας, τη διόρθωση των στρεβλώσεων και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

Για την προώθηση των στόχων του, μεταξύ άλλων, συμμετέχει ενεργά και αδιάληπτα στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, διαβουλεύεται με τους αρμόδιους για τη δημόσια υγεία φορείς, συμμετέχει σε επιτροπές και σώματα που σχετίζονται με την υγεία και διοργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη του.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)

Είναι η συνδικαλιστική οργάνωση των ξενοδόχων της Κύπρου, με ιστορία 85 χρόνων. Κύριος σκοπός του ΠΑΣΥΞΕ είναι η προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της ξενοδοχειακής και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας. Οι κύριοι σκοποί της ύπαρξης του ΠΑΣΥΞΕ είναι οι εξής: Η προάσπιση και προαγωγή των καλώς νοουμένων εργοδοτικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ξενοδόχων και του τόπου γενικά. Η προαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου. Η εξύψωση και ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας και η βελτίωση του επαγγελματικού ξενοδοχειακού επιπέδου. Η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Ο ΠΑΣΥΞΕ διατηρεί στενή συνεργασία με οργανισμούς και συνδέσμους του εξωτερικού που σχετίζονται με την ξενοδοχειακή βιομηχανία και τον τουρισμό, όπως είναι η HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in Europe) και το International Hotel & Restaurant Association (IH&RA), ενώ είναι αντεπιστέλλον μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και του Universal Federation of Travel Agents’ Associations (UFTAA), του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), από όπου αντλεί πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες και πληροφορίες για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία γενικά, τις διεθνείς τάσεις και προκλήσεις και ανάλογα ενημερώνει τα μέλη του.

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Αποτελεί τον επίσημο φορέα του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο από το 1925, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα. Απαρτίζεται από 29 ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει περίπου το 98% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων.

Ο ΣΑΕΚ υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου και των εταιρειών του, καθώς και την ενδυνάμωση των θεσμών ασφάλισης και αποταμίευσης στους αρμόδιους φορείς, στους πελάτες των εταιρειών και την κοινή γνώμη. Αποτελεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe) και του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτασφάλισης (IUMI). Μέσω της συμμετοχής του σε διεθνή όργανα ενημερώνεται και έχει ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν στο ασφαλιστικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. 

Ως κοινωνικός εταίρος εισηγείται, διαβουλεύεται και συνεργάζεται με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του κλάδου. Εκπροσωπεί προβάλλοντας τις συλλογικές θέσεις των μελών του στα εγχώρια επιχειρηματικά και εργοδοτικά σώματα, ενώ συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Βρίσκεται σε αρμονική συνεργασία με την εποπτική Αρχή, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον καταναλωτή. Η προσφορά της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην κοινωνία και την οικονομία είναι αξιοσημείωτη. Αποτελεί το 4,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, με τα συνολικά ασφάλιστρα να αγγίζουν τα 917 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Η αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου στην Κύπρο εντοπίζεται στην αύξηση των ασφαλίστρων το 2020 κατά 2,8% και τη διαχείριση 2.7 δισ. ευρώ επενδύσεων (13,2% του ΑΕΠ). Κατά το 2020 οι συνολικές απαιτήσεις ανήλθαν σε 477 εκατομμύρια ευρώ, που μεταφράζεται σε 1.3 εκατομμύρια ευρώ απαιτήσεων την ημέρα. Ο κλάδος έχει, επίσης, καθοριστική συμβολή στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Για το τρέχον έτος, 2.042 υπάλληλοι εργοδοτούνται στη βιομηχανία και περίπου 2.000 διαμεσολαβητές συνεργάζονται με τα μέλη του ΣΑΕΚ.

Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ)

Ιδρύθηκε το 1960 από επιχειρηματίες εισαγωγείς/αντιπροσώπους οχημάτων, συμβεβλημένους με εργοστάσια και κατασκευαστές οχημάτων και εξουσιοδοτημένους γενικούς διανομείς των κατασκευαστών καινούριων οχημάτων. Σκοποί του ΣΕΜΟ είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση του καινούργιου οχήματος στον Κύπριο καταναλωτή, η ενημέρωση των μελών του για θέματα που αφορούν στα οχήματα, η αντιμετώπιση και επίλυση κοινών προβλημάτων και θεμάτων, η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και η εναρμόνιση με νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο ΣΕΜΟ παραθέτει τις θέσεις και απόψεις του σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και τοποθετείται για οποιαδήποτε τροποποίηση στις βασικές αρχές εφαρμογής νομοθετημάτων, κανονισμών ή άλλων θεμάτων που επηρεάζουν την αγορά οχημάτων.  

Ακόμα, διοργανώνει το Motorshow, τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη εμπορική έκθεση στην Κύπρο σε ένα χώρο πέραν των 9.000 τ.μ., το οποίο προσελκύει περισσότερους από 35.000 επισκέπτες. Στην έκθεση παρουσιάζονται από τα μέλη του συνδέσμου τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρει σε μηνιαία βάση είναι η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση για όλες τις νέες εγγραφές οχημάτων στην Κύπρο, ανά  κατασκευαστή (μάρκα), κατηγορία οχήματος, ιπποδύναμη, κ.ά.

Kύριο μέλημά του είναι η ανανέωση του επιβατικού και εμπορικού στόλου της Κύπρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των αυτοκινητικών δυστυχημάτων. Ο σύνδεσμος συμμετέχει ως ισότιμο μέλος και εκπροσωπεί την Κύπρο στον πανευρωπαϊκό σύνδεσμο ACEA, όπου μέλη είναι τόσο κατασκευάστριες επιχειρήσεις οχημάτων, όσο και εθνικοί επιχειρηματικοί σύνδεσμοι από χώρες - μέλη της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΜΟ, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχει συνάψει συνεργασία με αδειοδοτημένους ανακυκλωτές για την ανακύκλωση οχημάτων καθώς και για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών Έργων Κύπρου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1974 και ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου, που ανάγεται στο 1959, ενοποιήθηκαν το 2010 και δημιούργησαν τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ).

Με την ενοποίηση έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός σύνδεσμος, ο οποίος εκπροσωπεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, δηλαδή δύο σημαντικών κλάδων της οικοδομικής βιομηχανίας. Τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ προέρχονται από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου και εργοδοτούν πέραν του 50% των Κύπριων απόφοιτων μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών και χιλιάδες άτομα ως τεχνικό και γραφειακό προσωπικό. Πέραν της δραστηριοποίησής τους στην Κύπρο, οι εταιρείες του κλάδου έχουν να επιδείξουν σημαντικά έργα σε χώρες της Ευρώπης και του Κόλπου.

Με τις ηλεκτρομηχανολογικές απαιτήσεις των κτιρίων ολοένα να αυξάνονται, ο κλάδος καθίσταται από τους πλέον σημαντικούς στην οικοδομική βιομηχανία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος ξεπερνά το 50% του κόστους ανέγερσης ενός έργου. Η αύξηση των απαιτήσεων και της σημασίας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων αναβαθμίζει κατ’ επέκταση και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ΣΕΜΗΕΚ.

Προς τούτο ο σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει σωρεία πρωτοβουλιών, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στη νομοθετική ρύθμιση του κλάδου για διασφάλιση στο ελάχιστο της ασφάλειας και της υγείας του κοινού, στην οργάνωση των μελών του για συντονισμό ενεργειών και λήψη συλλογικών μέτρων για προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ΣΕΜΗΕΚ έχει προσφύγει και στη  δικαιοσύνη για προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και του κλάδου γενικότερα. Έχει προχωρήσει, επίσης, σε ετοιμασία συμβολαίου υπεργολαβίας για χρήση από τα μέλη του, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες προς αυτά, ενώ προάγει τα επαγγελματικά συμφέροντα του κλάδου.

Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)

Ιδρύθηκε το 2002 από ανθρώπους που πίστεψαν στο όραμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το όραμα αυτό εξελίχθηκε σε έναν καταξιωμένο επαγγελματικό σύνδεσμο, που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ΑΠΕ στον πολιτειακό χώρο. Ο σύνδεσμος είναι ενταγμένος στην ΟΕΒ και σε συνεργασία μαζί της οργανώνονται επιμορφωτικά προγράμματα. Στοχεύει στην προάσπιση και προβολή των συμφερόντων των μελών του καθώς και στην προώθηση των ΑΠΕ, γενικότερα, στον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου και στην ορθολογική εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων.

Αποστολή του είναι να πετύχει την επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των μελών του, ενώ ελέγχει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν στην αγορά. Επιδιώκει την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους και τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος, με τη συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη και την αντιπροσώπευσή τους σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και όπου αλλού λαμβάνονται αποφάσεις για τον κλάδο. 

Συμβάλλει ενεργά στα διάφορα σχέδια επιδοτήσεων και όχι μόνο. Αποκορύφωμα της προσπάθειας ήταν το σχέδιο - Ηλιακή ενέργεια για όλους -, όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το οικιστικό φωτοβολταϊκο σύστημα Net Metering αλλά και η αυτοπαραγωγή σε εμπορικά υποστατικά.

Ο σύνδεσμος έχει, επίσης, ενεργό ρόλο στην επιμόρφωση και ενημέρωση του κοινού με τη διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για θέματα ΑΠΕ. Απαριθμεί 40 εταιρείες-μέλη, που κύρια ενασχόλησή τους αποτελεί ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών.

Οι εταιρείες εργοδοτούν εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που φθάνει, περίπου, τον συνολικό αριθμό των 600 ατόμων, εκ των οποίων σχεδόν το 75% αποτελεί μόνιμο προσωπικό. Κατά το 2020, παρόλη τη δυσμενή κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παρατηρήθηκε αυξητική τάση στην εγκατάσταση νέων συστημάτων ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αφού ο δρόμος για επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα απαιτεί περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου.

Σύνδεσμος Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου(ΣΥΜΕΒΙΚ)

Ιδρύθηκε το 1939 και είναι ένας από τους αρχαιότερους επαγγελματικούς συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Μέλη του ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της ΟΕΒ και ο σύνδεσμος εντάχθηκε στη δύναμη της ομοσπονδίας το 1977. Με βάση το καταστατικό, ο κυριότερος σκοπός του είναι η προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών και η προαγωγή του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Τα μέλη του ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, προσφέροντας διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως, δομικές μεταλλικές κατασκευές, ανοξείδωτες κατασκευές, μεταλλικές και σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή φουγάρων, προκατασκευασμένα σπίτια, κατασκευές αλουμινίου, παραγωγή θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης, μεταλλικά κεραμίδια, επαγγελματικά ψυγεία, μεταλλικά έπιπλα και δεξαμενές καυσίμων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιών μελών του, κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 μέλη του συνδέσμου κατασκεύαζαν οπλισμό για τους αγωνιστές, ενώ πρώην πρόεδρός του εκτύπωνε στον πολυγράφο του ανακοινώσεις και προκηρύξεις. Ο κλάδος γνώρισε μεγάλη άνθιση και ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, όταν η κυπριακή βιομηχανία μετάλλου στήριξε τις προσπάθειες της χώρας μας για να ορθοποδήσει μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος με σημαντικότερες τον ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, τα κατασκευαστικά συμβόλαια εσωτερικής υπεργολαβίας και την τεράστια δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων τεχνικών, η κυπριακή μεταλλουργική βιομηχανία έχει εκσυγχρονιστεί με νέα μηχανήματα κι εξοπλισμό και απέκτησε πολύτιμες γνώσεις, εφαρμόζοντας νέες μεθόδους παραγωγής.

Μέσα από την πάροδο του χρόνου, ο κλάδος του μετάλλου έχει μετεξελιχθεί σε μια τεχνολογικά προηγμένη και καινοτόμο βιομηχανία, που παράγει κι εξάγει με σεβασμό στο περιβάλλον και απασχολεί πέραν των 5.000 εργαζομένων, έχοντας αξιοσημείωτη συνεισφορά στο ΑΕΠ της Κύπρου.

Ο ΣΥΜΕΒΙΚ, μέσα από τη δράση του, συμβάλλει στην ενημέρωση και τον καταρτισμό των μελών του για τις νέες νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, πρότυπα, θέματα ασφάλειας κι υγείας και εργασιακά ζητήματα. Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής του σε διάφορες επιτροπές, προωθεί προς επίλυση τα προβλήματα του κλάδου. Ο τομέας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες για κατασκευή και ανέγερση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων για εμπορική και οικιστική χρήση.      

Ο ΣΥΜΕΒΙΚ, έχει εισηγηθεί την καθιέρωση του θεσμού της διορισμένης υπεργολαβίας σε περιπτώσεις δομικών μεταλλικών κατασκευών, όπου τα μεταλλικά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους της εργασίας. Η δυναμική πορεία του ΣΥΜΕΒΙΚ και των μελών του έχει καταδείξει ότι μπορούν να ανταποκρίνονται σε κάθε δυσκολία, συνθήκες και δεδομένα οδεύοντας προς το μέλλον και την 4η βιομηχανική επανάσταση, έχοντας ως παρακαταθήκη τα 82 χρόνια ιστορίας και συνεισφοράς στην οικονομία.

Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου

Ιδρύθηκε το 1945 και εγγράφηκε το 1954 ως συντεχνία. Σήμερα, ο σύνδεσμος απαρτίζεται από 60 μέλη - ναυτικούς πράκτορες, οι οποίοι εκπροσωπούν πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυλωτές και τακτικές γραμμές πλοίων που ελλιμενίζονται στα κυπριακά λιμάνια, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα το εισαγωγικό κι εξαγωγικό εμπόριο καθώς και την επιβατική κίνηση.

Οι σκοποί του είναι πολύπλευροι και αφορούν στην προαγωγή και προώθηση του επαγγέλματος των μελών του σ’ όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη των κυπριακών λιμανιών, την επίλυση οποιωνδήποτε επαγγελματικών ή εργασιακών διαφορών, τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων για το προσωπικό των μελών και τους λιμενεργάτες, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Είναι ενεργά αναμεμειγμένος σε όλο το φάσμα της λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κύπρου και εκπροσωπεί τα μέλη του σε όλα τα τοπικά και διεθνή forum που ασχολούνται με τα λιμάνια. Αναβαθμιζόμενος συνεχώς, έχει αναπτύξει νέες υπηρεσίες για τα μέλη του, που αφορούν κυρίως στην πλήρη ασφαλιστική τους κάλυψη, στη δημιουργία στοιβαδορικής εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις των πλοίων σε συνεργασία με τις διαχειρίστριες εταιρείες των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας - μετά την ιδιωτικοποίησή τους το 2017 -, και άλλες συναφείς λιμενικές εργασίες.

Παράλληλα, καθοδηγεί και βοηθά τα μέλη του να καταστούν εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς -  authorized economic operators - για τις εργασίες τους που αφορούν στα τελωνεία ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στους σχετικούς τομείς. Επίσης, τα προωθεί και τα βοηθά να αποκτήσουν, μέσω της διεθνούς οργάνωσης των ναυτικών πρακτόρων, Fonasba, στην οποία ο σύνδεσμος είναι ηγετικό μέλος, το πιστοποιητικό αναγνώρισης των υπηρεσιών τους ως ναυτικών πρακτόρων. Επιπρόσθετα, ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις προς όλα τα αρμόδια κέντρα λήψεως αποφάσεων σε σχέση με τα ζητήματα που επηρεάζουν τα μέλη του.

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)

Ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί σταθερή και ανεξάρτητη φωνή στην Κύπρο σε θέματα τουρισμού, προασπίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του. Ο ΣΤΕΚ αποτελείται από συνδεδεμένα και τακτικά μέλη. Τακτικά είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 5, 4 ή 3 αστέρων, μπουτίκ ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας ή Α΄ κατηγορίας και τουριστικά χωριά Α΄ κατηγορίας. Στα συνδεδεμένα κατατάσσονται επιχειρήσεις ή οργανισμοί υψηλής ποιοτικής στάθμης, των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική κίνηση της χώρας, όπως αεροδρόμια, μαρίνες, θεματικά πάρκα, πανεπιστήμια, ελεγκτικοί και συμβουλευτικοί οίκοι καθώς και δικηγορικά γραφεία. 

Ο ΣΤΕΚ έχει πιστοποιηθεί το 2014 από την ΑνΑΔ ως κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και έκτοτε διοργανώνει σεμινάρια, βασισμένα στις ανάγκες και τις προκλήσεις της νέας εποχής. Επιπρόσθετα, διαμορφώνει και συμμετέχει ως εταίρος σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, με προϋπολογισμούς εκατομμυρίων ευρώ. Έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε Κύπρο και εξωτερικό, όπως και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τον οποίο είναι αδελφός σύνδεσμος από το 2015. Ο ΣΤΕΚ παρέχει στα μέλη του ποικίλες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Συμμετοχή και εκπροσώπηση στο διοικητικό του συμβούλιο, σε συμβούλια, επιτροπές, εκδηλώσεις, συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις του συνδέσμου. Εκπροσώπηση και υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους φορείς. Παρέμβαση σε επιτροπές της Βουλής για νομοσχέδια που αφορούν ή επηρεάζουν την ξενοδοχειακή και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Χημικών Βιομηχανιών Κύπρου(ΦΑΡΧΗΜ)

Ιδρύθηκε το 1994 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο που εκπροσωπεί τις βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Τα μέλη του κατέχουν χιλιάδες άδειες κυκλοφορίας για την παραγωγή εκατοντάδων διαφορετικών φαρμακευτικών προϊόντων για διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, τόσο γενόσημα όσο και κυπριακής ευρεσιτεχνίας.

Η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο και εξωστρεφή κλάδο με τεράστια συνεισφορά στην οικονομία του τόπου. Αυτό αποτυπώνεται πλήρως από τα στατιστικά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα μέλη του ΦΑΡΧΗΜ παράγουν άνω του 60% των φαρμακευτικών προϊόντων, το οποίο αντιστοιχεί στο 28% των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και στο 16% των συνολικών εξαγωγών της Κύπρου. Επίσης, τα μέλη του λειτουργούν παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις σε Κύπρο, Ευρώπη και Ασία.

Απασχολούν περισσότερους από 2.000 εργαζομένους, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων είναι εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ο κλάδος υπέβαλε μέσω της ΟΕΒ σειρά αιτημάτων που αφορούν κίνητρα, διευκολύνσεις και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, που τον επηρεάζουν, όπως είναι: Τα φορολογικά κίνητρα σε βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό. Κρατικές χορηγίες προς μεγάλες βιομηχανίες για επενδύσεις σε νέα μηχανήματα/τεχνολογίες και δημιουργία εργαστηρίων για έρευνα, με σκοπό την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων. Σχέδια στήριξης για τους τομείς των εφαρμογών της ψηφιακής αναβάθμισης και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων βιομηχανικών περιοχών, που σχετίζονται με τη διάθεση ανεκμετάλλευτων τεμαχίων και τις επιτρεπόμενες χρήσεις και προστασία των βιομηχανικών περιοχών από άλλες αναπτύξεις.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΣΑ

                             

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας